CHEM 1111
84 Pages

CHEM 1111

Course Number: CHEM 1111, Fall 2008

College/University: Colorado

Word Count: 19260

Rating:

Document Preview

~ ------ -------~---- -~-._-~---- ---------~---------~ Qlh t--& H0IAA12 E r:.C/ e'l M 11 (p M VV J=: I - 2 pM k 0 fife,(., H 0 ~ (131 --------- - ": 13 /C(;lt Y M 11l.R 1CH EM -HII ) cJ!Jern iJh~ S 0j-tnh T LX :c (303) 4t112- 70 II v ~q bi-eYbt1lA1n@ mni s LA~6H1" 0~ c;J Ia VV1 ~ (). -t uLi ci v~ltL1 ~1z.5 . _ _ IJ1Wi, VI U1d V1GiL ~ n@ rrurlr...

Unformatted Document Excerpt
Coursehero >> Colorado >> Colorado >> CHEM 1111

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one
below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

------ -------~---- -~-._-~---- ---------~---------~ Qlh t--& H0IAA12 E ~ r:.C/ e'l M 11 (p M VV J=: I - 2 pM k 0 fife,(., H 0 ~ (131 --------- - ": 13 /C(;lt Y M 11l.R 1CH EM -HII ) cJ!Jern iJh~ S 0j-tnh T LX :c (303) 4t112- 70 II v ~q bi-eYbt1lA1n@ mni s LA~6H1" 0~ c;J Ia VV1 ~ (). -t uLi ci v~ltL1 ~1z.5 . _ _ IJ1Wi, VI U1d V1GiL ~ n@ rrurlr .-(J.f-~-~.Lt{-f-~f--SA1-Tt&--- h&. f1.,etl11 d ~ f1 bJ;Nil f1WJ&~r-h po H1fL~1t~-1.-XP-L f) 'I-- mo_d~l/L.. __ t ___ ._. _ P 11.tJ L4 PlLJ_ .J) t.c1-!J1-if~L-d1-WJlS.hy--.~. C rl E1'1HIJ l.AJW j -<.t J'4 tlttA1~ts. J'_ Lt1Aa ('vlbCh (At1 I s1V1dtntL~ (\JotwO-6k. ~-,&0 PqJ otLM-'bOn 09 g I is ClJ DV~i ftpn2Y1{tt.61lmm'U1dtd). S fA _-Lnbh ~,,_ LRt.J L UJ.t41Y J~ __-=_nD.n:..p-t"1J3t:UJJf11fl..bIY (1 I .._~.~ ----- ... ~_. .~ _ __.___ ._ i ....0Li c~ ~ VIJ WAs ,:.e IL1"-r WdJ1Ud ph JvPil Q I {1-: L~l..JtIi-J._ -------- ---. uO pbttilk"tJ-cq fur wftt.LJABJ~_~. __ p ti1.Yh"l.--1 P t1 h OY) .s 18n onll (J-4h OltLfj){dVl mvwo rk...Jg at drl . )jlA1LGPidn- mViilf1tj'bYn -vnt .J{.j S!-0.m , _.- .. ---.--- ,--) b t'ltt-uYV1f h .~ 11 e VV'Ld .. hJL-i.l1 Lh-p- VJJhL1A1'). __ ~ I 2 ()\Il, 10 r I 4- tAl lI\A'1 t __ M trI tt1 I uh-utn rfJV1"'t'WVl& 5 ) 'qh)YIYf')J .." en'd Pl. '1 4JA!I- '2~-f S f> fI1 P Vl Y)~Q TY11 j lilt Y&Ltol.11Jin_MI1nA1f-LL .!-kz.J4'YJ~tj-tcJ (A~b~ W Yn P lAttk L~. LA,} u/ k-- .E""~ )_~J"(;~ ...l'12-_~ CJ---. . Y~'.l?111 'OY) "" EX t<A1~d r-Gui.h1b~-.( 2,. -h~J .t1M I'v 0 J- L!1vtYJ IsM -. __ Q lId & _.twlYL1L(1..\/ll'd~ ~ , 5 .__... .. - - -.,~ ,.---.- .. ----~---_. ,~ f v 'U1 ~,'rnhYlfJ-j i11tfhlm ~ eL~QJktl1LY1 N tI1 t (V1 '4:) I-G1-I;, W 0-: {~'b)~=:}~L.H .~._0?_OJ.J.. ~. (s) -'. I 1 -4 rrz- E01Y} TAT u'N ~/O m~~ 3 ( uh) ~ crl I: do~~t_ ;. fllUlYtJ ~ WM~U~ O~:-3-_~~=}) "'." :.k1J_~!-_(2< 2> t3J1LQ - - -- tI ?:~~~s:6o~f~tr~~~~st1lr~ ' ." -- - -----~.-----..~~- ..~.---~-~- -~-.~.-,. ..~-_ .. 11 eN )WY\ 10/\ l(\ ----fS l!?IN l.-) ~ 8 i~ ~ --~-----------------------::rtfvr{)-W'Yrvnr--f1%FijTtvnvFf--=-'MJ~1K?-\_Cf~L"'w.-3 -: ----------~---~T-.,;t\JKU?f U} IIf0 )'J ~UTIllJ ~ ~---------- -------~ ---------~------ ~~=--=--=---~==~ ---------------~1V~_puvrct'1P ---7W5ltl~g U.I - rtA I r [AI1~ 111\ \W ~ -;=} U -fl)l;; ~LMA~~-_+W),cr_q/]~tv}?-:::\ ---------------------------~--------------~T00E~~-Vl t\.I1:::p tI I ij ~Irr:t\ --------c-C-?=d!-u m__J- 0 /q;yJ ddlW7::r[tf'JT~p---v-rri71~Jivrorror_=ro_-CfrfVl: M ' ~S;:qt~ r-- ----1V -=---~ e --------~~~---- 1f\D5rn~ -----~--- ~-------- (j)-------------~- C7 - -~----------~~-w~~i.)X-.~--T-r-)~./wh1o-~---~~~-tJ(;j.-Q.r(Fi~i~7;;TM'}1r--p~7TaT\T--------------------- -p~TJm2-fJ:;r(j sTp-~VJq-fITf_FTb-ZV 1J71r/-rJ:f[TVVW-d--~p" /Ktyr __ __ u______ ----------------------------- ---------------------------------- - -------------------------~----~----- ----------~--"1'~_q_uet.t~--~-n~-\J-;Xf~~ ~~{~v--75~[flA'i?i2:Ar~rr-~-~~~-;.;;-PttfWr-;fJ L) ('f --~-_C-Ts}:T)rup-(7t--Tt7n~vret--L\7J1Clfi1urCf,fvrr:;f)--WJ Ji;;{lJTr/;--~o:nrhK~------------------------------------~-----T~>:+:--r-~-#1?T)T-*q--UM-f_qr-=--------T-vJJS-*1rtT;7-------------~~-----------Tr~rrrrITt-w U,I )1iJ-crw tp --q--P;:J11T~T~-TITJJU,f}1fJ_:tr------en -------------- ----------------------------------------~-------------- ---- ----------------------------- - ----------tl1TS 5"-A P11--l:J-- fVJflxwTJlIi\T(cr---------~------------------1 C/(.lliJ~____rt(?rlAHY\ .l Ltt- 11 ( ~---------------------------------~------------------------------------------------------------------- --------7J.11Zfr\~---- ----------------- ------------------- -~---------------- --------------------------------------------------------------~----------------11DXO)-<lllUvtlfV.fT~---------- --..--------- ..------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z""'Af'(f"Jt.rw- ----------------------- -?-w---rrrWIH/fM -----.... -----------------<J.A7Cf~nxrlJl)foDT;rV1-(JUtf--=:--mmu-t;F-ba;f:rt;:~---- ----------7fr~-~6JUT(J1f--W-TT-'dJV\tX:mrfurMOT[l5J-~./{w. xJ UrTIT./f<J[ / tK V'l ~ -~-----------~- (J)----------- ------- (T-? vf\i) . Wllfil[OT Alfll.7) JWJ/{J -------TTry-r . f{lfJ..Ul7/'J <;ffD'JU"iJ:0 n w 0 R ~ m.~}J'Q(J~~/dfl'JJ;f1j1\ " ?ANXI W (7 I ?-AO(J) /10 '2 JUildfUcn " P L(Vl ad \111M 1d(\J) 7Mlf{Y/~-IJ"U 0 SUJf.tl'UrY7 ~ tIU? l3 ~----~------------------~-----_,;r{( L/. IJ'()chJO? jg-~---?}."7In1=/SCfY' S (- ,-----~ Pd +en ~---~------~-- ------------Wp. 4A7J~tt-_:{P;;,T/f:r~(;(Fry,--::-UlrQ~tv --------------------------------------------------- ?1AJYl1 (l/\!l--l!B -------.-- JTJnxr-q:(,vvr-P7.Xrq:rtT.fv,---::-~1V- ~I-----------m----.--------- -+ d ! ..". ~ VW ..7/.AA01 \)1 s:+J 7. - 4JMS ttn' .f?)M ()1 54} J104-'J~-d (Ao.ll,N}I\Uo1 ,<1 LAY) I 5' W1~ s hS 1,~,?-.W \~f 'S' r,,{ V\G ,~\ -l U\f) qJ tAGl ~ '- rA IvJ\iAY\1 J \Q ?lI1~.W)i"J d (.V t -----~------ -...-----.-.- .. ----Strn.ql11 htTlVJ1-~tn1l~fltrmSWW-ltrm lTfJn:1-'<r--' .----.. -- .. --.~.- ..... +'1 {:,/J. r( P1--h-M 0 \ -~.------Tl~ QJ"'/J.l aif.-f}M Qif "----'i::nrUmUI ------ ~ s.J,U1W'},AY) SVllr~"" ) ---(]f;+~~----.f---" ----:-,:;-:-~---------===--......--~ 0+ 1 U,'\ 0 ) VI 11 .../ +0 I~ A \ V \9 --ltt~fJ=--'J~i..--\O-=I'}---/'1=-.--.. ~.--------==~--~G iIf~JA-aS p }.Lf4 ~:tfr\!-' +\It ~ V}-r/\ P~ '3 ..- ... ---- .. -....-.-- ..... - -.----- - - - ~--~~-.---~ ~.~ ..C> rt~ W L.t3 t? -. --'PJ:vtfTiq?,AY-3'1-=r11.fT1\ti4/}WFm-M Ql' (! . pJ.-AKrS U (y) 110. I LNl.{ ()d'A11A. ~ L tJ WlAJ '-'10 1161 J 0 lfJJ \11M .,ll'Y!A ,.~.~ .- (?) -......... ~ ~ . ..-- ..-.--.... . 11-JJ" (A,t'FlfI .-.--.. _.n._. -. -. n' --. I?.lpaf NUrr? IflU (I,Ll II'). ~ , t?1J th1 Lf)1. \M ~ . ......---~.. .. _-~.--. --- -tAh.-f'..ltYFpJ.,nqT) .tHlJ.1.11Trd'llf .' _~ __ ~ .. _n. -" - .-... -~. ?11p' kw ~ - '19LJ Ln-~O d l~ A W t- ~ 3")l 1: fLl. (;\VJ--t G Eo- ----.-- ....---..--. . __ __ n_ ----.. -. -.. ----.-----.. ---uU~tprUrn:t?:rlF'l\w~ -------.-. ~.4,)U.1-7\ \\1 --:>fIr-(lM-1Jf1!ttA.rlltvrvr~A-{j;fJua '!II --~~-[p.lnt7tl 0-1 pJIOS! ~lIJMtL!- ?-?fJ (l)O'tH 'Za E- (5) 01-1-1 ~-lJ1-/.gA OUUojUI I}V iN 40 - t \1) I.~~'1d t t fA t zrl ~ O~H f)& Lh14j . . w.t:t~lj()lwrn-l)) '~Utf't1W1 - (~TJ lJUt?l,f/J (AI t'),-I1 ! M 0\\1, 1 h "):'h 1(.f ~1 I-n , .. 2 Yl , 01' M 0 L n'). 'yrrIf ~ (9 M(\\\ '). 1\1\0Hi' ?- t'1 ti\ ' P}A \ tt 0 ~~--~. -. fJ7A' .. -.-~ tq <l'qVlOTlVliUf-r ?vTlq~1VnrtT'Jh-r(l~' .'"F-~n, . d a+ .O+w ~ .\.11 t1 tyJ-11I1Y1 P w"" b II D:tW p,.-\YIO d 7F"f\7 - fpr A T ~-'~5u-i m ~T-~1?vrrvr7 A)...(1d M ' (M 0 n1-k) f 10 lHJ.l,.1 N "'.---.---.... --...-. . .-- ~'-""'.-~-.-..- . . ..--.-".')..~\1W.~ kr1~t,fY a . .jI1JP'J'.nl-':n:pV'1 m I I @ i ~I ----______ HOYVlVtM7J!1t. . , pue sePr g, BA-M ~PJ12kLtA'n-~----- -------------------------------- -._ .-------------.-------------------------- ~ ---------- ~ ~ I ! t-=tD G m 'J Y'J.Y1_~t_is --thj! __ t"tlLti'-llil.Ll'Yl_?_ --------------.-.-----Ld.:r-t11!lY-:::.lq-3.2.-~LYrl~)-----J~~~_~j_l j. tt-< ~ =: ;200 J'YJ A J h(f-,t v f goJd ( z.) I,I\I1Alj hs :~!~___ -- 1/.1 VI . ~--------~.--------------------------~.----------------------- __ ~ 1l1tL~tLm;J}~~--mfLJs..Lgl~----y--{~-:)-_~IcJ;lJiJl.--(lA'n) ---------------L'to Cj ~ .. .... -=~~L~~i~~;;~~~~~~=::.lih-J----------~-----@T--_@r--_nr-_erv--------------------------------------------------,._------------------------------------_._~--_._-----_._._._~ ... (M~)( ~t'!.~i )f~z'o0 I'M .)( J~!~4-c.m}=- ~-------------T'-JJ11&1:r'~?---------------------------------.-------------------------------------------------------------,-_._-_ ..__ ._-~.-._. _.- 11~JIv-<1?v-!tfU1t~---l3 -.-------.-------.---.j).lUJlI.1~;I~=t . I c:) 1,IILJJiL~ EtWltrMlg5 _ ~ i\LO~~~1-.!I1jfl'-tj-----------------d-.----- _____ . ~ 1 ._ .~~~~----~---------------------__ I:.1EtL l-: _____ I~.~j2\f){)1}&ilh-1Lf-f'1-~--.. _. _ . F--"" _ ___________ ~~- ~A~) ~E~::1l1i~~l}0)1$-------------===-----.----------------- _ ________ - :1J.l'\aitJ&_Vl5-uYv~__________________ -. ~'-----~ _ . 0 a M 11 ~ A.. fl" n I/A 1-/1 A ",,"\11\ -hA ~ -rIA.... 'r.L --e -.-.------ct---+~.:E_li_-q-u.2.---M'fL---Pfl-WA+--iYL--1-~":L.1J1:CL-L--t'n---t~-u------(Dl'Y11L,~O-.P> .'mL.-II-'1lL-Hg._...ftJ ~ '- ~_M_a~-~---ll-1L~J11-c.L U'(?ftt-'-q-llJc-d~'J1_JL---- .--~~.:~.~----.----- -~--~--~f~~~:~c4-. -----~-~~-r------4:=) , -tv ---------l-+-~-~---~~~~ _ ~--~_____+_-_--- u.J:1ltrlll'l-iYlS ~.LL4~f""- ..- b) ----+------- ~U~fte-) J;. '} \ n S\.{rn 1{01+ Iyt 102. -4 M t\ 0 Vv, (lq enVYJ -J)+--~ MDt __ 0 T~ ;:- ~. v@ --1. --f------~ _ ;/<//'.-. _ ~~_.O ~ \.~ ~ __________ ~-J~Lbnit~iJItJi~-~ t\\ sf?vVY42 U~ oLtA S'0iY)v ro ~SJ wm P-JL~.I.un __ ~===-~=:=---~==---.-----..-----------------___________ .._ t, ..11-YnWS ll.Vj-_~------------------- w/ _ I ~ \0 ~ CC1ILA1UYl cLlU12 aYlt1 tv Lb1Jms-ULUy-viLs)l.AJVlhll11 q __ 4- CJ ct1lu'lA.Jrl. _ \ to,) U\;LCAYLtm clAYlQflYl V1t~ -t-fvtJm Lh~J~.}LOYlb11ns "Wht1tmvtSJ of t C\ \ Vi' \A.Wl ? D) +000 A) 4- 1 ~)'to1 ~OO~~ ~")n,s~_tb__:1~tjnfo_ \ < .l~~( O~ ~ L~) -.!1 tog .H 1 f().~ == -'tOO '('1 tv' .~ ~S C t1 =-0 . + _. t1J.t - l _. . __ _ l 4-0 /. 12.. ~Oll. o'j-9 D-.+f-----4~T--------'---- ------.------- 10,~ 3) M '" \ tip}tI P VUp 0 Vl}llYlJ ._. _ _ ~ lf .(J()/y}1.J1 j-s 1\ ~ @{\Qrm.-2..--wYY.\fQ_Ylld'..\I.tbudLttcrillT_ m V1J.LtJ_of- Yjj-b_Vlt __t12m bia,- JAAj-JIl _fl_h X tdtYH1JS1}-A-____ _ ttUJ tJv {XPY.-tJj-Ld tiJ a t"PJbD- fJr--.smf1JLw-hoJ-v ntJ.hlhili~.__ i Ir lAJ mpu lM'1 d W f\'\1? 0 \{ao nhl-_D..t._D..L0.,_c"<U1lliJhJ j. '3 3gDflOD & C lSir p 0 Sf} ~ It, thtit t 1hu -6 {}. iSh C! .11J ftc.-t-tJ1! l4l1Lfl-oun dt 0J f\A.{JQ f((, rI o h I~ 0 f- 0 f; (,.T \NY)~lh fA)nmJniLlJ "-.[10 i.L,_o V8 C? I (ji)-@lS) NiJ i?J)1)P1Il1) n' IS J\-jo m/~ IYHA2 I) hI-.-i~-Qj-- mI NO /t"r;YUJtl.SjSJ1._ot_Vl t~1U~-.-.~ Ln41V1;'W\-c" YlVtli1tkLf-t'1t-e-anor(V1 Ul I 1. P -t nO~ - --. --.---.-_.~_ ..~- dtJ1)J)~td _."-- --------_ .. --------- -_.~----_.- -,-------- ---- ------~---------------~-~ J.1AtoJ'J1J LWXl at l1~JA)l'1\L1_11t.d..ooJ=hft -t4 iJrh-VYlts ...-----... NO .~ N-\;{' C t~bOl'--zt1Z7fH11ly-- ------.--.------ --.---- 3) hiO_mJ of- ea W\. t-l"iWl'tf}M~. f~mhc~l ..J(}t'\1t/JS$ ~QJ-iJJk.. _ bep wn is ..-- NO ',...r~-okJft ~ -----1; ~7,_\) \ -.-----.-.---.--T<-----------. --~ t----:; '"-t O~~lJ """\ [------ ----------.. ~OI-"-!4T=YhT1lTd~ i\ -t 1- z0- ---------------------~--------~------------------------- 7 hl_O-1-':J--((r~--; - --[/l?r~-vJv\rV\7~\If~---p'mT~~yrGf\?111UV'f~~r\~ '}\J\1--;m:r-n-uYA q () LA-OS u.(o-,{1. 1\ -------~-:t ~~~+-~i7'J-&~~r:---1?t\A\\L\ W +1 ~ a -----------~--~~---- --- r \ ~m rY\u ~ IJ "'YJfR\/V)?'lJ m J- ~tb------------------ ---------------------------------------------------- ------G')1jlrw---f1~T f:rrydUKYllet)----~rf\r p 0t1-~F-pr/YF7\()1 S '<l ~ -------------------------.--- ---------~------------------------------------(rrIaT--rj;fliJ-~-V\7l.-(f-------------- -.------.--...... --.----..-.------------------------..:--rr-:::r(j-'}\~-WJ1J'1Jff)Jvrm---~------------- -- ------ --------------------- -i{P "In ) ~~-~rr-;uT(J4I -~----~LTiJy-~ f)4+W~11TMm1Uf7tff b~ . lb l<"'"" 0 .0 !~/A '1-3 I----~ ---~--------------------~- --.-- --.-.---...---------------------------------------.---------------------r;-O--c;r-l/VW7D11!W\:.(----------------------------------~---,n:--.fY\---yw>:lItf-+--=?-- ----- ~-- ------- --------------..---------- -----------------.. _~ - ...._--_--."OO~::::_:_...:.'":""_c:.~_~.::::._:::::::::::::-:=- rrFffl\015'T{f~------------.--2S1L~--------------------tt;e;.(- U"M lAlOt{L-Cr-------------------------------------------. ~. . . ._,._ _ .._ _ .. . ._._~.__~._ _ ~_.. ~_..__.__~_~ -------------------------~~-iIY}aX3--~lLf~CfWT-~I-t.,-----.=_:::==_ ____~ .._ . t6--2---rrr--W\JmTTvrwm-1Wrwrvvr--h7lfrlfur,r[f-?A'VJ--Y1JU/VU}tt~-- . -. _.------ -n .. .. u___ . y~~---- --------- ---------------------- ~--- ~rr-}-T~rlJ~w~tAtl"VfJJr~r~. (/f'Q -----------------;rfYJ=tWYr~ ~"F(r{IfVJ----- r~ --fo)(l.(<if.VJ- D.J;tAI~ \)cyr-l"J.q-+a:l1tnrTlwttf7r1'---~lXO--=:l(}--fIArtLP1-Cf.r -------------- ----- --.. .---.. -----------------------~m-u..f'/1~--VfVJ--:ru--.---- - ------------- -T'7?~<f~F~tTr1lfpDT'7n~l1fVfr:raro.:rw-r(r-[\Tt)~(rr--~--tJ-w--{W\:v----------------------.--------.---------- --------------------- --------------------Z/l-ltfp6..f. .'Jf\A+ruTVJ lq'YA----- -------~-}jirwn-~--n:l~--rF~-~?m1TrrWQrv--~-~~-----------------------------------.----~-----------------------~---------------t--y~-------------- - ~--------------------- ---- -------.------ -)(.f_qw-It-~~--~q~l}7\ \P~-S-VcMo<i1.MCY1\~-V-------- -------~----- ------------ ---------------- -----------1 n tth1 r!b-;1J,;-\vi~-07f17i~I]-g-5iblr -+(,rW\1 l~ ~)"i.j, 0 .0 IO' t: _. --,~ .. ~~b ~ dL :-( 4l-v~ .Q ". fSf?W ')J UA Q.PJ _-,--~_._------_ ... "_ .. _ .. _._--~._ .... _ ..__ .- ~._---~ __ ._-_ .. __ ._--_. __ .. __ .._---~ .. '--- "-','.- ',-"_. -~._- -"---'-'- --'-'- J1 W"'r1 Q 4) I().-t~ - 1-!. - - -.rU0:.Qi51-TFS-TVaq.l1~\l-l:. flA L\.plItJ 1} " i'J E" - 17 bO, - b fJ +-'Z __"0 r-.;c -5-L Il -t"-~;J1TIf:-[l)-r---J( '7-0' -1 - - - -. ?-/i1 W\lf) () 1-1\4 ~ I)'2f 1 ",_0 1-,1( zOd) '1- -0 ... -? tt ~ lA- --- -- - ----~-r ---.. '/ ~I~at" - z 0 6) 'f . s~0 tir d . ?1ih7 "p 1" + ---.-----~----------- .. ---~-~--(-~ .--.---- CA/} I U>:J J - -----Gw-i.l10AiLiJ? . .-.-.------------- . -,+] W-t+Jd ..-..... ..-----.---.---. - Gut tLc10J .fQA +/)~~. U-~----~---/'J~~m,':d --I:,-rlT17JTTn7;t --' s ~. -.------------.--~------------~-~-----.----.----~-tnJ-f<tNtJ&'6------~-----.---~---.--~---~-~-- YJ v\" rJ V\ 0... 1 '. , --.--~----.-----... .. -------.-.-.---~--- --------------7~nu.ctVf(YJ::L-.. ---.--.--.-.------.11ttfO./..Jd -,0- -w-p- --.---.-~~-----.------ =~~~-.----... -.---- -----~-~~ c, ~ a "H T '>f :-~- (9}:~hl1'JlnmiJ~~~"J; -S1ffj ..... --...---S'~? ~-UQ ~~O1'< q I).U,! 1 ~-?\-p, -~w---~-~-Jrno/-~rr,g-;sN7J=fr~ ------~--------~-Gh-1ilTWl=f-~Tl~.. =: -----.----------- --~-.-... ------.. ------.----~--.~-----.-.. - -----......---- ..-.---.------.~--.------- .. -~~---.--.-~--. - -- ------------.------~---~-------.-------- -------S'T~Yr-~i'Tv- ------- -.-------.----- u:ISlIfVl'I1t ..~ ~. - --- -----------.-----~ --~---- -- -~----JvillAtq (AIWW ~ y---- ___ ---'f't-t:wrti54ctT~~'~_'fJ !ylf~}f_QtAlth'll~-fij-if.lfA1'A _. __ ._.._-----_ ..~-.' =r 7---~{}.1q '" ==== ~-------~---- --------s71IW<t o1t--,"lj7Jm11rT--:rarA1-1~Jr([--~trotlAWf---( ~fJtr.t/Vft ._---- ~~~~_~~ _=~__ ~-E~'!~IO,Il(=~~~~\"~~~JO~ ~ OT1~~_-_ --_.__ ._._._ _ =_= -------------.. - _--_ .. _._-----_ .. _--------~----------_._ .._-_ _-----_ _--_.~._---- ------ _._----- ---... --.----.-------~~-o Q ~ ' (J ~.__ X_~~_l_~----....l'-1V\'1-ilJUl.~Jl-----_--- .--- 'sr "'U/1J ------_ ... _~ ~-10~-::~O=;:;-:~3;1-;~ ~~: ""~=.-.m 1;710--' . lornSwuT7J:HiNt11TlJ.J\VJ-q-UQ/fol4-!aFRIlLlos, ~------. ----a-07]"l-;--a--;;----x---- Y1t.W11--1~liTQ-ll1--------~---h>T --- _ n:5rG1?1V11IVt----O-f\W1O-rG'--;-(}T5T-s~r}1 Uf-1Tar64W-~I~~J1UN-~-alr-rr~---~-- --.--.-- ". . .. .. m m_~~___ . ... --' _,,_, .. . ...__...- 'r1~V-M\l.:.~ m. . __ ...__.. _ _ .m.___ __._." --'---~ .,..."' ,,., ~- "-~ "--~-----_ ...-------.__ ._-~ / I I fv1-<.:Pll NA I I'J t) n rY\t-tvl) I ~ /rfJ71fYl (!!f>. 11 f-)l1J<c e,-_:?HIIJT __----f (q p , '1 t,,) 6 t1 rnJ~ - ~ f .JtW!~ ~ ~ V1~ --- .. ---------- .. ~-~=~.-== :}Ffp1l'lJ'f}l~ ((,J'IJ.t7iJl-s)___~~~:::,_ s IlAA'YHnum f OX~4rKl~ It)13 02- rJtct{=~t~.n_:~~l~ ~ tiS __ ~ I.~-t1Gf'lr~~~2{(iy~~u:ni1i~~a=~~ 0\ "'-,1J T- ~) .At:!. Q 3--Ai 0 :z.. - \~ t# b) ~1~20 ~~U lA) V till-e..n --- -----._- t__ ....:..-..-.-~~......-----=-=--------- .._ _ -v- M-e. ShM'td (\J~\AQJHyk{,tw:lU12-YliJYLfi1t;mL~)-H: H rl- H fuvrn d loift:LttJ_mQ l-e._UlJ'f.,~ .-.'.. _~~~"Q '~ -_._-~~.=--_. -----------!by- .. - e, '1.?: t_ H/ 'H ~ M~~! P-O~ f'l {J ..NC11"_. roLl! . (0 VIS. - J) 0 wLcf ;'J.U2VC1liAlt_!?p_ncl.s }<.~ N H4+ 0 H fJh]' - JOtZ-__No.; .... -}?.O~--- ...--4 RJ t m if) n 111 bOYl d Dop p UJJ-vl Yc.htUaj-tL.dL1JYl Gt12.t f'I 0; .(,PI ( '" ~3P --or~-~--a:iftfJttt>. a So~ _ 3 ~ wvttl:t 1?Y~vtf:-J IOnilt bondsLb.l4t 'vJhl uV1 (,.()Mp 0 lAk> doh tiJ __tu'l ill.wrr-(~tj)JYl11wJq .> It':) D4( MD3 JL-----~~-.C~t2J~jh~)-.-- ..... .....-- ._-.-----.. --------------~ _------- Jnd'un '(JOT ())vC11mt_hJ _ _________.._. _ . _ M ~J . ...__ ... .. __ .... ~_ _ .__ . ~) (O\XOr J cP}'Nf.\ J ~i~1 2. . __ . N03J_ 01 ~.__._ ... __ . __ _ _... .... _~_._._. _ __ .. . ._ .. __..... . .__ _ ~2~ 2. .M 1'/ -It ry ytlM'7-ll ~Lfi)fM~ - t(,ty~ ~hOJ .------- ..----------------------.-.-~.-------.-.---~. ._...-------~ nltV'A l uvt_~.Sh.D ~J.tl(.j1ARlL- .#---ttf-A#LtbJ .. P hovv\llShtAItDjJf1fL =.,rh01'\' .tltq/IJ.J'_bllnJ_5 ---~'--E--tr-------- ....-----------~-....tJt_________ __._. .__ . . -..--- iN.L1O'~~ I).f ~ 0 Ilt\r0 ---:vp----- _0 oJ -------?--t-Ic1""O\q'J-~~ -----------------~-------------- ~..tti'1()ll1l))(}"1---~VJ-------- =~:~~==_~~= _~-----~ -----------'1 ~1fA:I 70 N--- ~_~ !u 0~ 'r~~l!-!ON---~m--~ 11qlf\J-trr~01 nr a.j. --- --------- ------~J1( -------=-~--~~~---_'1'> ~aAi~~~~ ------.: 'l~~t--~=~:~_~_--: .... ---------------------------___ n________________ =:=_-_ ---- en ~ t0tA s"tn~ 6;= s Y\J S' U.O_-- 0 --S----~--z-P) f ~: S pUJ1 ~ I( ---f'l'fJ--, ):(cpJd---rttli AJrnJ! ";u or L!.iJ'{o LU.~t+ .. _ ~VLlYl\ ~T1f7I.y - .-- ._--~-=-= -~-=:-=---=-=--:-_-= ~==--:~g;;; ----.-------- ----------..-------------------------~._--_._---------_._---_. ~-p" -I /i--PJV ()U 0w,-~~UTr:rlr'Z1r-e:-------- ----=I q lL'rTii.l,juriiTr;~~-41-J ffIP..fJ.lUUoq-;Tg"rAt-~~~ -------...... ------- ------- .... -..---.---- '31;tYIl. VI1N.aW 0 N - - .---..... ~== ------------ --------------.-.' (q-Oo~T)Q-r:--(QO~"rJ%l~-(~'[HJ-r' ------- -- -----------.----.--------. -----------------------------------(0 PO~TJoT:-\ -o-=-nlTOTiU -t~{1 \0o -----1300 - . ~ (-I QO' -r)o\.f \ fi -en - ------- __ ._-_."-_._----------------------- ~ D-- g 4' 0 -4- ~' ----------- -------. ----------.------------------------------------ --- .. --------~-~-~~-~--bl7.----------------'----.--,.... .----- ---.---- ..... -------.---------- ----------o"F10---~--'Z[UOJ-'h-fi~cg-("t(,fyl-~r7--ffTr7ltr-l1[YfUI-IDt---Y1--WtrN\ ~-t--------- ----- '-------.-.-- --.-----------'-----Jt-lt-l)-~+.--tHH--~--cwUYW-rQ-:-4)--l7-=rt-'-;-. ~ru--1--- -------------..-.......---..--. _-----F~- ~-~-;[;r7-~-(iit4j~rOo~~-rr-1J'--~~-tf1-UfV11;un-;;---------.------.----..------- - ---------------------'-It04-d-~ -. -------.---u ---.--.-u .. nJ~-------- -... (f?U'Y1~-(YT--I1] lAP r).rJVOO W\V\"l1Ull-- -----------, ~=:-:~.=__==-=~:.~ -.-.' . =rP~!2mu01 . -------~ --.----.---------------.. ~_W LrT--- , ~-~~--_= ~------ ------------------------------------------------5fllOPd-Jlf"~-=1}f\"""""u"""""@=(1"=J.~.' s--M~qr-=~ll7JV1 \a-ijf~r -e, '1\)1'\ ~v IJ0'vi (f\ \\ l --_. c.) Hi~Vt1t-es t,U J 03 . ~H'2-0 ~) 11l (.,1' cA (,{)~-Ci) J_~lfit~1iih~d ~.~." ~ s ==-l2J'n~ ~ h~qrv ~VI OYlmy~thl 0 Ju~J~!~L~d~L_ 11(,,1..:,hyd tQcJ11 oyfttil cld_2fZ.~~_tj2.S~ l1~JJl1IJ'\II~f'1l.fv t10~ = 0 b 0 b1 (.,14 vh~ C ",roe, .~,'6) 2 .. ) 1 . vY lIte, ~ .. _ ... 4-L/cJ .- .....H_ H1S) + H~JD-.. f_<trdtlffYfv.tJ1c.fd H NO 2. YlI /MJlAt {cl._~_____ t)fr\\'OJ')f;S P( t- fl-,. \.I itJ\'\\'6Y}(A)~ .--.- ..-----_._ .._. _ ..-~--- ..... ~_ ~ __ .. (T~'f, t Ailil G'D rl/lO oc,ttU1t/ Ofls u\AN\d Js_nN'hLd ..mutrY{cJj~_L.. /r ') LS z ~OYl_ cl ,~ .Ltlbd e, _ G) Lb. 01 di'vhloll1Yl-(, hLfi1_d~ld(.;_ __.. ~_~_.__________ . __ _ c) r~(., \3 l~ n III) d,d6VJ d v 2 .1'3.. fiffi.frl{d ..l100Yr-&cttvt I 7..1 vvy\\ cK\ Ul n'lf ij \M'l . 1\') &i:~ ~~fc:~'tl.JieiliEt~nub HF b'! ~~fllM) ~'vf1. qA____._. -e) Y\ ~ r 0 s '" ~ynlv Pl,vcd d ! f::') N l), fo ~ I e,') LO{~03 z.. U)\?PlIJ p\ S'D . ._lj,(.fl1h~4.11l t.l1 J.\.6!iA t<.~..... - .. ~ J t'lt't (-$ IAlbr~p _ fuf~hjllJt~ ._._.... ._._ .. Lu) 'Y'ltrnt~_ ..__ rutiLnM __~ _ 6- . .. ----- ;\-I~~~~'J~a~~~~tV;Vt;J~liqT~t1YJ141115.; ~~ (Mtl\) - SJ Mil tlt tA-lYlO \M1-t-l(V\\)\; l/' .0 22 ,. LOLJ itutLs '1rV04~drv~-11~mjtty) '2-D .~. t2. l4n U '~uJ1:...i-----_. olto~ mol I rhO I ~~O ;: Ig.o~ ... ----.---.~ I mUI-<,lL1ltt_ti1--D ""JHD Wlt4-- \rY\Cll \vnol c,"i ~.CJ3.S~ c Nt. z..~01 - - --------------- 1'1J:L--' 0 . " -,: - --- ------ ----.---------------------------~-----~--m-~T--rn~~.. -----~-----.- --.---- ... ... .-.---- ..------.-.-.---.---.-.-.--------.--.----... -.. - - ---.------;-'\-r+y[o-uyl1--t-<I--------------------.-------..-..-. ~ I AV\o - -(ii~me)(~'fr(~)~Tn------- --- ... ---. iii=lV tV l1 "1 ----------- _. __ _._------_._----------------_._----~-~~~(~._- ---'-'- ------, ..... . _ .- .... ::::::~c=.'''' . ~=:--.-.--=<:.J~l~0 0 -0io \At ------- ~ r +\1\:0 ifO ~s \.I1ut'hI\ t .t \ (l/U) 0 (J. E Cd'--' l~------ -T- .------------.-~~ ()w EBW-r,'-- ~-~ ~:~~/~./' "t? Hr-------- (Q IU 0 t l '0 l-~----.. -------1?fil.fl)lJ-q(p1J-~---.-.. -ctW Q 0 f' o:fij--' .---~ -----------.---- .... .. -----.-.".--.---.,,--' .. .---.-.--~----- ----- ..Z-rt1717 praTO Q /'0 =~.-...:"c--~----"-~. __ ..---.-.-.-. ~=.=~---------=-~~=~.~ /-'/"'-/_ --i:~~;rt~---= 1""f1d-m-Cf--f1P71U ~.JVJ nll-Jo--s'}TW"r"tWW"-MOP \!' // ------.- ..--.--".---------i~-----r!.--- Go UA Q Q=tySO--" --------~-- ---- -.. ------- -.-.-.-.------------- ..---------- .. .. -----~----pur-\Ja-i""o-,-o--- ..v--'-- -- ..-..--.-. t -.. . .... -. -----. . ...----------------------t--fT1nr-~-f-W-1:rn:f7lu.rt"liY(ij--Mll,:r-- -E""-'" --....--------c-Y17tY-7'ii-:fr--~-)(IIW o:rpJ7J11TTT'rn1T711-JTI'JW-on~M""lO---'-"--------" ------.---------.-.-.--r;pj./\ __ .... ._ _.. ... n (e-rr\p7J1Jtt1hoJ~W(JfI;I) .----cr--gr-"f7 'JU 010 .., tfYI0 Uf'Q tr---law/fd --.------- ---_._.~------._----~-_._._------------ ---.~--- r------ 0 0l. -- ;7lT ..--.-------------------------(fFG-onf]7rV--~-eepOJ .. ~---O'JFr~-- .. .. W --- -------------.------ --' ...---.-------.. --.-----.-- -1-~M7-4:pJ;ftJll1'T-LVJ1-qT(ij7I7frl?--un~----~~.. ---..-----~ t - -------. ----ar'lfIX ~QWj1WCf{WlmW7'J.,ml.n'j~r;w}l;yJ(J.ff1tU ...-l~_..------- .---.-.-.---- ....----.-.-----------------un ___ on_ _ ~n. ..-- -----~--.----__ u . -- .. - ..-----.-----------.-------.----~---- q 0A4 ~ _n__ . .__ _ --------- .----~~m-wp7rrt1J'fmn~-WTRH-., ~lfU:fYlQ-l~llAr\U~-OAV~~------~--- --.--wo.~~zn-=-ooqnTiffJ~.Qlil----.-.--- .. ------~-.-----.-~------. o11flO1.\T 09 t: --------------------.----.----~------_WW1roS-~1------------------~ .m_. __ --.--.-.-.~..- .---.--.--_.---..... --------------~1.t__nrO"Vl~o .. tu~:1.WrnJIN rrrw-~ --.-----. .--.(O~GOlr.-: )~~_10(fJ0J Jj\~VJUA.kr1loW~~ ~; _ __n _ -b)-~ "'P1Jl&lJ- -11/L9--liCti WVl V1t I.ItYJ tJ'/-llf-,l tttLJ:/flint-llflLy-hrffbf- (,__-!/j.iLi~ I_ _pkuLu (;j"-----------_ d? _.___ _ __ '/.Y~'oJ4~--Qf-rJ1;t-~1 th~ rd"l UtI .J1> <4-!J ..-... .. >,,---.. ---:::=-$1)~~fr~~-~-~=~<=~~<-<---"---' - - - \iJ--!-JfifHt-- -"~':::"""'<~- ~ . 0 "" i.) V'J ~vrr wl ~ '-c.,oJ ~..oOM -tLGR .11_ J1!tdtd. _~ ma,k&- ..J a1.g I DO/-) .. . .\\ AJ Cl'3\ ? l!dS~ '.+~'36~~~,:)E~,$J~-){ ~'~~L/) o.'600yYlo) '.. "',f ) (;(Jr)OU,fl~oJ.t\AIb \I. -) / _ M&I (omtyg.}-Y.(4~13 (o.}60L-) ttK"f, 8~~--o-// .'1 "'.- ..--JLJ.d1r1ih}'l# ..fl..ttt~J!.tu ~~=:::==:~::--==-:-~ __ ---:-Cf(;4-(/1 i J LWdl/lt1~_t~j'l1Pt 't.!.of .. .. _. ..__ ... __~ __. . _. 2- Pll.(:t~oJ- -o \ PIt(-(, 0 r \-c,!hit>(.. ~re~dt3 P_l-C('GJ __ LnYnt o ~ t .Lt ..toVYlC1tu-o sl'tl.'!S I ~ ttp'7't ~. I P VlJ \I \-lA1l ; Am oW\tot bnvt-t ~cl1\1]t ( v v PY\JdlAcr),.Lq.1J!~-I 3 rl Let A+{ oti}~...,..,ft+~lT .3H~O----- ---- ----1---, ---- I 2 \g . 5-,-0-0 t3+ ...- H~-l1--- ---MM-{#~j----- ---- ......--------. ~ wY\trr Yhti ~&-f}t- H{,~ f~Ytt{,tkd-~Y't1B1~t .kpfVU61J? ? 13+ !ftr~{ljJ ? I) MnM (~) of- Al iJL~ ",,",.u..m~t{rrwJJ t ~.()\)nt'J-.------krn vti.l tS_Ot_~{1)lc..rl1~Y.f,) Y~.l1utA)t9"/A.t-fjJV.u1_---- ..... _-.. ____ -4 A-p PVUO\ lth_____ tutlQ-U- _ CU tA' w\qt~ how muchprucl-uJ--eJ1~Y~acW1tuLuLd1Ylah~-.-- tL e (,\("tM r th V1tm ti1 t:eJ Ie .sfpYVd IJ CJt-/:J- D~ -= L. cl-6tekmJ}')'U .dUllt J)f-Jl-h)oty(,tPlchA~lli ~ L- tz- I~. ~-n'YfJ~hL t~Vls-!M"h~_d- _________________ ---.---.--~ ~~ ~ ~ "t ,..; '()\\ \tll; \ .A~.II)\\I ~'7 1+-1 QUA ,..,.. ~vJ I.aJoLl ~ ~- ----- a-=r5\1 t.:::J U I .ft,nlf? VJ/)A ~ LA I W \, ~ U -- .... ------ ~.'~l\J~\-.')- ------tVT- -- --------------------------------------rr\=flW-------- ------ - ----5?4\1w ~1lA'1\lI1,I.f'(1 A7\II01JA f 2-( t) 11\1W W W_ -~UA-\-' ~nWtf1 0 ~ : i 5 }? \d 1JTtGVllfJWrxi3Juq-, (oW ~ __ ..__ _.. , O-_w O_Q <iO . 0 _ -+!'M! 0 0 ~ Q . 0 IIYW II 0 0 , 0 "..!!__ I_~~_Q 0_' ( (\woo c.J --11w 00 ~-' I.0 () a .0 ----.-----.-- 9 ~'l 0 . 0 'QuA 0 ~'Z 0 . 0- -----.. -------------.--------->-~4------____r_mu Q Q 0 r..-o-------t ow lj1; , a-. --------------------Ct'7-"t-~ ~fJ 10 ~\lII-07ftZ=t---(TJWw10) -.------ --------------.-------------------.--------------.---.----------.----------.------------CO ~S ".---. LA0 ~- ---------------------- ~ _~==~~~~;~;;=c~~~: ~-=-=-__ = -- ------r-:---------------i(+l-O ) leV ~ 0~-. ----.--------------.-----.---------------.-------------.--.-------.---:-?1J ~~~~:~~':~f~~~-o-=; Ie? tAl IfxYJ ~7JT~~tff'lt-------. --------- .. ---.--------------------------------v---------------------------- . ~1vrrll--t'Z-:- _____ ----~.----------~11_W_ 0 w ,_ F(IJ a) IJ"---l a -QOs.~-~~:'~-~'~~~-------~ ------UJ~-~+{.-t---------- ---=--- ~-l:~~:-O-:;(~~~)~'l~-~------c ------- ~~-'A-jTTJK~--=tlI-Jn~rUr-lW1fM--;--~lr----------:pJ. (fw-w-F(R7TTrV-O--:70--pT,f'ttJ--o?lf---f;-g-"71}-e--( l).T-;j1 N -----.-.-------.----. -.-------_ OJ lJ -- --==1l2-J~fl=t~-:'rNT------ -----------...-----.... TWO Wfil- ti[wTVYJ\U'?\V--"--- --.---~.(T}?\~.f/TYf~-A-nlXr.[rlI{ fl(laTl-J~~~~ Wt(FtifYJ~LfI~-fjp-rvYr(TiJ@i- !! IOW" ~ ~ d .~'O .nH5?: __t}u\~wut:t>, .~(9~Q',)\) - 0 :<0 r'J 0 nn~_~10 ::Lp lz\\- --\4 f out~~ (}fj/io~') lz \.-tl Wtr S'S~ \o.uA ~.L-t.. -L~ tJ 'i(ou,t-tz'j ~(~ ~-~---~. ... ----~- - -1;Cl"'l-l 'I:~\) 'J ~IbliLI) '('J ~------W-14:r,n... kl{k\dttl nW '-~--JifU1if-.fr11rw~:ACf 'lUlLf -~PVl.I-q " " r-~:h-~-fu-,l.LfYtt.llP) t lrn.lli/)T~1fitn -J 0 I ~UI Wt\,U Cf) CD To W~ U!UA~'fQ fi) ..--.... ---t):r~rG'aa1 -"'1-UfY'Sr-vCD 11ThOActtv o fQ IbL'{", wf fJ(J pfell'lo 1"=WW -, .-/~s( I) -I'J1NA 4 Wl1?-d'rA' t ('11 UJ1J,ffS'o &-w01 --- ---------- --..-.... -I.rt~ftcJ--------~Od /. Uf ~ -------~.---------------.-- -~----------_t}_-vtt-~~-- i~JJr~-------" ..-------------=wtV'fttibt04 ------- .. PJ-{)-0-_f_IIl? .. ~-WJ-?\ ~W ~ :.tv) JWi11TJtiiJ ~ ttnJA.ld tre:t 11 fa IULf)...f'(f u v/\ I' > 2/\ ~ t/\ > '1\ lC1 (!!A / -z 1\ '> ' ~ l~ +1\ >" A >'Z/\ )' f\. t:<i;A +(\ "".e/\ ='Z-/l. ~ I f\ <,:-Y cc &A Chi( M J';fW r:J -11It't?f\~ f IAQ 0 tI1q'l'!O 5'.1 fAn10~I- A IJ.\A''\- i n-'[I r Q.AlfltJ rrA 'I-l+1 tt1" \ UN' ~ I<fI.W\ ~. 2. '}.~i)chum t ----_._-_.~ --- -------------- 17'i5ld(d,() .~( u_ r--t-;(Jl1T,:l ~ C.7 J i . r 7(511t-d -------;_r[N:p~/f--vyrln.--trr-m;rn-O (jJV)'2.lXTi:~UlQ1CfryT(J ..{S tU,tQJtA01 7(sWfJ tr I,~ eV 'f -------------l~fU-~O~S~'"Z .., 10 ~-~-----~\)(Y} 0 ~t () .: 'HA QY\ 1\ _______ . f\-j~~~-Q i;+--. !i~:-- T--'--~ ------------.---------- -~~--~-~~-~I_~~--t'O 1 Now 0-&+-9-1------.-------------.-.. ---.-----------------.~.-. --1M~-~--~~-t~t\_-t~---------.-.----.----- (:'J UcYJ} ';l~~.!'~1.f-ht#-1lWJ .. . ---------------~.Pp_W-~--ft-~t\\at \~uA ~---- -----~~-.--------------~- -Wl{f~-~~lrfrrr-llt/U1 .. L ?A"A<f1' Qf--/f1fWNI---q:lJl1flTm!f1-7Rf =rrvrw--1ia~'J1~--~W-l1TV1T-~-l)-~ \!\'\ :w-\.\ ----------~--------~_._. ._._---~--------------~--~__ -----~-------~. 0 =:~--------:--~~=-=---=-~==-- IillkQ~-{;&nl=----:==---=-----== ~~lIt-i' ==:=-~----~V~--_ __ ~ ======-=_====0 -~~(J~:;= f~=~~-=-== ===--.:-:-===-I4l~ptMit=t(:OA?z~ dJ:~Qito~~-~~=:=~ IlL:ivqA9-:::+'I\ _. +() J) OJ {~i1~r7~1-ZJf-------n----~--4-i}%--~-~f-f~---------- ----~---~-. : . ._ -- . n ~--n--~~mn-~ ----ZVF(fY11OJ'~jWUfMV-""""-HS I]-J lAlMll;ll/rr-U;VY'.l rr-O-Uf;-O--1 o1w -{lij'Z-- -------------- s~-~~-,v\IY\tG.;-------~lU?'-11 Q S ~ ,}~\I\\M~ l(~Q V\f[! -------- ..---- ----~---------------------------_tqoUA~\Lf1.\(lt ft"IllnT(\Y-~---~-~---------.. ~-r-lt----------------------------------------{ ~a D IH ~ +') -.-.-------..--------------------------.----------------- -~--~-------------~o ---------------Og 10 -- --"C<r--- --- ~\-I -.----... -----.--.-..... ----.-------.---.. ..-.---------.-----------..... ------------------------ ------tD'ff\~-\:J----- ..------------ ----.----.. ---------.------------ --------.. .... ---... -.-------~--------------~ -----------------i(r~ H~7/rl~-----------------~-a-z ff} (V------ ------------.-:r;---- ---------------------lfiw/B WlM ~ ~::-~lMJ1 j-b~~~IQW ~+0 ?lH~}~~,t~ -------------------.---------------- ~'Y--r.O ,I ~ ') ~~~:-H=oUJtw5lr==--~-- _~~--m __n_m-= .--- -- --..- ---------------.--------------------------------------1 ", ~vt. -~-------------- ----- ------ra;u--evI -~-----------------~~----------------------------- ------ ----- ----------rcrw-o~r t<t (? ~f (0 w~f"l 5~O l' ~ If LA /lPun- J "1- trQJ JJ;J ~----------- j-TOr!(aw-mnru.r-'\fri-r.rcfifl--rocW-CFs--ri\A=f1JtJ-7I0v1A o ~ l <! z~ I~UI ICV1AA o [~M <. ~ fl)I ~ 0 'f (t ----------~---------------------.-----------------------~ -~-- ---- - --- oW o~ Q ~ C?! -z ~ -r- ~ V~c(~Jhr - -~+ t ~ r9t.lll!"-Z(~ -I -'t Me ----, nu-(T3-~-(t1Tqur--O-~-f--U1o:.tj-71p)OW'R{UylJ~?Jn ------ ---- tJ\ ow hA'V W ~-te-=--q~1J. -'t'~ -l ~~ - -------------- --- -- - lJ Mo t-I '~ - ---- -- ~ \-g - ~flV1. ~ -'t~ -+ t.C;WfA ~4'51tJ'}-A Ary JJD __ ~~~f(\ln ! -rnTtwfJ.1114 --'100'0 VtM plfLfJr>- Jc.h-AS.! '7~ ~ 7' c;,y( U1-~') '1 '0-0: IAfl\.) to~,t (l.1?1 uJ.<f7 V f ----------.----------------W-17:"'q-=---fJl1i'l (Juro1. -----~ -----P }11\J\Q \AI ---- -----~f~t~n.f. - --,J-fttU-1w.Jl\.fo'?~-o -----(--, ) -J,?vN - ~QW.Il.'~ :' 'f'J\;fNf0ttlo---z' > -'" !q1lV\h 1gW'l.:?~~ 0 - 1 0.01\'0 ''JiliN fa W 00 0-'0 //Vi ---- -fvr q 'W 0-+ - az ~o~<1.fA?J orJ -it ~C~~~lo1~,p~-U.i~~ .. _ -1-UlO ~'lAO 1-0 ~z-0 -:: . 'J lAO" 1\ a - (fl.) rr~>'hf 1'1 V1fltfUtl ur1 LA %f L (<1 l'1 nfrA?rft ~VUJttY -ftnt.tn-Pd.t, \' fJl'iI/ ..1tY H(I . qW ()-f _ ,-TYL1./ JT-"/1J?llXHM~rlGI r5 i " / - 1TILVY!' /? v 1\1 Hcn;'f-.:ro'Tw.'1 a 'J~V>rj7r(TlLtlr -- -I 011.1A '0 D ~ l)ljjJ Vf1\Jll{f~1lA {YJ ~ -c!71iJVroC1fr{ ----r.n:11,f~rJ},\f.rftlo f "tJTdrv---1a ~ ,~ / -rtl~-(M--JQ'~~-IJ\M\I n@LAO--.pl:}-lJ ---------Jf.]W~rvr~ttt-ln---1Cr~~ r~nrWl[:rfJ_-rnr!15-sTr-liN-W 01-1~-liU a1 -I ---------------------------------~fvaA~ :- -=--___ (" ----- 11' ~(J N "~ (s~ '2 t$- "=-~)1')V ~~ZiJ}J) (~)+~ Zf (s~, fJ ~ ~) ~olIlG ------ ~ -lZ ! =~~_~=_~~_=~= ~~~r-~-~o~ -----------T1f/,17-E-Q-N -------------------t;'1Jf-Wio(}ijJlff (9:lIlJ- <;ON Z i _= ~1J11J ~~-G\1rvT~~_ (lbT~'im-'ft-~~---------------f'IlItyv7lf XWYfJ\lYW----------- ~ ------------------------------- -- --------------------------------~-----------~rkii51 ~T----+W-ZT4 cr ------(!2V1:"--~-~--~_:;wr\rL+n-)AATVr--rm-lIMJ_Jl-~1fCW\JtRJ()1-murm {)1-1W-C9-- --------------------------- ~(uOf--1)./qvJ f aSU1.cr:. ~q-qT-5(o-oTJ-1-?--gT -{t 7J/ZfYiI71}'UJ CIl10f o:r7D117>{ svrw~cVlil-----------~-------~--------------------------------------~-----------------tMlT{LfJ3yJ]~n -------------~$1lJ11 710 f10r1'fJ~Qrv-- : 1).0 ~ 1\ (~w~n-j(-i50'Q) " __ m_ "hO;;;,.Q ) {tt3 A JllJ.vv).\,( --m-~-mrr\~)-- ,W OS) (4 ,Ws'1 tv t;~t1 'f 1w OS tf\ ------ ---------ttlp1 (T)w-r,rw tJ )II {efr ,;:t(Ho)'WtifW r(f~1V'Ytl W\--l,wqM . ~ nl1N - hi I' 0 to -----,YIO-S-?4t1~mtto.trnp)}tJ~tVJ)J~nT(1S' 17H ~- P -~ r ~ ~Q 1lAA 0_<1 _1tO't ?7\-lI"'t--f-t>(f-lO )--k1~} rJ-f 19~ I) llnJ ~ rFfsTlf{ I '0 -lQ .., ~ .. +1-1 Z- 9'4" -~-~-----"----------=J------------- --------- -h ~hJ( - ------;--------_. Q '" ~ft/~~:t~l\? ffW1lls <:!!!;L' 0, fD ,0 l1W -(JS>tt){7-a-J4J--}-=LH-W(1- 2 l ~ It Y11(Y1 II ~Yl'J..U --) 0l6t>() (:f) tAl- <J1-'O (V \J, -------ITJl){VI '11 IT 1 ()z -0 ~ 1-17t1-+ ~ Ow -I ~un u()1 -:f 'Ytt-t ~\ 0 -~- rnp1).-U U ~Old N H ()ij '0 1 OID 'r _14 0 f U tU J9 #" ~ -if) IJ to w ~0 -/-0 iF tl~1d"1M-~ :'-"t]( R:J(/ tl 1-4 Jt.l1 n1U In-~ M WU~tn-JU{Y] ------"7?-p~-Qz,(}-~nw;q.vrl\l().rynpJ1-U------------ -------- a ioN W a~'O WLJ.l11 ~ 1 0' ~ '0 ~ .f11.1-t 0 U'\1 J0 -~ --T~Tq1U[CP-'T(J(Yj'10laDf7}~'l"p([j. pJ8n"--~u:Y2.1tW1DW'111fV10 ~y}T~)'rrll qbU0.4>' ---'-j1t.1?l1 i'T;f~r rlT<1AC#'ttrPf (t ui -I OWUI1 f Of --z.v,i.Jb/l1b:;; ----' ?jtf CItJ) ~f Itq (J f)-/ 0-- - lJ'b VIb~ IV U r a 1 4-'} N (<lJ.,/_ v\l)l/~n~ ,-- -- {IN)/I-J\Jr (l'lO'2H -~ -' .-_. (9Jl1)_14-()-{(~~)tld N - .F -(~DJ_ {J 4, (lbl)+ ' H - ~tYmf'~ ---- -(!vj 11vNT(n O'ZH ~{'>pYJ Ii0 tnJ J (1/5lJl(JTa.j-TJl1{QA-4 ffT,{/U+ ----------------- ------ --------- -----~- --------- -------~.---- --~tfJV!hA r~"?-", } {t1 n?'-rn.v i) 4('t>~ /? 14 ] \~ ----------- 1=AV\VJ F) ;p:t1)1 4t= ------------ --------------- -----------f'!T--?AYttJ --------~--------------- .~ r;:;" "-I. f\ AI IT -11\1 ~7~1:~:----.------~-trr~-1 --------------------------------~-------------------------------~~--------------( -- ----,---_.~--~-_._--_._---------'------"-_. J-f. V.llA WI" YJ \AVY ~Q- ~~ _ ---tt.nrT~tI-~Ql-----~'lliYI-~m1J----nr~D---~l'T'{U-~-)r-=r~lJVVf -----~-_._--,-----_._-----~-------_._. ,---. -_.----_._-----~--_._-_._-----_._-------------_.,-_ __. ..-_.._-, ..,-,,-----------------_. ;~--------------'----"----_._-_._------ ---.------------ ------------~-------- -------~-~ - -- -- ZO'<~~w') +- Z ----------------------~----------0 -l-+--"2A .-~tN J-t-;-'l -~1 5+- __ .-_._ .._-----------------~------,.-._-------- ----------~- ----+-__+__, I.. ---~--- '7/-l J. "HOZ + ~ ::L7-~j..( 7 ------ -----------------------------~-----~--------------------2-fn1n p,X---fnutt (tt")V1"' Lfl~ ------------------------------------------TJTl-~Fr()G-i-~'5fZ-t=-O-~-:ft-'Z-4--:f"Z------------q'} 111 ~- ~-.s:-we-~ o l'> --.....-. ----------------- -------------------------~vvru.mTJnLnf(r1rTw -------c=~1fa:rWTP,,1v\P':/l--WiV1?1.{II1-[-' ~----------~-----------r:~rS'T(1T71n--tJfIJX(r--wm-t,:U'YfVfflo)- -- -_._----_._~~_ .._-_._~_._--~------~,------"_.._-~--"-,------_._--------_ .._---~---,-----------------~--~--_ ..---~--------------_.,'_._---_._-_. ---_.,-_._. __ . __ ...__ .._._._-----~-..__ ._.--._._._._"_._--_ .._----_._-_ .._-_._--_ .._ .... q-)., Z+ _-_._---_._-----~._----~-~._-~--_._---_ _ ====~~~A~.:N-:Q-~-=;~::~(f~:; = _~~=-_-= ---------------------_ 'Z _________________________ ~ ~JQ_~? __ = __ ._- ---~. .._---------_._.,,"----_._---~-----_ 0 0 t\l-O __ ._- ...---,----------_.- ._._----~ ~J? _1'2 . _ 0 _ t,-~~~-;;-~-N-;-G------t\1(r-I)JLUotT------------------ ~- - -rrJ ~ r'J I" ? O~ .f\J. 0-1llAoJ ~ltO Ild.+~\~ 1 --------- *1\ pr~ruGVr~ ~ -----------------wll~if~f}T')--f(J~--ww-=--Ja/~J7\9;7f--f01J'11X ----------\:,y ;Y~t.f (-/\J-O? (J1.~'bQ\\{;'& ~-A) JhY-{..1t-lL~lt<\s [ rv ~own ,oV)t, ~bj.AfYL :=- IVI ~ T) y<. ~ ft..0 ~ ;../ '4 t-m L m{)~ --[-r( ~) ..~.I{ov}.~mi_1i1'~~~~~_... .._ e) U1 M'l q-UfYl v aA1'@!'t.~ F: .--,". .. -- .~.__---.. I ! ~ p-.:: ~ = P2- V2 M rI lCtz,T~ Ir 8 PIS h ~Lr "l p kl,-SS vtY'<l . .Dt_~ t~_ bttf.1J -15 0(., -Ail d.Qf-lL1Jli,vfYl~-or 3+6 1,.. VVVlt1} lJ thv wlLMrlv Plt41P8 told- etncl alP "v? f I~ 3 +5 f<J rv IJ I ~~o T ,='- J5 V ~ Z. 5 f> k (61 Jdtcl crV P7' V2.. ; '=c41#&f:<7JrJt"- Tz. ;; 3 ~ "(";.30 ? '11< (atliteL'?zil V ~,~~~~'~"t9J.),,~~-:::~~ __ 'Vz ~ O. 01 0 I := 3. 1-1JL._ tG 1:Jf{}. Dll1.m.J'tJ-f}'htpt~::rvL~<4!j~~()-t~'1 i J I ~ ca) 3.01- L. .. -.J F ~2.J m L . . ~ ~ OJ-r. )___. C/... UWtQt t fS JS_LU'-t. ~ .. P r-t 3.0 0\tD ~t-rYl ..... _ ...__ . l?) 2--" c.) o. 3 0 ~ trY> r;:: ~ I T ..-7 cA.) <2-1- Ul:D1L. ..... _, .... p: (o.llJ1Jtn!l12L-~Jlj.l--L~t.)L~~ ~J<) __c rr-;-a-. , f 0- 002-J .1. . O-?y-}"1?1-J .. '""""'(trkc*""jI;~t+""'.iv\,!,. . t'iJ)llk :.Lf._-'_t!1,,-JVS ~'f,;.,!~tf~.f.:J~~t-'Wf'f+~t:~ft .oflJi'!tJ'mM.f/~_m _ DJ1\1 ... dfJ(J.~f'Cf~;UYt lA1l4fLfiJ"-?------.._..... . GlL tV\ ()" .. A >-LJ .~ t'JP ole ()/ 311 J-V\~'ilH.\I1~r'tJfL--p aoj\CJf~. ./.-.'~ e.C{ Q~. l1'(fr4U/1J.tlJJ Qt1. onliT~~tK1Vn wn,n<.n7'y-u u ~_m ._ .. __ m ~tt~,-n-~~.f.l.: ~___ .u.m .... ~ __ .. ~ 'J ~ ~ ~ CK UI/)GS ~ ftt~J'() r-.3 --ti-; - 1- -~2. t'12- L_____ 3 -----,-----------~--~~-- ---~a;2.-~~-~l-\-~j{OO~ ___ ~-_===_-==---~----.-.. )iJ~miJ jty\S}VY)? ~o'l~ ..--------.-------.-.---._._. . ._ ~ 5'S'l1lAA - ...... ----- ....-_.-------.--.------.----------- ~W~~-1:T-- -~- ------.. ----. -.----.------ --iQo f -t~ 'to /()I'{\O) ~ ott\1 \ CVJ "f1JLJY ~l? ~ -------~----.---------.----. or: ~;~~~;lD~ ------.-___ ~~7--;------------[~@j}().I = w 41)1 t tJ W ~ . W -:: 'Jf/o1loSJ gJ-~ ---~ 5'9 tdW ;;;:W Whl ----~~.- --------------------------~ur.::~....------00 W-W ~----..-~----- ----.---- ----.-.----- ------------.- .. --------.--------.-----,:rtMIDF-puv-tVJftJ s~0W-nrrEtf --.--------- ~tv .fyf{t1J1J}1 XN2. :. X L n fV2 n + nD /Vf, to Y1 M- t _.. p~ :L'" X "" :L Pt'of?t ~ I p r'b 0"1-0 (i vO ~YY)"'-5'J3J1'l' - --- ------ -ct:s;~:yl1#1:l"n:i,r;',,~ #, of- H.1 (M"";?- ~ JJ'ftb_1 ) ~d 4 ~ (7 t- Nt! (M M ~ +8I tl1 D)) . W~P)t IS P ~P1J p'f-tiS Ilj-e e[lrfv l' pHift1 ill -0- u'0J 0. .DJ.YYJ 'r y- 8 J2';306jo 40D_DLvY __q.) &_0a~V1-: etHYl ?- _ tk.,,==---y4- 43 l12- l- Yh () i P$I (, ~-XHv Pftili;l ---- *' 4~flY I , "'0 \ - .~ ( -- /P 61i I<>W) - W b ji1W ~ - WUu.tJYJD~4J'.Qvq. ~t\)t"1JJ ;.p _tutp W P1M--L~u--ji>W Oif?;S 7~ ~'"6-.G 2 ---~(;];~nD H~O-~!Zt vc) ___________ .. - 2',umcb-t?d ~i-~S'hr t..u~ t- tA~ ,(~ ?\)~., M+ <:::. "::'.:a a J. --~---------------~U'"Q:un5'!1V __ u n_________ Ctn:t~\\'s~ ~-u "WJ\~""" '3~-J Q MlOT MI -------------~----------------------~rCfW:r~IAM-.5r-1J)..1",nm---ro---=.rTti{ij1::-- )1J~UX'Vtcn ~5-r~------ ------- V'J--i- ~liii~1-~- ~~-)-W-----~ --- ----- ---~---~~-..--~.... .. 1 ---o-- -- -----,,.. A ~4&tn~0Vk1.sb6Q J ~lAJ1 or -t Vl(Olr tVldtlSfdz.,QI2J_N d I~. vvY1 P\tH t1U-cbAJjqt..ln1Y)JJ:mtiJ r; t; -da-~Jlk.mJrr---.. ~'fO fJ4J-~-:;>--------looJ _ A~ tT5 0 J B.) - '"7; 0 J oj ~ ~~ st-U'Vl -"'> (c..) -:~s 0 J) Do) .- 0 so J t;,;0 -;"D 0 =-.~ _--:.313_0 . W'nfckl 0 r ~UUW\Yl'\U\1lU'1qt.sotlW~-t:t.1J4JtI ..lJ1-oiLc.k-lb1S~mrtJ~--- ~'1 J4~t1M" ~ ,,) 1Yu. S"i~fvtYl M160vl1J of hint i dou e\ ltWV} G) ~(VLia)j"L~t mtt .f\.AXl 0t\QYl . Pre)P:U"l'I mil " J..2LJ ..~ J ._ t:t..JH _ _ .. m _ _ r I 0\~ 1Y\ ~ I a-- \ ? 11"( t w ) f)J{ -fJ nit- s~ t~ twn LDuYLt '1 ttJ J-!J~ 4$ Dn l'1ul.iMM;t1'J;/::Jfu Jt"Zilt~f_MLj)(y},.(---------- t.011 }LlIl . _ . 'C6;4" ... ~ ,Gh~-f.A 1 1\%0(;\ \ ~ vP ~()\A;rGh t.~ JdWi('QM1V(;C _ ~) '~lJ\fiJY Wvt~ l-'ll- _ Ylli.llAM- -i!L-Jk4I1-"Y"J *~ I ~~~Yl~Jl: ~llrLhfu ~ cltf. '.' . ..p tYJ-r. (tl) c) rm c\ \ ftt.i1J1,C"(, LnV\lhJ)'iJAL_kL~_la~\A,~ -------.-----.------._- ..---~ ....---_.--------~ - __ ~_ _ M bS c.N) tM1.~tt.... . Q ~l4'tY-tJ1t.-Wn.ttYJ.tt- .______ ~_~ r MOSt w yY) m U11'lP1J OfV\1)l$t~_~t10JLY __1P\l'~-will---------------------------~--' I 'W1 f DVB)v t1Z1 I I I W.:: - .~ ~ t _v-/_< ~-_--_ ..._..-----=-= _=-__== V\)l~~ N..OI t- .uh6\.Vtg--t-_ _ . ----f[it\t-ffiIfITfWut'n-.\\~\ b. ~ ~ 't to ;;;At:) tuY\l~r W AC"\~~l-~~\J~ 'HI J** enf11~~l1nU~ --- ----------------------------------~----------- (\4.9~ ~~) #~---------~(tt) 03:J:L~ ~ _ ___________________________________________ _ (fld7\.l ,f>MOl1 ------------------------------------------------------ ---- ('.J -1') 0 -tl-' --~-------- ------,,--------_._--_ .... _ .. ~-------------------~------~--------=----__ . .. ~._,._ _." .. .. __ ".,"_,._. . .. ...--_ .. ~ __ . __ ,_._. ~ 7:07: -(-(~J t:{4 . _T ._.~._~ ._.. _ .... _ ~ ,_ ~ __ ... ._. . cQ I l ,U){S.JJ 1 DO. .---.~ rnk1l.mar-ll. Jl (A.fLt.jJJ-!I I)f=u71vtirJ .-.---...----.-..... tJLhUlJJ=l-/.Jl!J-4--&Uhf2J.tL.llt-J.LJfd-ovlll-------.. ~ g ilJlUn {J1Jm Y1J1]m-~Nre tsJ-. L I2~D? .?..... -.----------. -- e-( fb) ='.. DI aOJ )g ..J< c( o~'1 Oh J / g ~ A-n~ =. It) ~~L~wt~:V.(.. ~yP=J~-.ma lP) t V\~S V\'} Oy<-~y hl~t ro A--I Ir m~J m DV'(,~.<f.-P2-~tAd-~--J-()/)o(,.-WY'Vtctl J) j- IlliJV1.1L. hCiLJLa .tD.-.LLJlL~"-!IJ41J -l11t.rUfJ'v t111:/ ~~ o t- l-DO D vnL. [) W V1f1Armu&.c-(rk)~ o<130Jlflv l 1tl1 ~ 0~.QOJI-~t-.---. 10.') ~\c1 \N\) I h-L01t thv \IV t1 tvv.MO Y{.J Q,) tr\ \/vfl \ k<J\ t ~ vvvtf"Ur moY tJ L)l~ \M1\ h-LtI\t tVK, Wqt(y -me, JtJLt1'lv JlYlU ~. tt-uJeu'tlv--b1J;w'L- -:,.t me. A T ,Jo,te, ~11 r ... __. D-) -4 (JAX'l not (4 h;\\M m tY\,t\) ~b r\1 ~ ~\~ \N'1K -e,hOItte-dh> ... J.CAJYt(; ..~,lhLLTho f;.tn 4y'(.,..j{QiA \ . rlt1/uJ AJ.h rt cA Yh UY-&--0-h-~JV'1>D tt-~-hL1l t th(., WLl~! <D) f-'X6tt>-etmll.t- .. - .-.-----. 'btlt}1JViyt!l~) ... .. - --- ~ fU1c41'1J)1 ~- (~ Itv V1tu~ytlfohtin;- ..~. J-ttm--~-~t{f~---------------------------- .rt} v4'1nY' C.WO\tot' .' ATW"lttrJ '" - (50 j-' .. --~ ..- -.------~.. -- - - (8(,C"1AJ-t~!~--- -.. ot~,htor : tNtftc+;;# -. ._un: .m t - .~.[:3;L.&~ __ ~J_-~~:~:=~ - ------.~.---.-_ --. -.-_= "f>5.G6_,=J 4.1~+j!~~ 0 fe.F (~I. 1-4 JIf'.' ~..;;~)------..2. ----..-_~:.=:=-_~_=~:~-= _._~ ~ I 0'- ~ .~rA 1'htnYlO ,nlt\"(.1. oj- Nttul-~u)J.lt-.iu~d. _ .. mQlt.~f NCt.C"J.fxJYJVtUI __ . __ ___ ~n- ... ,,_--ttpt;~%J ~.y M~~~nt!'lM.J-_&>1.-1cjt-l4;j-=-l!\' on Uh\ ----.---~ (,dJi "'el tte, ( c.fi1Yl ..: N ..---.------.--.. . .. H.,) ------ ('1'\1)" . NU\OH (~tbr....:.:;H~D(~)t N'Ic..t __(1'lJ)_ _._-_._ _-.......... _ .._ __ . ------ ._-_. --._ ... -.-----.--- .. _ ~==-= ~ II H 0\11 - 56 . 0 t?7 I< J ... ~.. '",-. ~8"'W\O = ----------------.---~.--( N-' b7i~-;----~-Z--:tFQ U fT --- .. ~----... ----- l'f -~1J "1-{ f ;. ~uaHV ~J f H'J Z "~ ~t-lf+~) -------------------------~--:litx 1) I) 9770-"7 "> ;,~ 1A Itvt~- - . JA-l -- ----~ --------e""~~ ----~..----~~ Ulbf \of - V (;tX--t ff V C" ~-R-7-T ~ (f) (G) v Ft) ~ eel 1~ "L' r t en?--r-:------1 R? ~)? (~'J ---------A41l1l/f1 l)"f -------i:}1 :oj" ~ S-4:i:{Sl Wi1~-nVJ1K\1\/f) 'J:llft---rtriM'n~ }J' 1vl.)(ulf-l1WYrl\--&---------w CfJ M-r~Q'}: -nrt ~. ~Q 1100 0 . S' I {! --------~ ------.--- V-~~7J1:f+1r}-w-rvrJ '!:I UlO l=!V1'41 r( (1\ 'XI-J W .1 l:tLj-'"Jttrn iifJ ----- ---/1" PJljTqTvIW --------~--~---.-------~ ' J\WJ'JzJ-tJ-N, ~lTdqnnlr ff-uuvTr . . i!-..... ~-=-= . 71JQffV-~lIldrnlqwT"'ra:f--f'r\ -:: t'V747I;M"TlfV'~ 'Y'~A-S:lUo\fJl1 ---~ rJ ~ 1 ~ --.- ..-------- -------- [:a I ~rtWI-------------------- f'71 oo::o-{? ----~- ------,1 Z.Q l10~-l'fJ-- ------------- ------------------[W;r~O-Z-~--(i)V-H;;Y-~~-rfJ(ytfl7~--tfl-rCVJ-- ------------------------------- '---l"'r 7., 0 FECV----- --------- ---.----------.--.------------------------..-.----------------------------------------------lMUJiJJ--,A ?"VVJI\/;}) A ----------------'.y ~Y1 OJ I1xoA/-lv----.:v>TfJ'i/1d "'YU~ -m----~fl tn I)-Uh?r V'Ff\1L1-I() OL-L..--H-~F-W --.-------.---.. ------------~----------.------.----------------'to-pnXr1.----- ---' .------ .. ..-----.- .-.----~-. ---- - .... ..--..... '--~. ----.--- -- . .rAi to ., 0 - ~ ~ 'YtlftM -------- ----m--------fflt+~tt:::~-i+ -m~-7_}-X'-r-WJ H'J T/p?f-:r--o-~~-~-V- .. ------- -------------------------=ro.:vJlLT~CW1I\llWf-0-T\?-UX.A ~f-~-~'V'-~--- ------------- =-=---=---=~~) ---.. ------------~4L~~f.\A ~ ----- .. --------... .---------.-----------.-------------------------------(~--+:-O - ~:J--=---C~--------- -~--t~-:~~--~ft---------------------- iU'}O;IIti1-vtrt:---!-f~!~8-~~~ ~#~-~-----------~~(~ .=- -------- ----~ ..r~ :-6-0108-------- f'7'-~1 ,- t.kJ If q ~ (lil f (I J o~ H 'l :roo ~ (~)"t0 l + (J3) .. H?j-SVY\0'tU .. --~------:~~-:JO Z U'~t,pr\P1"T ----- ----mtT~cn;lAr-~~fjlmllf1--rIAH.JlOl\tnTlfptU?'fln~-cnm~ ---~---ri!j-- A Iineil----..: o'V <fr1I II - ~----.-.L-----t lOT- VII 1- ~._-_ .. _--- ------_.-_.- ~ --------.--2( ,. -11- -Cf ~J .. .. -.---- __-,\-_n n_~__ _.-_.-,,_.- nun. ------ -- -------------- J -_.~_._-_._~ - ..- --~-----_._.,----_._-_._._. --~ _--~. Lt\rxYl LQ . ':. -lPG.} Je:.J ~-~ . ,~" l-~ . I ~ --A ~,_______ .. ~ __ ~U_ ,:,~;------ ------------- ----- ~-I t"t'~-.---.-------"---------.---n 1.- 2WW~~l:"Tt~~{~~~.t~&f~------ - -----i e,~~.1KJ ..nf9 : . ,~~~ ...---------- .. ......... .. ."--. t A-) ~) . -.. -~ )~Jr~l'~~] .. __ --- -.?-; .H~,Lj.,\.~.tt2:!t~4~~~Z'l1'-':.~}f4 ~_~_.tt:~~J .. -t 1I15-i'-J t .!?11J-Je-J__ Lfrt\J\ArU"~ c) t1725jL) 1) . e)_.t3~ D_bl_ ++3-5~J .. ~___ _ u_____________ ___ .... ._____ _ *f .. ' Il ~ "'2,1- "1 ... HvO (g) ~ pH",0 l~)..ll!:fnh )1~O (1) ~'2- ti'2. ~) t D t-lj ) . ----------__ --j~_. -=L~Q~k.~-- __ .b Mt?f) ~ ~ 0. bd . ---"--- n___ __n ~ __. .. -----.--" - _ --~-n~\\b;~J -.-1 Q l,ilA1UCv ~ UI- __ 1).Yl vvUfYvthW\j . I) \3 t1 L 0 rl )~ - fl fl)v . - ~~ ---- ---- . --------- .. ----~_. 11-- ----- -.--------------... -. Tn.U1Vl D(,lhtmlSthj -BYl~"I-.FiOW-~-(/Y\.L1l'\1 Ml.-uhlU'l.q"t--. -= UlY)l't----------. _I __ ._~.}-f.Ai~JL-t-f,-~~ Li)_~ 2..ftt1LL!M~I).+i)-- .----.--------LQ \. H2. o{.sj tZ- N.H 1:tiQ.a_L~)~~(,'1-'N.oJ_'"'-lLtf) ~N_H1-oJiL'l~~1tl2. ~ ~at-M~ j:hLJ.l41h..L.!nt~atL? J- -.---------'" .. - cJ, unD},\J}tl(b~Yl /AA?o (LllIH,h l1YL\ V'fI, ---------------- P.,UH;t\ M Att).D Jr.) B)4 brl >0 ._ ti> oAH<.-O c.) A H <\ 0 1>,) A H ( 0 A) A Ii (0 Ali >0 _~_Lkh __ -Q--tnl Lu ivili~\1-_' tbt1(t~?~___~ ~_~____ ..n _.n ~ .. ---.-------.-------~-.~- --~--~._- '"'~''Ch'Uh,Atl-.(JL tit 61J 1$lj' -{Ac.f!illJ ~~ _ -------- ~.) Thv p\t1) AlAL1tMiJ_ltJJsrn.kk_fuMlhL_lntf1rA.nEI_______ c) '1\-u- Y~VLv1\lfVll~S 'fA') d ct"h1J'mJ-(L_ v) I~ ~\&_~lAvts ~~V-t- \Q\A}{k wthGvLp thCV1 tf-n,_ .__n_~___ Y{VL0~_e __ ~wtVT] s v -;;: ~ l' -----~R\J::: ?>-fnnrYVJ ," =hfJU{i\{lJl117 ?-{LlY\1~ J ~ ~1f'r1iY\M ( :fjJnl(lItJtr(W7 ?/f'YJS~}7 ~t\(V101 t7J ~ ~\1M S ~ rC7u~tP~lIfY1-ONm~l ------~---------~---.--~--- --~--~-~-B1i~ W-lAU..f11YF S ~------::G---------~or"f JJo:nrywvttn:tr' :t a' [11J.IJ htt~I\lr---~-7!J~aJ'1'1tJ - -"-- r ---'If) p)JfJ?--Th/=t1nLf-Vcr.r:mJll1tJ u.A AQ}-??W) - ------~--------~----------------------r~ "4r1 . . ------------r o~\1 \:-J~--~~-------------.-.-----------.~--.---------------------------------T~~Tl~r----~- ----------.-----=. --~- -~---------~v---~--- -~-- -----.-- .---------+-::::r.tl -J~Qtlcq. Jj"'"""Py""""'( S""""MJ~.----.~-~---------~-~------------tr;-~~~.i";;~iJ.J- --~------- 07' w~".,.,~"If.~tO'tltt~~~~ ----17-m---------..------ .. - -.... ----- --.-..---- -.. ---' -..... --- -/f-:--9-tt-l1zr;;-Q- ;-T1'J,-nJ--C'l-- ------- -----------------. ----'-'---"-' ---------.---------.--.-.-.--------------------------------:1-~-iJtfrnj'1r~J--r-~-qlttnl1V-T-f------.- -.----.----- =-_~--J?~TrII~;~ .;~;-~".~-;rr:;p:r.f~T' ~~-,~ --~ 1/11' tIOf--,;qr;.rfJ~"0'1li1~~",i,'V~.~~;-----m------ .==_ ---------.----------------.-- --------.---.-,')[-7-1'(1--: -t7~J-Lq~-~JTJN~------ -------- ---------------------- -.-----.-------.----------m~r~(J-~7>j-.-.. . -------- ----- --------------- pHrnrS'tr~7r10 tl'tn1'r1\rrJjh}lW}~11JW-;-F IV', U/~ \ttlil)1IO?-~~Q'W17-r-r~r-.r. ~---.--.---.-------~-------.----------.----- --=P-1q+)?:A 'Yt~ ur-"7nTfl7\--11~1"ti.--tvrrmfJ.AInJ--;r:--tlr11rl~~To11O 1-----~-~----------- ------.-.--..----.-.. '--?l-a"YlrrOrYrp-1JAiVT~- W-T~ -T~V--UT~-T-;~-+-~A~)=~T-~-----------------------------,o"rz Ff-~-t.rJ-l'lr-r)"rtr}2r.r'fYlrr:,fvrd -1arp~-:-------- - ----- .------------ --- -~1~$n?f-;--j7r-~o----2lrU'f\7-1q;"n')7chn1-Wltf--71ttJ'7y<tr-~--~-l "<f.-wfl1-- ------------------ ----------------~V[UfWJ--V-Alo/-T'q-(-?-;lt7~-~-~-Ij;Xafj.:fY\J{[-~-------------------------. ---~----- ------ ..--.:(If?w.Cfnfl?7-XO-'rU -qerr -~-y\?tr11;f---------- .----- ----------------- ----It ')~rq(}-Jt>f-PJSVl---~f1P11Tfl-C"l(r:J1rl{r1mT A:(YJl.1~J:+lOYU:::1'1l=;lV!"l' ----~~ --------- --- .-.- -------------- ----tlt1n . ------------------- .. --- ------~(PI'VWYltyF-t1fflf-W----------- l?-~~--~dtu--t-.rr~lK)7----=tr~~~-rJ--rv-il-~-- .--~~..-------------------- ----- ..--- -~~1 YJ\,MlPWVW-J;--l~'1::nf~-q7T7VQ:~7.{ ---------------.. --- --- ..------. -' ..... ---------\-\;7MOln\O-~1If)1 r\11'W-k-~T(f~j1A,~~I}-Cl-::~------------ ~ I '-~-------- '-'Ir~-DVl1Yl1ltrh._ h.PbL--J}\.uhu1t~fUiht-~L--Eh-_.LJlL00 &o_lYllLlliJ.. Mld _ Q. 0 ~o (Y'\O \ _f\:I~Or\_()..!-<, .~cldtd __>_LDJ2,04Ji'VOiY\ b tbtt-L.vdQl.1~:.-------1'v\'<' tu1'~1'Y\.Y{, ..... Yl {-hum vr z.,;~j).o.~(, bJ. .3_o:~_CO()G.:..~t1t .. __ Id..1lti(h_FJ ?-{K mol-e.,w ~ ~ ._____ _ .__ ._ _ . frhM'Vr . -~5\.fJ ~ ----~ ~_(AJbl()}}'tt;fut - -. - - .~ ~ ,\>SI.U'Y (hCt1f HvO loJ1- ~y Jy~~m "-hu1t t1 C1~hl4_1.YJV\;111>l,-{;y)4nt~1) - tt s~s ... t - '\ si~ 0:; . - '\ s~ ~ " (" rn . A 1 -t ( H -L) AT. - 'bS4J :- (+. l~tJ /~ f")(lOJl9){:.CJ~I<)+{ 5J).IJJIr-)J~GJS~)_ ?. IJ 0 "l 03 J :-/>.JI ~.~ ._._,, .. _._ . __ ".'" ~ .._,_~ h"1 , =' '\ s 'I' ~ -2 '0 0 i'-Jj D.Or, M 01 - -bIlJ,.j! m!L O _" _ .. .~ __ .. . .. ~. _ . ~. , __ .. '. i,1t:"'<J'~ __-----'_--"0"'. __ ---- ~.~ \'Q ~ lUfL' . _ ___~ ... . ~ ,__~_______ _ 2,1 'D. ~Y&\m~ . . ~ tAl Vv'hPJt IS JI"'U !rt\sWt-t . ill=' G 10' ~.' 0 t ?L0 .OG w ttttttY-vM\XU ) l&1}-h11l. '~. tUY\Lf).t __ r 2>D~C W4t4 ..- nMJ T . --, - tt hi r L hut\ r fJ "li'rlf4 J? Y..iAJl d,JrV'll [c..r -=.h1-:!1 t IuS'r hyh ~fw {1 ty-)_ AT ~ - L' iY) . /).1 __ _ __, _ (lO.) (, [Tf --w.) :;-( 1AJ,) ..J.: .{Tt'=-~Q-2~. .. , T f =: ~T 11 (, (M tio p-u.;tc.cl; 1Yl~d T 1'.rl?(jW:fU1_!~ ibill,~~.:.itb2dJ1lti'-,),---,_~,Y t dv Hk... ~_,~"-~Mr'!L,0J1.-tJ.;L,tb1:L .,L~fYnt~_J)j~__~ _ _ .__ .w_t;~ _ Ltq'\ltV:(, *1.2- __.'__~" .._________ .__ __ .__ ._ ._~_~ .. .. __ .. . _OJ} . _ ., zz.._~__ .. ~_ ~ - ClaW ---------,-------.--,~-.. -.,---~- ...-----.----,.UJt\9vh f\V1iJ-- __d_~~-.illLJ&mlu1.mMI,'11J -UlJJ1~R\~ve.~------., ttltt\ uVt9b ~l v~ \.1,W JJ'vy\J) ttYPhi~ LRIlJ,_c"ni1V1)V': C -,- .,..- ,.-----'----------,---- py-t~su.v~'"Fuv[iJ J Mt4.------.------.-.-.--- .. ----,~~----.------ ----. .. _ .um m'~ ~ r'fVtUtS\A;y.V,lLtkttmJl~hM-1~frLtSJ&r.Y . ,.~ __H J 'llP D vnrn H 4 ::.1-l10t\lrr.; l~tm =J.nJ~.~~t1-\:J~J" fJ]_(p.rj:7)\ru_~~lLj~-cL,m __ H ~ I I Cf l\; PASU.jI,J I Wl' j- 0t pI' Hi(.l!rt}--t J <.t W -D' _, . , ........' __ n3, s;\ ~ ~3 --------[rtltb-f1--1iTV4~~--~-~rr~~jf-~ -~-ttmT ~t.'OJtl[---------------51 ~ -~--~--~1'VW If\ . \.'J --p-------------lfJ-~'iM~J~,@~f} ------~-------~------~-------------i~-A(y--- --~---~----------------------WJW~lTJ(TVr~lruT~Jifo-o ---------------. ~--Cp,. K.g. O,f TW--~- "'d--.:-'1\f-a-- ~--------------------------------------~--------=\1J):.~q-lr-i--TJ--M; --------- -~-~ lU14nA rYJ ~10 ~ J a 17\1'lT 1 ?J~l -;; ~ d1\'IJ-rr-l~- '}.J-o\~rI1--~r-r'1------------------------ -- ----------------------------------- ---~-- ------------------------------Ttf-ij-l\-Ciir------- -------------- ---- ----I q~1PV1P\fVJ----~--~--------------2TVJ~:;rr--'J>m~~-u-i- ~~~SlA7JtlM~~-JPq:t11-+1O~ -------------~-------------------~-------------~----Sl41UY7-adV MlfT-~-W . _ <rpA\tr..... - --------------------------_ ...._.-_ .. __ ._----- .... _---_. __ ._-------~---~-_ ..._-_ .._ ..._-.--~._--- .-._--_._--_._.-,.------------_._._-,---- -----_.---_._-----_._._._----_._-~._,-._------------_.---_. ---------------------- ----~~~n1(ig"ft1---~-f-----~~f~Xd--~J----- ~I~ 7 . .f.WV-< u __ .._-,_._-----_.,_._---._----_._--,---~------._-._-----_ ~IQI\-==I\ ------ ------------------------------------ ---- ------------------------- ----------------u-7I--r-f\ld-;-r~T Cf)tl/ff-nr------ ----------- -------------jl ---------------A~~--rr--~1?--B__.p_A7{VI~---11'IJ5Md-; ---- ..-------------~---------------------------------------51J~ - iV\\11 JlJ~ -------------------------------------~---------~TJ3~TfWJ--l-r:((r-~-rfT~L-C?-------~---------- -ij"t'}-~-JlA7ifnV-iKYfJ-T\1-j-,:g------.-.. -~-- ---------------.. -----------------------------------~~rTli1J1V-;-rJ'lllV{::t:1TJ\f-("v-------~--------------__et,NPY1S@----~----~~-:~WYq ---------------------~-- --~UiAU1J--pMJJun:-xT--p7)-nr-~l 1JYJ11i.f~~fnl_~~----~tlr----------~ --~;J.WYJ ,\ VWSJli ~JU!ILlUtnlliY1--I"):-fIJ[,{Onv.if.tg -V-=_-;l91 ---------------------- - - -"._----------_.,~ ~--_.,-,_._---. __._._-------- -_.",---.-,--,--"-,,.~,,--------.----~--.-----~._-----------~._--- Itt (lo" .I .M'\clJ \f1P trytrn)/ L.fu.~ __ Jrl-Ul~~L.ULlpJd..L_2-1_:JL1- .__ F;f. ') htJTf,32~ La +.vvh~t U,L QLU~J-(J~_ J,L.~l._:'bt-. Jtf-4- .i- rfjti :tL_DLW.p.J!L-122 L._ JJ-~-~-~hlfl4Etv--cL"{,r\Slt~--ll- M:-{-M~.= ttD<3-l~I.) ..\t--.SJf.< l A\o'L~lt__ -e,} '2. j I L,._ v)7A)~IL p.) 1-9IL _ -.-----~_ -------------tztnSWfAr-l.iL .... . __ tj) W n4-iYlLde~ oS Law'! I~ ~ ___._ ._.. .__ . __ .____ ~ .__. ____~_ _ V.~ _. Q.l/P__-lJ-~_:v--=_~nIjf. wh.u'tJ~.:'_JM'-'~414(,tJ.c~t \U ..-rh.<, 'M1.t \).t;\iNWl \tN vt'\ \W, tl-: pV/.YlT A: ot ~ .. ,-.L ~ Lll1tm)(?--~=__L+LJ)CLm~_LtL'Lr-3 1_15_J::.): __ ~Q~1dJ_lP -vvrrvrl~tJjt ~ bc,t),tS __ . ---__ .._._---_______ ... _ ...~.V\):?L(mJll\\IQ\v\Yl{4 \ Tn V-t -t. v ~~lt.J .-kU6.WU+UnL-u.nn<JWl1-----------.-- __ . lt~ ~V;. n tz.,T LL\k)Jh _ rnu.st- .1?~-1J)hlt~tu1t .\tA~ j(,Tm-\.i Sr~_1 Y)_'f.)__ _ 6} ~ IANtPlr (j rVu \A)l ~ 0 LLW. ~ .k .13-'1.jyt'?'_~J _it .+6 L._l1.J'1d_7~snrr? In; ~?>-t jL\ fYl.b\ LJj-gj}~~_~~~3, '-______ yno . .. .__ .... .. _. _ G 1 "'" ~ t',-,'t3 if __~_3\ 't>iL.. __ .___ ~ ~ '7+5 nYr L J Atn'J. /Thotrr) .;lL':CJ~Q _ ~1"n1 I \l ~ VI:~Jlo.,~~ (0, 11111) I ~ u., 8.1 (KlOvtl!ttJ- !nvM'l~M2\LJ 0 \lifu~ ----.- 0 "~ IV 4tm Yl:=-? J r l iif> ~) _lV~~~~f.fi-S:::ct\- -.-----.--.------.mt-lJ _.-=::=-:-::=-------.- V I IY) ,I I ;:. P2- V l jOlt T ~ ( lAk'l it1 __ ._..-...-. t by JAJ YH tsJint \lVJ-tJL-c1Ilt1~CT "'4*"' . ,.c~--------~-------- 1.J'h.u..u--.c~--Jtl-.)f-).--- ~i'jk1~Hh_tt~~_.pY'!JJJA.t'-qJ-~-1:$--llJy .'1t::ts~-'-"-lz_'?'fLf.~l!!--_--.--_--. ~ \ \Al)1-(, of 3, +~k ~~lJ:.s_ \t() \LMn--ttqt_~ lb ~--.UtcL3-(p!L.-f'J-O-uJ~ oJ N0tv : f\ l~L() h~tMl t', th1K-l4attt.--A 1.5 0 /n'l-- ----. ---.--.---- f~~:! ~ r>-t~~ ........ ~_~.~~~w_)_(....,.,,~.'' ' ' ' '-~=---'' _[J .~;: . __=: .\y~ ~.~,ot~J 1'- __~E~~~._. -- :.._~:=-=_-:=.:=--=-===: ( J:?~)\I~_ _ 3UOJ t - ---~--~------- -----------~----------- -------- ~ - ttI <f;J. a:; V ~v ~V r~ ,iAt'~~-17 \f~----~-)f" ~-----~--------------~ k1 i ;nytlW ~iII~~ - ~tli <. TJ "5ja Di\V- ---ca-, -. "!tilsma ~~vt4 ~T(J ~, 'if \.'9 ~---- ----- ----- 1/t{W(f1rj .~,.~~.~'''', "j;:",;.,;"",',:,,,k> ,i'~ '~1yn~ _q ~ . Ley} --~f?-~~;~.'\,:A_,!.';~-:;;tli .:-'>-' .' --- ,,' --- ----------~-~f19 Jp]-). -----------------------------------------{: . ----m-----~(J---j'~tl1{1O---~-tittPt~-~LW _._. ______ '. --~---"--_. --~14-=----144 :-~1__t-~if:----------------- ~~-t~f~~~~ ~m _ ~ - ----_._--~--_.---~-------_. __ ._,--------~-----_._--~~ ..- 7\3 I {, 1__1-hW't ~ .1If-1).._ ---------------~--- __._--_.~~---------------,._--- --~._-_ .._-- ------------------------t2t:9-~--1Jf\M4 r~l1 ~ , I" U'>t'\~~---1t-*~----~~--1, m'------------------------------TffT-p-n:dJpUY1 ------_ .. t" -----~-------------------- - ----~----------.-------------~~~ -- ----- ---- ,-u-?S1f~;n co-,- }?}-Far--~~,,-~--1\twnn-,1p1AJ1{--~-T-ltnLTy1J{n------ - ----~---- ---------\ ------ -~-- -,--fi--*~~-~ij'JL{F:rTl4+tq:-~'2-Q.m-~-17lYJ----l(,(IRSlrTI<n~--~--Jl1~-@} ---tAD:~(rm-?-l{fJ:-:r9W.llqrl;c(WfrfiilJT~WfL(fU7Yf--r;;tJ-~JY1--JrJq;rod-~--- ---.. ---------------- -------~-------------'------------------------------"1T.~m~--~t~-:::J-u-1:tMWl"QA--------- ..------------.------------------------.--------------------------"Ynt!Tnnmr--- - -----~--.---------.----mW-~~ii~~itit~~;-- , _.-_->,:.~:_~,~;ijL~~i~'~~'t'------.--------------------- ---------r--<[--- -- -------------- -~~~-----,.-------.---- ....- --------------------=-'--------~-----~--(try~~_:z-j~ffi~v-i=-- ,,---...., ------.,--.--.---------------~-~~.~N-' (Dre~:.z:~-{'7.'Q. _.-_. ~\f1.1ca=v-t---ca------------~--- --------------.----------------------- --- -----------\GT<rW'1r~--~i/~--iri"--(JJJ'Lrr-cv ---------~--------[J :fi?WT-~---~~-----------~2~trYlTd1TT(lfr~m ----------------~~tf~~~+l?___=wLO--~1----------- ------------ --------------------~--~---------------------(C1T~~~~7~a-i-~lJ--T?--- s1'fJ--------- ---.-..t/ftt1"7x-mrrnwl1-vr:pf4ry) "M01Jir9f7PU:lTfVI-'-:--CUl+fTtt-~-!:--~~ --" ------.----------------.------.. -----------om. -. - .. ------"-~- -----ry~J_U7J17r}rWt.,T ::-'-q._Af.t:- - ---7Iftn;----------- ----_ .._------"----~----_._-------------- f,1.. J t ""vwTf1r~lm1JT-'Rf+-').~~7\~mtV\-~;1\--I-?./\ ... rw~ fW1ird; 'fPft'm'1JQ'lt(-(t 1.: A0 ,l;" dS-l1 'J,~~~\7\1:,4 Il.r~YW'\fl~PY~P'11/fYJT->i KlnVLt '1'1511'\1\1..' llf1~tl1. ')..ltm \ ~ ?/\'\?,,\ fJ t h'n-l ~w "'~An+rK} l1r'(-p fU-\.l \:1 J .fJW.M:fl)\ ~'Y\~ t~'W .,/ ~~ 'f111tr hll "h1-t~~~lLt1 .. _\? fTW}ep N -'h.p.~~TlJ tl 1J-tu}1 ~. -\:V (V _. __ m__ m t7-:'~rYf1'~'~-f~-~.'~~~:i . -~------'----------{0 lHN~--ef..t -out .~ N-4-l:fP,:I~-'~",,JruJ~~.m. 40..tJ.. ..,Vb.~r'?+.UN.::~'~~~;~~~Mr,t~ P7J(J~w'74~~;_IIN.jl":''l!~nlJiij .aIIlII~ . 'U : ~iitisuo 'i - U,\'Yd ('10 ~ .~~? +J "11_ _"l-I'J"l{\rz,\ ""'}.A~lI, (~5 nm .. . t ').-W 1-+. 1P ~?-*'+19 -.\.11) "tit ?-tU4 ~ -(~4fn-X . . q--lir-fw . ( ?tJ T- g. ?--7~il\o -" . 1 ')..'1lf\1L.tSlP :::=:==~ ca1-\-W1A tlHlrJ~. ~ '\l'J-~11-a VHH~ ~Itf ~n ) rwA 1<'0 +0 k~!''{J V1 )() 1}V91J --(-filftQ\f'l}~l11 a/f~ . M_________ ,----- ('1'O\llM '"'117y}M4-t)1J~ -- -~T1r1t~({ t all! \"V\A~ ~~"o tV ) !O }(hnn-7 U ~,~ Y\J J.I Q lAO\f'\!\!1a Y,W TJ~ l,'tr/ f t --lfJf~~ -IT11l() JfW1m}\o~ :"",,,,- ht\L\~,\~ 1'n\ ~ t\ S ~ ld,..,-- . c :~ O'lk ~: l:J 1 I 10 (-g .-_.-----." . --nnn_-t~r@ .-- ------ ~rt1li1 l N ~V I --------2T~Vl, -------"__ m. -H'~r rm~~.~.t)\Tu+rQc.f7 1qY\ 1;<Mn+w{,01~tg.l'J-tV W A y\ -------.--.. ---~~~ p-~ --------------.----- .r~. ."~ il' h.~ I 0frH1 ~V,1 ..----------- -"-(~UUf'\ J ' ..nnr-f1Rts~r~{ q~L"'~1? 11\AY\()\{J.' -?1Yf1O\n'U.\~-v .---- .. --- ..-.--.---r~~;rtvrrli7Jm ~ . ~@ -._---:[JiJrnUJ7~mUl1-J ?1fJ. -plAt! ?'J11H'l~ r--1-7Tlll1@ 1WJt> ltrJo/'iE/J1 =trDW --(VJlff U! I")fl s-nrnat.IlfY\l1A'V'GCb--- ~-------~~~~-~j~1~1n~ - -"-~. _=~-:..=~ ~----... --- ....---- -\ .-- ..-.- -.---.-.-- -.. -------------I)-:fnpn~-t~-rt)7--.,.-kYr~IT\O~--;{[)-.. . --------(-,lJ!Ty1t"~-~w~~ .. v n-lk/J ~4J2~r---=--cc-=~~.. ~~==~=---~-?.-- mrcqf-pr;ttl$lNfIj7jJfWlftWlPJA11ff1?W . . .- ..---.- --FW)mq11fr,r~f1rW;1Tft}tfF:--~;rv-. ------------TJJ tYZH1+ -'-F 1 . I-L~ c VXA I-IV If r?fi-;Oh6~-=-ttrtpv"--~--_-------------------- (f) ~-~\fI1"tQ 1 + (f1~T--------------T ~l-Il ,-. '"l - ... .. ---.-.-------- 0! 'l ~---------. - r--:;rs --rbf-=-~wtfJW-~frlYT-(;(irlCJT?:fl IIt'JUtiv -r;;rh~~ ~~~~--&t~ ~ f~ 9 '4rO Il~ ({-_.-'-. -Rl~~-=--~----- ----pr 7.'-0-r3-=-\1-----(,.-r;bt~r=--=tV'---- .---nr"'fn;=lVrtrT-~-~-'1:H" --- ...-- .... ------.--~~ - -.. -------------R~1(LW ---------r?J ~ .S9 t-=-~ jQ HV'----------,---~s-;-(1ir:.--~~ r--------------------. , ~o~l1r~Vr;)- -.- ---------r~--1?-+[=-~-ux;rHv----- (GJiO}l? -;::--t~rHL4-\7JlftfWr'r ----.-.-----------------------------fftwf1"(.4 (~"t6r(.- (~'7"tQ z ~-1iT~1.r) --- -.-------- ..------T,4J}T:/7l77TJtftl-~t1V?\.lf~1 .... -------.----.---.--.--------- --.-- ..... --------. -----~-t-(jr------------------------------------ -------.-.---.---.------~--..--..---.-..------------ .. -.-.---------)fO-Q5'""tl4--vt:f~-:i--_CQjl 0 Of ~--c')- -. . - .....-.--. --.---t] Q&Vlf\t\V --------fffo5-.jlT'rr-t,A.4Y . ---~~ ()q\1 r----c~--T\v-' , -_..... --------.--_ ... .. --.---.---.---------------'.'1' ----..... - .. ---,._-_._-~----------~--_ .._-_._----_.-------_.-. -------------T#fhp-:t(fi1--f5[\1lDrx~-::p7'Rf~,lM~()f--ro-tp11.fV\( ~ . __ .-------------- . Aqffl-r~-W---q-U---._._-,~-------_._---- ._~. ------------------------t--r _ ... -t/\ ~ t:U -- - - -. -_._-----,._------------,,---_._--~,-~-_.""- ----~ --- -- -"- - -_ ..__ _--_._----_ .. _ --_. __ ._---_._----------_._---_._--_.------ ..__ ._---_.~-_._------~- ~-~s1nJ~--~-Llkfl i1:IM1JJm H:<Pltot fnweJbov).,. : C", J C1br1__tM1JJ--Z1i~l..___ll uu LMJAJlL------.---.--nn __ n -lAtJ:D : -r~1t'v 3 i fh-e. Ul:t11C1J P i- ckltU14'!L JAJ1-yfLj, Aw /1.t_Q t~ f1lA1J1l'./2 frs t4 tir1'mf";r .IYJ tn-Cikn_.ilUld/L.kd di!1r--t-S._____ dJilL'L-/tJrmJ-P11tL n --- ----------- N]. (5) t y2.I1~-(8) ~Nii.;l~5}./1-li;..- C/l1tl~J9)) L.6(2.,1 for \MJllcM of fxl\\oW\Yl~ vQlOYU dot.Jldfyxp;.: llrl"fA) U-t(-i}~LS) 4.C-~ (s) _ t~ l41~6_U{J_r_.'l~(.h,l'l)-. ~.x~ Y2 Dr pvoduct? IfhSw: () .. tUJYrr11tr _.rL __ l un _ \;.) (~( s) .,. (La ;;;0< *J. ftwn I ~hD1- L1'} .. L Q.l-C ~ {<;) ~ c) ~.( .9~hJtt) I~ D2.L~t -"t e::vL11 .. b. H f Wl-{MlJr'11t1Y-1hq- 1._tn.ll.'"C e f- -tlu.,iwl-JJ hV2({,fyumih tyli-l ~~. fA.VJqll.n.~std.jt11h:.-JJ t}JztP.kINI. ttU11<,'h4) t- at!,L. 0t- -..At1 ' f i) rht bH,;f - tvYM"I-eliti11wtlnl.):i-Jfu1,n4u-dlhJt~JS zEl?()-~- ---.--{x) 01.. (tJ) ~Ok(~}--AJj'i--(02-1'i) --.-.----------- --. ----- - .. --.. -.---::;---::z.:U1:l---.. -..-------------.-----.....---- ..- -.... nun. --------.---.---... - 2.) MOS t Sb\.hcla-nlAtl 'f _ M!llli~'tnVL bH lIy~n {aJ'J v{, (ill LMltthd-~YVI AH"f At1(;vxV) = .. n t:.H'r (j1>QU{h)= N~o+l~)~z..-~OJ.~l ~o .Atl-~f- ('<4r~rs) . + 1 III ~JJ'/n.j - . Ltt\ (,(,1I&1rt bH ~ntur bl1t (N2. 0-t (~~- n _ . tJt;(j) -iLO~(,)~ -..NZ-04W------P)jf.'.1Y~~U-~------------~------- brlf' ( N 0.~)). -tNJ..L ~t _Q~('!) ---> ~_lJJJ21jl__ .._..J).tj_i __L_~02:.(,)l: " ~ _ I'J 04l~) z. ~). z.r~~~~TH; ._0!2l......_ jJS) hj ....rl;~-j...... l__ I .. L.. _ .. t k/G'i'iq). ----).4Jy-Oz{p-..~J1 YXl'\.-~-bL?!~ l-~/Pt~i.) .. _ ,i.t;l ....__ n r0~l __ ~3!,; f'J s-0 +.(j-) '-7-t.:tJ-e z{~} ..--------------.------- --- --- --- -~-----~---- /).HJ .6 hI-n- .~.. - Hi: yx t'\ 'l. 2:. F 1} iAv- ~J+- ~-..-+--J..--j::--!)-~ ---------- .--.- --------.----- . ----- --.----------------......---.. -------... ---- . --------- __ nm - ..{ska~. WA.i-(Jn~ ..F4~-~~L.-- '--~SiOl---'------'-'-------~-'------'-'---- .( 0 ,. ~ --~-,_ ..,._--------_.,.. ,-------_._---- "---r;r Q..t,t -- ----.,-.-.-- . - . -= (A~-l-\~------------------"-- -' P!J -----,.-.--- -- ------ - .. --'~------------G1~o~~~-r--=-(~:z--=r(1'.. -(iT~T'~~lfV-~-- ..-- ------.------.----' '.------, .. --'- -------.. .. --,-.--.. ----------~-------,lIr-=r(F\fQ)?J'ld~--- -,--~ .. -~ --.---------n__ __.-~._--------_.-.--------~-- , (k: oX) UV ('7- ------------.---,- ----,_._--.-._-._._~------------_. .,-------,-'---------- ..---,---------C-~-1;wwi@~.""""', . =1L...--~ .... -----..----- ..---------- ..----------"fj1MtR--o+Z~_r----J?~-(f?t , P (1--~ 9------\.' ---7J(---uu~lrv-~--.. 75.'>'11!V , 0 ----1?\U !N-mt'7:1-::---"- --~--~-- ------ .. ------- .. ------ ..-..----r!'!u~-t1+-~~-q~)j-1-fl-~i~ft*r- e-m--------- ----------------. L?' <i1 1'J,'Y\}@ / ........----- ""-"-"--" /// . \fVW\ ~ W l. -1-~-~~lAJM1iMlrLIhU1Jy.~m(t VJl1 \ Lk} 0 f t~ J-Q 11 eWIng re.ql~-aj Sh1lill1lli.l.QJ1t-d LqILIL __ . ~ -----------~ -------- t~ _tLt.v1WJh1Pl~h'(;b~.P{'l.L/J1AJ11 Y? f@SlAFq7~'ID lAJ t ho __ vr(Lto Yfl"ft_ fvi5m __~~-tlL\l~-~-~\1~tQ\N{Jt--(41tAaJ --A':)\Y)tY~Yd.> Y\~1'\Qk_)._ill~\11Ur-_ B) \J~\\?I~ >uv >\\(,~d ) -~ c) \l\J) nl~ E.) \A \[ ~'\&tl D) V\~\ \?lk) i'Y\tw-% > \J\~\~\i: ) WML -t4 :> .~ V fn~-<4 -un ~~\~l\' _ '-t 4 f!15~} 'TVlfl ...L1fJlot.j,LJ'lot._t1_wnnn\1.Qk1J ...Jj>t.c.;jyuJi]_, }'ilJ -.. __ (lJL1YJC S?i etMmwLoll1 y c~ti1j:)'1--e!yj e.kfJJi~-pl'f..tS:tJ1j. .~ Th IJ 1)nv JffLP14m.-_~0h~bD--O-l=---tb~ ,,-,l14YlUJt'2.. ( "s N~.J \ly( PllU)' eAt \~lJ -ULfYLU'1tJ~'\L~9'}1)_P-Cd ~-t-1tJ1.f2--C-XU CML{tyI J 1 Ihs II'EJht _.____ _ ttdk,! i . .p vvd ilL"" tb0n J 1Jc-e. tIlb Y11~0nt ~~ I p~m cnuty'01tl tYJ "p'L vth1 L T_lAA?1~ tv y H H fj ..f\l-e ) H", ~-fy'z 1)..vt1l or).JtY1\j)WJ ~ r)tUlll(, T tJ tJ NtN){j z- -_J jJCJvJ1-t:yI Jr&t:: - y--{, d ,-{VJJ-LJ-.--I . () YtU1ftt y:Lj -p~J'VJ L11 J v+ -. V-ttf7 g g,c 'vi y tv' D cl,~ t w tfU2 .4 YyJ .' NeA i1 YJ rJi v-pr-e ~n)rd (A~f)e).f>II,{,..J!)t1.h~ I I . !l.b ft11LlfY'L-5FilJrumhY'& .... VQ.4JY2 .. I!l~)f/)-. h'1d .(.1Dtt e.-:-J-lfJ ~)--- '1) 1~-1,~Q_j)Yl~_l~n __ -all.frlLllJi.hjL._._-{J1~Y--.1~~J~_~h1b_an~ s~JfJ. t;a c.h 1) (11J/rCJi_.ll1:l_lf\Jr_I!\fl~)tL:{YrJnlU/1)UJJ4~ f\\A I. ~') .~Y111Y1!4"1-J llJ t..elCLL&ttiL Y \ 3) cA~ _ ----------------k.~J-h(; (;1-r,0hYL~.... vJbi~ ._LnL~ _ 0J -th1Jt, J fl't{;.tYnn~ tCLfl .onl14--~.iQ11a- OJy-LLut-Lv--f-hflj}J.Yl.~-.-\I1JJen~ -to) 14&11 .'fQ -11{; dltfft/tWlt-- I)') 11'\;'0_ -DJ---khc:.i~Sfl1j11lY1f1lbf----.-- mtllfYlttry 0~-h' ~.-. . '. .......-.----------- t f h lJPJ 11 st:ttJ~V1 y._, j;-s.~-t., A----Esaw:LA-~r(.----$t_luA:- '>tJ-~t- - ..-. -I'; . -J"t1-J-tB-----2p----r;d'd'di-~.(fJ]__ l\\l) --- 1tff~ {' FV. w Y.'if.. lVrrt1U'(~I 'tl W ''''1 \..Ao~ (.3 .- w~--p ... '.~~---I!)p ~~l~~-~'l,{~t{ 'cl --.. _. .m..._ __ ------ '~J .,J tt '-fWU\~~ty) ~ ~J .-~- --f\\.I1111 d() .... (,h.' tA Nt' utO R (a tn.tJ/ ~ ~'( "t}lr00)~ [3 'j\'tMS' "4[-- -th1rna:rW52JTJ1Uur;':1J?4/1wd1u--p"trdr---3f!(1rQfff10l:.n)1X? ~-~--------l1n-k-'T0vP- .i)JUr ttq! ttJ-{;.ff rnp'JlrpT-fJ--yr- jfS;qtrrV7J -tru.w!ln~-i'\l' ..t.1~."V'" r Y .f\? t1tM.3t.tJl ..(0\) Lfil) I}V ~ --~-------~-------- sTlr'- --.._.:~~-:;:=O=.c.c-" -----~-~~ti=:pr ~_.= . m~(fl phVI~nl? ~ ~3 :: ~ 'ua.tfJUVt1IJ-I\\o!'A ---1tH~(r~fu~~.(tUKY!H +f t7:a ?-A\7M. 1f\"7~;''''-~1V1 -------. pJL{J~:rt1-~ It)U1JYJr.l~M!')~rJ.--trvJ'-..J7J. - WlQ W16 rrl1q~ 'H~J.~ -;i(Zt"Vl1?If'1lf ~TT=-"7f\.V1N\~A.\1l.fJ'Ut\-tl0}et Ltf~,) (i ) : I ----f51N\{fn~T~))1fJ;f~~ {L/' tNt&(z,,- 1-7' /}lfl ..., 0 {?po Wllf>. 1"(A'Y)C1J1W CQ'vU(,()t1n -.. b (It"Zhl ------.---?-q-t ?-q4r1fJ-P o.{un../fififn, Vf\1P:Jd 0trl\? P" - J~ MJ'J/Lf .._ - -- - ---- -..--. .. -.~ --.. .. .-- ---. ---------. -------------~--~TLfJf1m,,.~w -.-.--------~}1lA'Y1lc1~ I 1J IJL1W nv,, (1 t:l7tf1dr<t.:t~U..(.hG{ ~Li<urJ.n-l ~l1t9I'" (c 5' p.\,A'Yl (d CJ _ 1- J tlA. G,V) ... -.-'5 !Ao-t~T). '3 \ ,UWiJI -.-.---.- .-------------- (~ ---------------. @ ;4"M S'W'!l---' ~d~.Tl-:trA-WN1. -IlA6lfl ~v ..- ..---cTl4/VJ.d -'?1\1d-lIt-Wu-~t\n O-J' ~o V\'1Itrt' 01)"'310" w 11 -----.- -s . -~L.. --.-------.-------~------------- '-'7w. SO;G-:-~:rnr10'--.o. + "'< f.v ~'('V r-=;~.{1T"-,rt!)~n~---;-t~-lAA-.!f --C,~~J..7 Lrvl 'H h' ~snr e----5 ~--.- - tur-s-a l1 dw . . '-U-f' ,. 0 '+ Q' ~ th, I)'Z 0 I) ~. t t ( = -:. V\ -.- .-.. - .. -._.m._.. =w './)1""J !R ~d.J j{ r/ 1J..1w IJ'Yltld) :'/3 -:J '>J-= '3 , ~ o~w 'l. 'J lM .~ .3 ~. z ') 'T. d + .., p: : as ') 1W -= 1~ lM'VlJt.n'W Q W ~I\ ldV1-4- f\fJ\ ' ~~IpW I)A'-'''\ ~ 1)\.1. Q~ HA~ o",J -~~4-I1+=h --Q ?1M'11/aAJ..t~l4(U-tl:-J-Pt('t1~4(1j (f11 lAlUfl-~--n--_------n-~-----n -----~-------- L1l 114t+t-l.l11 1t2pJV]a.4d IJ~ J0 0 9ffi ,f~;)1M ~7 SJ ---~---- --.-------------~.--------~-----_n~ Nirt2f/f ---~-~----------~---- iJJwiifJj U'YJ P111JJJ ~! ~lff ~7lJ1J1\f Ifil'l?~-:-- ~---------.-----~~ 1'ftlQ1V'1';Vt~~;;. --- ----~----------=-~--------------------~-Q-;--tr#---~- .. ---------------~---------.-------.------.--- ---------------------------: - .. ..---~-'U1Ll~? Yl h.a 4tJ.0 (l ,~ o.A ~ ;r I I I E;7 I0 :f pd5 \3'1'51w {A>l . t\~1J~ t7 0 t. <1 - ~~) 1- < t~1-: -..-7'8'HJ=-t7 ~ '11~11 r I~ ct+ r r (~ <..l' ~J \~? (L" 'h-1) ldl\ --fJ,:::p75)'--'-nr-vrnTP !\~t-;?-U-f7urQV\Trtti'l-=::;-1w r I~';'U '0 rr.b t.X'OlJY) : prl\,~ \\ ~14n N n ~';r 70: ,,, SI ~l f ~ r ~. S! d Z-~ rW CQ (? ('" r I 'r f"u"r)) ( , tLj !CVt 0 ...P 17 rl/WTI .r ~ z -:;~w C 7, ~ r~=~",,, =II Wrv{l.f't?VI b1th?4-f 1 (<OJ tV? l ~ ~ :v (J rnl! Uf1ILIUWl1 b ~ LA1M ~\\l\I ~ 0 lip \Vf'\ f '1 . , ' a t 1- I 7- '~_ ~fW b" t'1 i ((l ~ (C\ 5(ctJ \ Q:~~t) ~ ~-'t' ()I rW -t I aIU 7 (f?-t\ln~rVH'(f-z:r)J iJ..f\?5'llLl1 WtO M1W Mt\\.-\ (,.t,')?)~Ill..fI G\I' -j.o J .' -{,-r lr JHt ItJ /\14 t.~ P UfUJ n- P'rtf :< a \\ 10 . Il '0 ( 1- ( 1..~ ::.t{)J r- 7. ,. 0 I 0 I l - -=Ol .(;-. ,.", l' o r-l rw ... ()::, ~r A'J.b (x~ '(Lj. T-Wcvq. Ua.l./ t21lln If'O YJ -fJ ~oro' 'lltf-l- PFfl4J r). p <.-- Jl u' (1W) ..fJltUlfi1 i\l t1NVtflAvrv(~r '?q'Ju6ww (r ~---------- -- --~- -- - ~- --'---"_._-'--~~-~------'-'--_. __._--------~----'------~-~._-----~----_._----~._---_._._~---...--.----_ ,\ 1- '" .._--~. "'% -----:.-r1..-T'Z "'"1,:1-----------------~------~-~--------------~t7-,*~---it~----tt~--~-v-- ')! -- .. -------~-----.------------.-------------------'... --T~~--~~t-------- -- .. -----------.-------~--... --.-----~----.---------~-... ------ ~r-{T~-~~~ ..--.-~--------.----.---.--.. .------.-.~------.-.------; fU~-4h4T\I--~-------------- . ----;OTl;jtr-uJAfT-k1 -tffWr-1f140-(N<r-;-51~q;rv-r-f-wqL1-' ------------.-------.... ---.~T?-lft-lA,jCf{W'\- \'~~~l'}-JI1-wqn l{UfSn>-lJqf--; . . . 0') UM..\ I) ') ~ .- ..---------.---.- .... -.---~---.-.----------.... ------------.-:-I');~-~~'Ff~.tO ~--.-.--------.---~ ------ .. - .-.... --------------- ------------------------;{~-_bu_r,..,7nur--------------------~---- -- ..... -------. ---------~&.~ -f+--4' ~-J-~---s-4z-iL--- if4:z. 52__ =--~L------------------------ ---... --.--.~-------.--.... -.-------.----... .. .~---------.--.------------.--------.--.. .. --.-.---------------.--------~.~. --~i~ :~:~~~~~-- ---------~/ ,,/.)-C' .. .~ ___...=~~.~---- -.=~.~ _.~.~.~._-_~~~~=_-_.=_.=._-_==_.=.=-=--1~:.!;~-1:.~~;-; ... ..~ .-_~ =~=.=~_ /'>7 . ..- -----..... .. -----.... -------------------------.... -7-------./-.- -----;r.:q.----- - ..- ..-.-.--.----- ..--....--.-..-------" 'S \ ---_.. ~~#UJlJ~5ft1Jti'JVlf- -~-------~-- -------- ------------------------.-----.----------.-.--.... -------.---- .. .. ... --- --------~---------------~---~-------1~)d~~\-1' ()-tr----------~.-.--.---------.------------..- .. ----.--.-. -..--.~-----------.---------------------------------.-------~~-)"1) -------- --~r.---- f.-lPn-rr-lzqrq::4cr:.rnrB-rq-'r~l)1JtP:.nfr6Tt1-lJql-rfi=--l-t---tl-rl'lf-- t't-t(.-- --------------~ c+, '} P --------~-~---------------------,-t~--u--t-~rn~-r-(lfnVJ~f\-r4TX-----------Pi7--s-~-~-~rr-r-j-------------- -- .------ ...--.----..---------.----; -. I U- ----Tru---~-rW-~-- ..--"J~)1j f)--~S--(y_-- -------------------l--r'1?Y'J[!1--J-v------------p%-----~--4~---------J -+ ---r-f----r~~--'J -------. --.--------.--...... ---------.- --.---~ ----- -------.--- .. ------.-~--.. ... ..... ... ----.. .5:- IJ f.r 5">0 1H: S-:. O~ lj .. -- ----------t------(6- .---. .. 5G> ------------ -----------------07, ! 0r----------------------~--- -:h~--htA!>'7uLfrtn--~!-Vro~o \1iir-7)t{lJfi)1AO- --~Tri>----- ..-----------------------.-----.-.------..---------------------.--... --- -------.. ---- .. - L7'5{7/.W1Ii' Irl-J ~3 flt""h 0 "lG1rf)lA~lM '-"!5INHnp 53'\1 ~?\~ l>1,~0 f) ('Z Q'Z-. 7 j 61 \) a 'AI1~f>t\l ~'h\?~v.~\f\ (C)i? -~ f.wl . 1\ VN : \IS1;(?fl] , /~\ 1\~7.[1,..) l(MI.Y q ----'-----'7~f)1-T~.nUVA71~"tlA(yJ--------.-------.-- l' 'Jtf.f:: (?l ~~l~-OvY)-4 W U \tM \!VI) ~ ( Q,\ G ID U.;\+ltM ~ ,st (~N] I \ ,'Se "JZ 7 f Z z (J ~ II~ l-l ~N (,,'> --------.-----------, -,. -----ut.qJ.nfT'1Tft}rl../-fJ.A7J.<{.f -------..--------- ~~4. ~ A-lf1 ~ pno.rS1"f7~~ .-.-------------J)~ ~lJU M n f,;, r' U.IW\1 0I,f f .9,1 ~.{/1-~"1-,~-tl1"""b-,1-'-'-\",~.n:TN ~ I. --s!?hl-q-a-tr\VlqVW-At-?q:r--~\()q~Qgl)rYJIXMf717~ pHtfJ.p Ut1 ) .~ 'L; yl \'1 d1. l~ 1 5 J 1 t 5' 1t' f <.G (? (t3 IT - [Q ,.hMJ'@ (?1AVf~I.:I) ~ 'In J lJ.---1~ - - d t !~1r51 -sJc 7'; 1 f. J 17. ~ I (~. JoV\npVfV\GLj U tv' UQ41)~'}{1rMm P 4'J I\If<' 'cttr) .. "~).2..JS ~){t'71O" ."'~~C: ~\N':"M~~ -'IfT~1J ----------, ------. ----- -- - --~ ) -~-:r ('n . ~lA\ d~'111\ ~jY'dV\-tw. l Q flkJu-\AQ lNJ1iM -J"\-V\-il-rl' U"" ir.9 r. , ? P t11Ads . 1-1 fl7J fr ~ t~'M'J' ----~)f'")f"JAl 14aftVl '1t'H rtJl I 4?'11.U'YIttu.mWlfWW t}1,1l r J1l.1 ".~rJ If).~ f ) ~.a1 TO -v{flpUh~t.JlJ ~ _'} (SIl '?1'f\11fJ,1!l~1 1--1\7 tCuJ()(J.(l1hh? WYlJl-(lnI~) 'W'11 f 1',. ') 11) 19L1 r;M Pit 1k1') 1 .?-( <tnu.VI d tl..J ffYl f1'k3 U h~4 ptPlW Sf ,)?I\?-\ --+~':-1 f.,!U1-\.l'lV xW ~l 1\4 TI ~,' r-J~)~1 / .l, J J' Wu.\Nfq d1 1Ip'LfV\ z < L;U "VY'O J ). ~ nKl to b1 ---~------------_._._-~._ .._------------_._-----~----~-----------~----_._---------~- --"\ ar-MI~-tiV--~-Jv-sw =~4Jr-frJtttJlJrYl ..-." -- ' Awr; --.---.. --... -.-5f11(rL7J:-~vrO.;_...?l'tlt0__Tt?1\~ir{jl}:lLVJ J71' )fTOI -:.--? ..nlYfO:::'::?7i1(jjrfi?" q f t p:.r~ ~, #urputJq A19G8N3 '-J,."~T~ r--U---q-J1qf!rq _. ~-~tnUf);tn;'fJDfqC."~ ) An::! ~ t(t -fJ}1I fwttA..f'_I). IJq-l-."U-MjJ-.' -'}-t-a-I)/J-tj?-l-1O-A l'Jq..(tv- - ~', ,.~ I:) rlL( lqA (J 1- .,f!) -p'pJ.!l C/ AVfYJ s-1'F1--:"q~'~fJ P IJ./qo u -~ Q}A '}~ d :-5U-M4--/)/)-1-3-(-1)-D1-)"--,n-U-u-r Yl " (9 V (<1 t I i ._.. -\A--V---~---- _.. ..-f~\t~I?YIPI/l)Pu..! <.AI \.Un{J s: (J Z T T -r . --k V1 T IfJ 'I ~t (rJ f}.( ~ I') .P'l4 \'\.9", s/WJ} 'Y}Yl2-l S:~lKY'~': rEz~f[~J 1'5 o (V ; eM --":';;rUJl)' 9t-r;J1Lfr-~fi 5't(7J/ijlJ;p' p7JTwltf?!-lrn W M7Jl:r-; '~pf-z J'J,[:-t-{) . fJ --~~.~----.., J "zm Y r~l~trr ? --t rvY\' 1 tl4 hn~V\S'n ~ U f-Y Lr r 7fl {f ~J, nfJ- p ~ -d~ Qh1lS1~' , ..-vrd d(YJ , Y\~ 1'1 \to, trey}) X-r )'1/f''' {I S ~. rze~cf ___ _____ ~~_ ~ __ ~ __ v.?'TstWJ ~ f--t4G.L4 ~t~. 0 ~ l1J)15'w Sqs- W,,.40 IJ t -21---iJY>Q.1r p UMo~ ()~ V\.O~ 5}? 5<})~~M1r~~ (/7- ~ 1J ICfYll. ~ e(' 8 - G I d 2 -r ';} l2--'3-' _'__ ~_______ t) f\,41.~od ~"''v7M lif ~. . ------------------- ~~~- 1''2 -------------~----------~jT_:tS1lJ-~Tj ,. -------------------~------ -------------:;;f?YTUr6Jlr-yrrnrJJw---to7.7Q1ItJ --?"'fjP"""gW.l ?- ( ?J rr r I~:rt_(~-z'f-~i~;-t----=-'T~~1--::t--~-{e7--.---------~-----1'ttllr-----------------------V\!l ~ ~. -----~.)\J ~', =~~-:~~=~=-_~---------------------;,;;~~~-;~I----;;j--;;;1-p-01-;u~~ t?-=~-;~A ~:=--_ JIl!!!I~~_ ur~m---~-----r:?:-flf-n--------------------------.----------. -------------~-~f:r~lIlTI).Tn-~t-~il?\ tin IT ----~__--.... r r w f\-W/f}-lIf rV!-t' - \..::J J "\lIV}.-~ !u0T'--~ ----_ LY' ~~~0c"-.,-,_,~ - .. ----------------------------------------5U1Gtfd-~rfJ1{1?urr--.fJrplf~r.j:.----------- ----------------------PfJb( JfAa.4fO~P 'h/)'lIIClA ~ , ------- -q?7fHq-/i;6W>ilfJ-~ruo P-~-flq):lq~~------------ ..--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------rvY-W-~--~-Q~------- ---------~--- ------- ----------------- -------------------------------------------cr~f\t<---- , J--{',1----- -------------~------------------- (1VJCJ1JfJ~M t--fiJjg:iTiJ-:lqfl[;fiiJ-JI1T7l(M/-D-D-YlJJt-P'lJ----)'r:rJ11mr-7)~-rs-- ----- -------------------------------ii"N}-~Tt-~---------------------------------------:-(iiiih1Tii]'tfn-a;rB-YrtrtTlrl'po-ff-flo ~rwrnf7~m--~'.1.1 ------------ ------------------_.--------------------------~------------------------------ -~--~----~ --~--------------- r-l -- =~;f'1lYJQl1'Ui ------~ -Xff- ~1.,:.J[J11.[97fT-'1lf{-~7J,,:(IrpW?t7[JamJfJ f/;~iilqWpr~M{iO-;;;-n=~ 0=--:=:--------0 ---~-- -~-- --------~----n-.14;1 y 1JLUii1:f Q( --- - lY1 or ~----~;------- lkr. -~-=:W'~ --------------~--------- ----/"ltikF'" A'"J-vUJ;; -~W1Y1A.~;-------------~17------~ --"'--- --176f---1 --15C ~ -----------------~-- -----------~-~~---------~--------------fJ~)llj--:; r5-~---------------------f7-----'f7T ---- -------~---------------- --Pi1N I11J ---.., -- -17-5--6: --tll------YJ -17 ~ ---- -V ---- ---~cfWi ---- -~----------_;,~_;;P3 +;'117~r}I(?iJ~J-------------fi---~----------_.~--_ .._-----_ t ----I .._ .. _-----------------. -_._--- 17 --~-- -~----------------------------------~------- ~::::V.M1SlfJ1~----u-------~ ,--12 TfU!f1VD PotL IONl7TkTl1J J fV~eftJ( (q IV W~ hfJ ~,II ~ ~1)Z +~'1 C~~~+tJ- .. .----- ~) M) u4 S(Y)PJ II-t-dJ-_tih? WJ . I rid V> A) F'(., l =- Z4 lay - ~ F j 0-yJ'3d 5 ~ ) I;:t (.,) 2+ .t "".lJ/ _ZA-t---~ -='2b I ['Ai.J3 el" __ I;:"-v }L t 2vc- D) lA.h I b} U'I chQ t bJ UPINJ nq.VV'UwcJ-haw...SillfiuJt~i.f_ C>\ ",. it l--:? /I) II B) f'J t'1 e;,) M 9 ~ ~ '" ~ D) E:.) l'UI ~~--'-'01,- ",,~'lr:\ __ Qrl'i\ V\i'(JY . .__ _ &1 __ _n _ _ ~-nJ V ) 11 YYlt)fv11 ~ , r-tf'Y)O \lfl'1~ z,1\o\ 'tl-r..cfun )'t V~ ht\;~. Vz eA11l2lAhj z.-nq .J((;fv'o Y} /"vb m 1JA rn'Lfn/~ J-( allf:~tLflJl-r cL--Ylf)W~--d--'t-s-=c~J'Lq.i -- Ca up. vJ11 0 J1 B) G) r 11 J (;~-UY1m~-l->"IJQ.IE-2. [t.flJ.~IE;vl M~ f.--ULJ1n . ... __ . __ . __ . __ . .... _ _ 2- + ~-- 1t)(kY I't~~3 1 f\; /Ie; WIn g JS UJVY f.vf .. .... n .... 9 VvVvt hrJYl.flJtw - J 7- [j-y] t s ;z. 3cl s: 0) to', [h+-] fs4! 3el ~ --7 fA;L~ : [M] 3d" ~61tcfYon~ M{ Y-uno v-td .fv111'r1--thfL f ~' ... .... _ ()rst ~_ (alA~-C../ eMJ34 Cf: kzQ [M] 3d t1 ~G.t!s2h~fi~t) ~t-fJY J I M 04 J:. J" Of ,hum'" (g I Ell Yl.dlY11 m -L.k1 tt p:!.5 lorn v n~ '0-f,,rWlfJ'la !Y\0!7JL - f__ 11 YJ-m6.}-7Il Cl1 Q J ~ An G - IL ,n-A(lJ--f-uY14-fYrJmt1~. non m f.,'~ -4 1 W>!..6CL tc-J-h-v . ------------ m-u1PlJ hw G Qj]lYl. .1'._ t-h~... ) 011 mtJhtL_hfA,Qt!l~~ Y _ tV1 CAJ1 I Of] -4 (ti h ()ns , evt 10 vh 0 t~ CAf)jDnS c<..r 1/ 't-J -e, (lf1,..ostP"J ti ct'JU lfPlJtrt2LUGd.Jj) IJ'(yt/I.V, ((I 1\ -----5rOqvv-N--=ro<!=-uCi1J-?1J]-;rv.J l\ --,._---------_. __ .---~--~---~--~-~-----_._. \AJ ~s' riA"',"" --~-QI)ir-qrs-\I\ t\tVJI).T~-~- -.------.--.----------_.~~-----_._--~-----_._._--._._---_._-_.--~~--~-- __.,------. _. --.---~------.-~------- -':1-40V'W <t ~------ .L-. _ --------.-----------------~-_::_{?c Z .~ --------WJ1/fV1~[lNt~tU -----,---~----------, ..----------_._-~--_ .._ .. J'l ~~-~---- ~r -UJl rcro Lh9 WuTW6V}t[--= lA~U fI _7)0# q0 r--pJ~l,fY\"TQ-*-:;--10 ~~---t7(]TtM-zrn-or~\fJI-'iITnrfl\l\ [1ILI7JLU ~-'7"4r~-roW-~ ---~ -- ...-.--.-----------.-.... ----------------------~-lor-~i--tj-ij<f1L4{fil-S-.l6-rl}.lft~ 111~~~.---- --~---~-------~t7(\~~ ,.. --- .. --.---.-.---------------~----.-----------------~-~----------------TQ-~-fh-------------r~TUfl.tfj--1lffP-(i)1-~-trckfJ'J -.-------------------.--------~-- y' ~7l.n'lQJf1fTJJ'~of10rT 1ct--:--'h1}J ------tc~TrlAOIf~ --~.- ----rW7TtUTrP---;;.ro.rJf/f?j;q.7)~ J;}--~rQTJTf,j7'-1VJ.r;p-4sarof1d-lo-wrvrr<fJ.p~-~-----.-.------~--~ ..- .. ---------------.-- ---------------.--.--.- ... ---: 9 eyw r - :tt-~---- - .,,--J7J-~--=':~--tnrt,(:r-::n-q:l0-hKtpJ:t-aTnJ-lift tv"Hvqn~ -l1AlI~lTJ:FFi}~TCf{twl\--~:-------- --------------------~w--r-------~----~[jT~1A1Jnb} -11[ii P U Of) /) ./IIJLfJ"V'J .i---- --------------------------~~-~ptvrrlJuhcr-D7T-+~~-~-----------_------ to T5 ~ ytijt#fJ) 1f --.-.------.----..--------.--.------------.. -.--------7(J)f0 >!R ( X?-------rJ"~-;T;;--O ----- --------- r;;1o:f-plJY7Ctckf1CY) 7Jl/Ftf!DTMo.J'1zJ -J a ~~~---~i=~ --Z/WT,7rhATWOH-tr(Prt(1~--lVzlantrrVJ-f.l-'r~-L-"-TrwVll-yY-~----------__ .. u___________________ rn~-rr;w;q:-la1J------------..._---- ------+mrat/IJ~:--~~ .--------------~------ P JjY)Gfy-lJJ' 1)-~-7].711?T1lJ1\-~::----- ----------9T~lJTtrffa---Z----~? f\Iij?-'l1~. 5~---.---.--.---.-~-----..-- ---------~-----------------_._~._-_ 7: " I I ." ---.--.----.~.- --------~-------------~pW7J--+--yTl7rf\f-tn---------- ----.----.-------------------~~-rr;ru~ crt -... --- 'fWt::10] 4 a -rr.q-wr---------.-- 7)T:f!-Tr:./- 1f1lf1.vJWrlX{;roJ(1i:I1f1AFTCfTlO"CrfiJfGf1f7.AiJax --- ~-- - ---- ~ r', /_ ..__ ------r---- ~---~------~ ..-e___-. ~'J ,f.'lJ; I- '1~ t "711 WI > \IJ IP r'J a'1 J, ~. ('h] 'J.-lwl1f',l. < ~ IfJ .t J:t-lf- T~t7-(,/lJrlT-3'1~-;=. --r--~-;-~?-1.1S?HHJ -~ ~ J. t ~ 15 1JtAOI /)~ "\ ~iftiYnq-"t-fJ. 0 '7 ~ P ~.~?-1-' '7 LA rt.' t- Xl :a1 f-H~1 o..JlA I --------------------------- .- ---(fi1 ~nJ--(~7~ tON-ie-- (r7 (1w l\r'-('1:7 s l'l (V1- J'VJ W -~ ..-.,.;. -~--n-n-n-n-------_s'I..(1UWtb~y-p,.fOJl 1)(QQrU')?~--o~7fT-lrw-r--~ IjWtrVJ-l{J /vd, 1ItHV'a ... -.---------------..------n"pur. n(fw61 IJJU f/ ..,;f.6tJ ~ Wl,tl?-1IWWf --------------- ---- -nTC41i1/-eY>=PoA.rrf\f _1).1 'Yll/\ ljJi-if -,- ?-ntj ... fVJ1,ir ? U UWllty)" YI~ 111lcf:~"f..Jr/ (3 ~~~-V((1 -"""l.'#, av = _{~ +:17-V 7~0 YJ{1-.JJ (6 '\ ;\~ Ff.\\~-- _tif+'. .f1. ~?7l\ + ~t'.. @rV (JJ tvq-~r/,:rtf1Aajptrnftch1ArY1ryt(;f()t .:;fn:j- wfY\1(M ------ ~-?-_H . (_t t:t : ~ Q/ -0 Ip7-A d ~ ~7T--l.}{tlvr PJ-ltct-?-A\1 1-? -----=-?'j.--/);/1J IfP-:,fa C(IW-e-~( 7)-5 o~,wvriwfl-rprAfZf 9 ltJ p-,AI) r -fl{P1 op 1 rt LJ VI fA114I fJ tt.J n)lU{\{fd~~--~~ {1- = ---- --- S"Q Q~ f} wlYYiq A Hld"J r ; I V\,A V I I!!F_o: _~~---~ ~ 1~/v5z1+- ~ ~~~~~f\AJ\'~ r-" 1-\ -~-- fq 1147 ------- o::r--;rr1/1~V1n7~TWurnlMn ~-I}.W '}{\\.\6W n-~1:- ---------~ IlA~ ------------------~MfTiJl'> ~- 1t ~J" 0 --itJID 0~I - ---- ----------~--------- tPVYi ~-g[A ()') ~V'-1}1~--V}n1}-I'7f\--- =;v;f{no11/fLJ ---------~~~LjiJ I:JU/YlfP1 4 5U~ fAl\1~O{~qLnlA.V}~ ..()UVflM \4f 0 'Il ------------------------------------~----f'J------------l-; y? -----Q----- ) -~----~~--1- -----------------~---fJ-------A~--------ry-)------ca-------~-------------------~------ ---------~--------------------------------------------------------------------fq.---~-ti-----------tH--------'(~- ---- =~-~~~~3 -ftrr;;177F~~" 7Ttq-~qH Iq-fwq'..j I )116tW\Jtl~~UlfllWl'- .\'tl1-----G/)J\ q:w~nn}'IJWT 'arlf~ ~ t ~~~;~n~-=_fJ-~I~J~g~~~11-.1:- -.. ------ ~m ------------------------------------------~-~-(jfO{.f}~-pttorr~-W-4~TfF------ S~t~~;~~jr~lj~)_;~.- --==-~= --------~------------- ---~------------Jr-lfJ--11-~-V~~[A-MfTJ:-fFl~-?t\ryl-:-lr-[f-A~~~F--~r-tv~-----:--- --------------- ---- --------_ ------ --------~--iqmlftV-fAM.rTJ:tr-tnAor?]'-~~'a----~--;--r:-;;..----~~-l\WJ-~-t-----~---------------------------------------------- --HI~l ------AD -- fWo:{kJ S11 fflwW--ra~'J:(lluriYUQlQ.--P;,PPl1--)'"r)'l1tYl:(J? r:-1rr----- ----------~-~rD'l{.rIj;Uatf71,fV\iJ--+1,(\Otr--~~-11JVt---:-(-V'4J -- -,-kiirJ11'Ft:fT-S}A{ Wl~1J\q.VJ-;YU-fHW1\YVr -------------krrcr~~rvu.M.fJj:G-r~-q~~(f3-r~--~~-tfTX---------- - __ - -r .~._- _.-~~~-_=-_-~==-:~.i'i~ p~\~r_ - -_--=-~= -LtfY1----W ---~----_ ---~ M.f' ---cID- -----------ru -~--- ..-- o,t. p T~r~ \>-o--V -'krrr i'f\l}1" :p-r - .-=r _ rq 1).: ~~ ------------~------- -rr 9~W1':I\r: -----~:n-~ /t\\Mitv \ltl ~{ 4 N iJ \t!11l ..~."J~.L~l@)Yl~-Lt\E ~..j&A~, V\ h S v lJYl6 _ \AM\X\ ~ \1m\n~ _ __ _. *:~~ UY1~ -v\ ( cAvcn~JM -{;Lnst __ fY1lm I ti'ML~kt\t -nl wv\ h ~t, thn ts ~ tl\.(;lMtMc~ Vl~ fAd ~14.~.llimCthJttl .- -{.~) N 1\: CNtJ351~ \JA.'tu\: [tJ {;J 35 ).J P ?> ~~ =[tJ-vl [N6J3Ql3r~_~ : [kYl ~(..il11~bl'YJ---V _Ml') .[kYJ't& . C\A:(At] 1,Lhro 2 3~17 ~_t1f}_~~: (lryJ~ 4 E; __.___.___ _ __. 4-s~ ~. nS 1~13 qIO__ ?Ll!-T_:-rMJ~liO = ... _. _ _ lAK-t rUY\ ov-uL Dk{ t L --, r'{)()Jl"'J1YzY'1f1hWJ Lt lJith Vlt'0.d\ .SpW1J ~ \8' If fA \A4 \AX)~C1\r'<A 'tt'Gdvuns I2J m 6i @Vlvf) _c" Ul.l (-rc Ul Q. :u ~. ~ .. h1t1ghlltL.t1-t-1 d -XPWi. J\Avj,nlJ_~ __ Y.i1pt1J _ Y:td-eA( L-t"h> VlS ~ NUl ct f-ttLkL~ VJ\t\\ U1 I~ ~ J t1m1 gVl ~1 ~ yY\ tt~n W ~'n~\ 4 Wt,?_ - tt)jf (.,) ~) v ~ D) lL pMweK,f\ . _ t') .~\Ar fA _ .l.oYlI-k St1lV:~ CC1ll iJ)'Jj.l.U'~dJ'Y\J1JLt.t ,thM1.J1ultPI&Y-mtJ1DJ1l.ld JJ_~cd~~-_. _ _ J ~nu.LA~r W~iL;Jt!Y' (lJJX1Lngid'{j}<J_(l$ __{,[~~.d_ ( h~\t] J-tt ...~ ~. $\.1;,-t-. ~ _;\111c'YlJ ..LLV.JJ.l~ __ hJJ1_tl1JJlr:_p~:mt.!1_ttm._M..oL<.-t1_~I1i._. .._ ~\At,J ~nuU{ll_.~ -4.ritk._\J Ul,.LtchJVl\._CJ_._~S._~ LGH IUt.-Li"Y'n~-.lUC~--kLJ.11J Uk ~ 1slie ~_YOV}fJdttJ& VLu(j.~~'.--------. '-- ....--------.-----.-----.-.~---~. . _ t 1;.t.rf ..... i .. ....tlLQIl,{~ ~ 11!l4\'V St'\-e, ct 5h\C\Uul qp; m .QY lU\tl:.--_______ I f :'\' It ! 1 f-t. .--- ..--~---~.- ..------... ------------.-.-----.----- ---.----------------- ~Jf{;"t (,) \~~ -~) k:.. n.fi!A:f"We;r+.An-ln--.- --.-... ------. ~) U\ lt1tfiF fui5t1 ~ -~~ Wv1 tMrbfHM k9 ~,!'M?'V1i '=-f}lIH9 S'r.rwatn S!l14--FrJ ,m-pnUA?+ul ~ ~ ~- -------.----.---------_ __ . ~?('5'1~'?__i_...rnhnN2____ .1 -,.- -'0_?-:---- .~=~ dJ lI' , 11'\ --- --------.. .. --~~J.~~.~P~ .. ~-~-=--~-SL----~--n;---~ r -"',1. ------r-;:{ bf~ - --------------------------------tEi_, _-@_- ~Tm~ ----fu---J------.~----------------------~-- -1, '. ------ _I. ~- --1,(1'71 2zl?Jd--f';;f PI 'Ii Mh-fNrw;;:J:::-~ ~~{-Zj?\,--lD 7'114.... __ - . -. -= (t1t1 N) =~~~=~=~=~=-PN ~?~!!l~-4- ~~t.J:;fptTcr~"ZA [Ii-('/} I '"J f+-~v-+\.(J)t? 'r'N) 1~v :91 --- (fJ~~_:~~ __ N_._~--(;JF)i1t:!------~--~ - -~ ----.----- ------.. ---- Q?Ttv~ ==--------{-;-1-y? A;1?-;;;f;(4~-ZA-.. ----------.---~7-f---;j, ----------------------f.tN-:i. ft~4tJU!tl'f\'f.~ R v- <c--=p-ftfr~---. (~Ji~/, ----- ~jfJ-f' :jF4- (~7::.=toN ( (fJ;1:J ~.-- a?~T---------- ~- ------------- - ------- - ---~J---p JtIV). d-#V-_ ---tVt~tT7:T (~N-=-~------f1'1l7f{TnFr/v1JT7J.flt)lmrwj-?:1~-:J.tmrJ1f r-rr~ -.------. - .---.---- ..... .. ----------- ... ... ---.----.---- --------------------twt----t'J--~---(@'-i.17N(F~-t/T'ffJN ------------------( . . -----.-.- __ ._. --.- ....... - -.-----.--.---.-.-------.-------.-------~-------------------. B '11~ ~ I-J b----------------------.-----.--.- 11L'$. (J2-4--------- ------------------~- ~ I.fJ . L-----------------------------------------~T~-~t--~-)Qf\h11orA~r11T1nfl ....- ~ ~'f~ . Pt ----_.- .._--_._. __._. .._-_ ..__ .... __ ..__ ._-----_._-_.~--_ .._------~._----_. .._--,----~-_.---~--_._---~-----_._------~-----------__ ~~~ij~~L~2.!~!L~J'7~~ ~:11~-~~~--... ==~~ ...~--.----. --..----.-------------.-------.------------------------r --.-------------------- -~----.-------.-j ~"~~~f=7::J.)~~ii~~;g;"~'-:;;fr']~W3---=---~ r,i'tp'1'r~-7J7Tf--:77T~ur't----- ~ :,fY-?117J)-fryrTq---- -------- ------------- --- ..-------.-------------------------------------------.)J17-)-T7?f3--1-iJ1-\?--- -- --------.- _... -------.-------------.-----.-- -'--'-"'---------------~7->--VlijJ],,--:r- .f) --.-------------------f.Fr>y17T>UYrJ-C iRn-f,f? -7J:lfl."'1-WUJfft/A'7lAr~(r.KJfiAour'1;~ T~--- [l~I~ill ~1i/ f9;GV14 ~1'&S ~ ~Htzs I?Ct1d D'\~~. __ _ -- -----~d1J---th!t---it-lll:.~l1atul.paitL"O'-f=--1Z---1-rnE,-LJacauL~ .. -----~o) , ~. of PfJJk!QfJhU--Ld--tJ-~fu---_ 111gllJ-h-aruJ $ .... _ : .... ~o_"'-l 0:2__ . _ .._ _ dn UhJvb ~ ~L und_J3 tyI~l-(, laou4:.121J1. =3 eOYld ovrMr'f ,~~ i oJ, l?und l-u?~H1 4 1i?OVU/ &tr-d1tjH? I 5tCQ 6Yl ,It) H - F M b \i,L,Ltlv ru tJl1t(JY1JhlP oJ- I?cYldU11qlli.~1z1l1t~-cntktJ'I ~ t4J IN(t1f-{Jt po-nd pY-<dJ(l-iAJ1l~--- . b) H -cJ v) H~"" )) H -I @aJi ~~~~J::~~;-;~~~,jiJ-'> f>oY\d I E11~\:.e,s Li;Gnd plJJ OUl1h')')tn~lti) L}.) (.,l.l.l,,) ~ 2. I ' a (~ f1}Y ~t1,) )4Y} ~ pl1tuv ~~'V1d$ I . hHer h~k-GtJ) -z. (kJJi n4& foVWltd) '0") 2-Hz-o L~)4 H-o-H AHh4n ;= lH~(~)tn:l--(IJ) H-O - tt~-HO=D- H-H - 4~e: 0 -it [2 '(;8 ti -Hft~E()-~oJ ~ 1- (#1 "-'Y(V)oJ)- {i.(432.)-~ll4q~f}J 4~cJJQ hhal.NutAl't~.cht'4hJnJ------_AlLAtoffi'iwPl/tIJALhm P1[\ *M05r AM~~. ~-t5 ~ QYl4& M.elno r oip ~J-<..l40~~-------------- fof) f. {PV1ft, {)-t:f.AJ'v~lLht--------------- ijn'W ioy}J(., QY.CQ\it1i.u1r lII.koltJd .~. Lllhtf vtsti1vs VI~l(} -c.rcLlW n~ J.jgMwM~ Mty . tun :r.h&lYLiJl6JI.J:::{.-Jt g thv .G1,?~J}~ VJty ...L ~ f<;r:--e-""n__ ~ ... ~ ~ __ --------------------. m lJW1~crTtt/.7J I'd> 1nlrvn~T-tAllq!rw/ut.-17----rTl..H--IV------- ?.lfjjffTPtft ------p~/ff1-_{)if---y-~l nt.I ~ .~u ~~7J'J'-.l11l1f r "ff ~ Lf"nWI\fY1 OM 0 [1/ fJ ,lt101 )1\0 R---:-~"J4: -- ---------+W~rnu (PJ.M1Jff ~ ---t'i:for- -------- 0 ~- }'7/ tJ ",7JtU.-~)-p'J-/f1Jl/f!--=-?'rfGfTf1l17\"(Yr-r -~fJ.jrFl th.QcYJ _ '1-)1 ,Unl --/ou1-lO \J -J"Pf,fO ~------~nyw.- - -.-- ?-xrr -.--.- ff--9N3{1~(1.;;IJACSj N..3vb~ ~.'J-.-. Q =:? ~ ~ r # -f"-I)cd ~ \111do? r X'D -J (t 0;-,) 'l{;\aN \? H-l tqJ lJ/ Lp IIIyV) f0 qyyLYJ J!t.{j.r stNY11 U I #lJ f oJ .fS Q W I! N P Lt04 /' H-?'-~ : 0: t H f IIo-tf7)Ofll D P _"1,1 =:1\ + -I') -~ e=tI ~ ~a '3 {\ (171 of- ~ ; .. - .- -----~ -- - -..----~-------- ----- --- - --- ----------_. --- ------_._~~_.- _._._.--------- - -- ._-.~---_. ._------ ---------_. -----------~ - --_._----- --- ---_.~ ---~ - ----- --~-- ----------- -- --- --~~------_._- . -_._----._------ -- .__ .._._.~ - ------ _..---- _.- ---_.----- -- --- .. _- -_._-_ .. - - -- - _._. _._------ -_. --. .- - ---- --~._---_._------ ----- ._- . ---- -.--- - -- . .. ._----- - '---'--'--- ._,~ - ._-- -------- _.- ------- .- ._- ..- --- - .._------- --------- _._. ._------_._~ -------- ------ -- ---_._-~-- -----_._-- _. -- -..-- -_._-- -- ._-C--._________ -- ._.--_._- - ---- -_._---- ----"----- ---_ ._- .___ .-'_.- - -----', - ------- ---- _ .. ... ..-.. -- --_ ....- -------_. --~--- --_.- ------ -- .- ---- -_.,- _. ---- -- ---- -- .~.- ._---_. - - -_. - .. ---'- .-,. _.~._---~._- _. ._-- -_._----- --------- . ----_._-- ------ -_ -------- .. - -.. - -- -_. .'---- _.. _ .. ---'- .- .. - -- ---- ------ -- ------ . ---- _. -_. _. - ----- -- . - . .._. -- .- - '-."- --_._- ._. - "'- 0-.:. -.--.-.---------z=-~Tq-'f-~lJ---~-------------------------------------------------~w~-v-c-~------------- z- .J. Z~ ~1 PO + :> ro z _ .-::.. "J B---- I fl Xa i ~ 71.] ~.0 'Z - 'f1 ;. 1rrr 7,+ 1+ :::g-~~--~J:.--~_-+ ,'J'}d 1+ -3 ~----------~6 ------------------{ ~ (~~ 1-= ... ~-~~-fJ. 0'J-j -= ?---;-------------Ir::~_ 0 "l ~ r+--,_. .') (l, J ~ ------"::-~F--~e2+ "Z) ---------.---- fr---e-.!--9+------~--.-;~ 'J: ;:- J..-'V " d) -------o---,~----'~ (/ v -''1 (' r.ut r I.f,l r 0 ~fl .V- e::;1'fijiL M . . PI ----.-----2Q., a A----~-I7r:ih~~ 4f7t1 .. -----------CfT-trPqrwJ~6fW!LJJ'-lJ!TflffflT[TJf7;jfz;nrlfJ T@WA7J;fn,WCfF7J7lI--f5iT7,f -- -------------.-- .. ------ - ------------/J-.-------- ..-- ..------ ..-------------------.- -- .. -------- ..--.-------. ---- .. - --------------- ___ .J:=.?_i.-I!).,- __ ~1d_ ___.______ . - ._.. . ..... --f>~1{J --.-- _ _____ ... __ _ . ~ ..__.______ ___ _ . __ _-:.-:k-~.L D.2_::L 9 Q"::(7-:t _..:_:'2~ -1-+--:-5-4---..:...o?-::L - - - - _._ - 0 ~ -'1::-:1_:- __ ~..1-=L- __~~--- __________ .. . . . ... . ..._ __. __ 2=1J 4f'1... __. . ._._ _ 'Z (3 5~'\ ~'I (d. (-7 51"' l~ (V -Z~ I -----~-=-~<t:JO-ritfDf7(Y,)U17U _________ o:fol-l~O{}wr/~llW01 ~ Q. : 0.' ~tt(}q ~ 0- d. SJ 4V~ .. -------.-- ..-~-.----.... ~ . -.---. -- .-.----.--.--.-.-.----- .... --... .... -.----. --------(~)O~~ ... -..~.-.;;.. -f .' J 0' .'0 . QO" li-l Yrq ~a ::..: N @ --------------~ ..---~.-.... ---.-.--.---._----------~o~-lT-~' _?f/ ~ (1})'7: ~.~ \ E1A -.;.-o~ '0 "t '10 N (~1 mil o'WU~ ..,. i }f1- f1fV' ," ~.1 ; d .'.......... "'/" :. d q -, d ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ . .. ~ ~_____. ____ _~____ --, ----- l-I --:1!;or>~~t1T-~--,-----------"-T-------sr-#t \. --~--------~1~1'7--; -----~--~ t~ I. f'. J --- .. ----------------------~--- ----------------------~-- "f4~ --L~---u ~------------ JQ ----...-- --------.--------- --~-----H----\L--- ------ --~:--------------~~~1_va~-;~~----~~ ~~+--;TfL,<.." ").lJ 1 , -'-1>--\(~N'---~~----'-lcA-=--'---J..l .~~ 4 f!"I..'tJ ---------------- --- -------- --- ------------------------------ r "Jl ~ .~ .. ~',!r'P -~~---T+b~-------------.,...,----~ + .". -- := C-1(!?d --~--- ---,.w+'-;?lLZ.A-", ,~-",~~~:-:~T..-~rr~-:-:f---,r-------~?-~n' d .... -H:l~__._-~-- ' I~ l:! ,-- 4 -- ----- ~.2l-.a-J.-~ - - - - - --- - - - - -""--- --- ----- ---.t..XU- - "f"-- -- -----u---.:...1;-:-:---- ---------r- ----------~(- .._.__ -- -----~-_{' --------1"\ -- - -- --- ~=~_==~=~== --=~_~==-(1TP1fJ').I.fftl}'rI ~~~?l't) ---- - - -- -- ----------~-------------~--_._--_._._._ ._--_..._---~---_. ~= -- --------- -' --~-----:;----;- ----- --------- ---- -- --------.~t;:- ;l-Ni~---r-----'{--r----\---T~----!.-\~T;. -----------'0 ~ " 0. ----------- --~ --- -i~-fiJ-----t- --------- ---~----------------"* -- --- --------- -.~- -- -- ----------~---- _m==~==-====-'~~i~m--~~x~--~~ 2 ~-- ---- --------- - -- - -- ___________________________________ ._____ - _ _- __ ._ .. 0_ . _.-__- __ . _._ .. __ ._'. __ ... __ ... _._. __ ._._ -.--------------",,---------.-- ---t~~~-~-~-lr~ --------- ---------------------",----------,-------------------------~VJMPlif-1i~I-::: .~j ""',.'1 -------------------:.,/ ~~ :}d' -'~-- _ _ ~1f? . ~ ,.~ ~ ' .'" :p-g~-n~ -ft e9.-#-,,.. "".. LL5. -----",,- ... -, I Q-=9-:-<r'-,. ~ ?='--flI\A "VWJ~-'IV \3 -' __ ~~ ..4DJm'2 ., 5 _ fn-q------------------- ?lU"b'D'tf .___________ ------------------------------~--------.-----~---------------------~-----'tcrJtv~ ---. .,,---------------- -------------prrnl'+7cr7J;f4:t:-iiflAq-ohJXd-1T~trVVlU11t\l~lWt\llYlI-~-----------oTlu~----------------_----~--------------------------.:.-------~----- m) -----------------~--;Irryrr f:j~~ Q z .~ .. ~ '1a~~LtS ~~ .>K :d: .~ .. :~~2i~, lA ~'} :-.:1: (fla1P'Jt11-{-? 0 ":-lLn-un-~ 13 ) I _ ~ lAM:fIT[3 " L\'./}cfi~ ~ {ffli\ 0 'W ~ ~ .. : ~v..., '. :t : ., ,.~ I .d : .. -f . it:) ~'~ If; .. .' ~- I " '- . I. .. ,I ~.!'J: :7" ~d , :t'J~.. -----~ --(lWflUAfl','f A~~1)nWJ71T-~-f~hU1U4l~ti~lij\_Y I -. I ; I? . I~:. ." "j u~)-- I1ctwt1y ~l W\o\fi . cN;j H:: z--I c.,:; z .'j ~r0 0\= l1fl l \) ~ ~40 o tAvVl 1'1 @ ch1 LS .:} oJtiHeJof hyaYDca.vlnlYlb Al ~'H1t/J' ~ lQn~JhPJl/ &JyjgJ-t; band6 (i) M J<-Yl-eJ ,; wn-MJYJ~IJ dVuPlfJ1';Ond ~ Ifi ~~n~s = wnj7JIVlJ atnp]p bond CO ,It1r.bJ)~ p ~lPlY'fJ ~r~JYlIl all thCl L~6ns qlj LM110 noS ([-llQJJ4'------- lMll bflJpJ hyl?h'dfzed ... ~'. (JIll bon dl\.h ffH.J (}j' ~-JD'1~--II , ,/ tl/tunJ t-tJ J CnH -)11 ~lX t# oJ! fflfJl Lbo nd6 --- - --------.---.--.---- Ztl+2------ C H+.~'"f/ C2 till e..thNt tL 011 He ~Ulv c d~ fI H ~tj t1-~~~-~rl -H &H3 d (I;6PAJ'J"~iJ -f1;lk119 ,,141 ~--vmJ ----_C~ti (,H.z.CJi~-Cj{3 -~ -tH:bfl4~"'~~f?n!4m+~ c,Hu .. ~tJ CJu ~ l't' ~(}J'\iJ ..-~ c,~ .rlw ~!:II\) -ttvl-cLfJ~fL ~ 0ll1l\1 ~ /) 1").'f"'O_ ~ ~ ..... :J ~I _- --------~'Z (fttWLU.lpk- :: _~~ ~n:'~~~-_. -~ttYJ -t' =-J-~ - ----1 ) h'ctf1-W J -------~~ .. __ ._._--_. ---------- --_._----------._-~-------------~-------~~~~~-~-~--- _--------_._---._._-- ________ . . . ---'-'---------_._._---~------------~--------------- {~.L ~+Ln<J ~{2.- 2- ?-'L~11___ _ . _ -- .... -.-~--------.-----------------------------___c5>1') 'lq1-A:r;=--- -------- -----------------------~'h+l-7hQTJ1\r-(f) "/) lJ ~ l ...;--n--Jlvrr-4::- -~- ---------------- ---------.-------..-.----------.---- ..---------.-------------------.----.-------.::ra:zvr~-----... . --------------- - ----------------------tf'!l'lf7-tf-Ot-j/fi?J1-={S',./J (A 0 .-~-~~ ,~--t>W't?1'f-rry- --------------- ----- .-----------------.-----------------------------.. ---.-----------------------------x:<R-fl-Jl-~-~-t.fJ'J'Jfa-----------..--------.-.----------------.---.. -~ ---------------\~::-fr71r'fiIJ_ --- ..... ----- ----------- ----- .. .--------------------------.------.--.------p~fd-----~~~~-~fIlMl1tQwr -------, --,----,----,--_._---_._-------~----------------- - ------------------------4---t----l--- - Q-,-')- -';)-, ------~~~----T -?-1--1-'1' - ------ -- ------- ----- ... ----------------... .-------------------- 0 IR VI) --P='Vl1lll7J?hJTlt~M OLf -:::-(tIV\Cl-/]1UTJlYjJ-9llfrflWlPJtJlnYrb1J1-:anfJ11T{-~--- -- -- --------W1J1tu1q419lm1fotU ':/-7:) I)utd~ '() r -:> -? ~ I "')-'7-J-') -::>-?-?-'J I J HtXtM1-t '- L~tf/+ '0__ _~lIL~ ~ -~0ig-~~.~~ - ~l~---- ---------------- . thurt ~t! -2-- {~ns wi \.Lt, \ 3 0- J /1r bciil- ~rlH&l (_~ nsh0 5P~hif_tg,ldl~~ _.----:L'?&"_____ ,~.i.J1sf1~uL / _~ dvll (caLi:J h~___ ~~_I fullTIl<-1I61: en rI:2-YL ... __ __ _ _ . (lJU fOlcfA{cU1f!t e..t1l.. ~. Gff :z. . GHz~ CIH bttJ L~_tV1cs). _ /7' r)( <l.~ '-;( g~V 9U(( ~. J J>t -~--- 1V) C(-rArdttrrrtJJ ~ .ni1-J~ON- rpYJ 1(1 (7: ">I,A "" g~V ~1 d I Wi aAQ'1?-A lJ.Lf,f Q"f!4 ~UKA \0 1'Wt\"J It II ~'>/92 ,:>( ~ t'1 r 1\ a~ V I!' ~ 4 ptv10d U ?-q.f-: n+ i 7J s) W A ~. U r~~() ~ 'A (z "U ( .yot '( 1)..11"'71) )( ~-11 -:::+_0 h.. ~ ",. ~CtL(.tJ\V\d.( U'Y? w~ -t J '1"')1 rFa IJ(...a I) --- -~r~~ln ~i).. It'! r[-7hJ [~ra 'Z [' HN] :=/) 'If ---vFi-1 T~T'ZI To w"-\,l'O ~ [f\1 ~ r oa = 1'{flow 7 n . 0 '" ~ (rl ro,o~ l~('0 W.'lO '0 [z 0 f N] I (. :3 \ 1" ' ",,()i-h (\(" I (.(\ . .OI'lV('1 ~ u I. Z \. ~ ch(y I ~ V --f;Hr-J . ---- lO1J;fZ rnu +0' a ~ tlliY\.I1UYYJI/) l' t H V'O-'"f:.N r9W 7(j Crr?A'11 i orFf -~v.J7f"lJt--f-1z w--u, - ~(C7 f HN'Z ~ (C7 f}V1J.. H ~ ~ (!) 'l N , urvrl-1('( J P ufo?' ~of 71 1Jc~~JIVl-11 1(7'] e 'II Itt.~/'1W \ W-Vf2 lMrYtJ J MOW JVYX) YYv) \c 0 1 ~ <s:-. <..- S l/lQLf.<; ') VI W rYt.} tVtY i ?:k::J2'Vt~ }--1JY\')\,U ')Q~~ (. ~~.AT <;,' iL-n.ltl? ... p~S vll'll'1 \' I) ' -----, ~ 1 '( ~ ~------.- /I'l <j I' 0 -'--'-'---"---1r~-rT~-------''''------'''---' --- .. -------~(j--:r\t =t7. 0) - o IZ. 1 0 .,I f--7 1~17'l)---~t?J"71-flOtU-p--o-vu J h~ w n---'0yr'T 07) '\-I 101M '~+r -----~lT~Tr(fJ--rr(17 f)7~-- .. ~Wq-1 a' - -- u CitFlfl717IJ-N-WuvvrrnTi\f'YV\-------;TTP7 t-f-,rr1f1~~---?T;J"'~---l~JT-~--(ty-"t'rr--~ lYJT~---[----' ---.. ~-----------T -------- --qrtf?-/. I).Wo:r-T0---uf[f5l1 .. -~IY) '}:ri1~-1) \\q7l~ - m .... ------- .. ----- . -.--------.----------- lII01[TVrWr---------- --l>1J -- ~?1--x--5f--'B ---------.- .. f~Y{r1TI(j-cFl-f}S-(1)-T~ } =4.)") 17JG1l--~--6t1\~U~~-<:-~--lItfYl VI t1/ [ I -.. --------------.-------.- vdJ '" --.--- .-- _... 11) lJ J::r6:rrwrVfJ5o::-,rd-?~-wn..- TTC1g~ 7Jlftq--oir-ITvvru-)lA-;:'~S-tr lA -----------------p7Aa7Iv2.j!- II t-711l1T)--1~-flI7JU/1 11 ]1-7J:'~tT7\i}-X~-ff?'-Mlfo:j--- ------------.----...------- ..------------.( {)(4Iy(D10T[Wl"tJ j ..{'1J-Ir--un~~-.:;1)---- -----.------.---------..------.---------.--... ------------------------------T_~liWJ1l1TXJ----------.----------.---..-- .. ...... ---------1t1'V[VfCfTfTrrb17---1-t7*ttfYJ - - - .. .fS) , ")u =1-tttt-----=[s}1'illpMaJ ~ -n---- --~~ --- -----------------------------------------------w 4:7 ;r~rfJ"DpClVf11TJ--~-~;r-~-D UW\'} l) --- ... -------- ---.-Q__ ... ~;V-----T~--__;;~~r---- --- .. --------------- .. --------7Jf~fj;f1liJ--rTrl1fl1i?-? A'YJ i./Lf0~fT[:fn---;;_-u1 n P Ivfd-'(T -.----. -.---------.--.. ----_ .. -__ un -----.-. ---. --------------.. -.-. ----- . - . ~--------h+-;-~--~----- -----------------....----qCf1iJ1Y ''ffJJ7 /0 cr..-~~-~i) ~ :rA-;.v?A~1p-jXti~\;LJ-j}::yj-sT1Y1-~JMT\c:r ------------------Q--ZO-o---:-tTT ->/----- ------------.c ..---------------.-.... ---. .------------------------ ~;*i-O-p'7Jlaxwrj;rvriT1l1LV>-0T~-TW -.------- -- .. ----------~-)-;-"Jnu-I - ----.. ----- .. ---------~-y)(V?~-1-~iU-x-~r~-TI-(r~~'y=-------- .. - .. ------------- Tttf'W_W--..--------.- . tV'. jjhJ-----------------~ ----------- !~-u-x~---:--r:=;:a=(';]F---f-;-;(;rr{T-Ttl-----------------otO,\(1 +-------- ---------------------~~]JT:t-T---tr-- --- -- ---.--.--.----.-----.. ---.--- -----.-.--.----.-- .. .. - .. .. -.-------. ----------.-----------r-:-.------rr.- -.------ ----.-----------.--.--------...-------.------------------------------. ..-----------;0TT~1--~-f-- - -,.- ...-~--~~~----------.~-----._---.--------------------------------.------------"-.. ----- - -------------- T- --._.._-~I . __--;-v-!l'i - -------------- .. -~.>I------L-~i-:r~(rN-t--~---'JT;--ol'tT' .. .. --------- ---.. .. -.--------------------------- .. --TT--;)aT(~T----c:V--r71--f:-~-;-~-U--rr------- 0 'I. 'L .-----.-.---- .~ . ..-- ---------Cf?:rf7W-'7~~7.vncts--Trv-T:-W1rVVf411zq-:041--CfJl\~~-Jt\-lJt--"... --"---'" -----------------------------------lCClV--N-Z-~--rAZri~~N- ------~-- ---- . ."'- -------- --.- - - - ..- -'fi-j~ldTrvrrVJ- -i-O'">------------ +'1. b"b1'of -.-----,-, ('10 \t\i1-\;{f 'J-~~t1tttW-1)tntJ~tYitttT--')/ > Ux >" .~ n [rAJ 1 ~ [v].t 1\t ...1n-F f I Q ! J .-~'--"""---~-"'-----'~ .. ---'------~--$VTP_Md;fQ ._.-,~ --------,.-, ,----- ~1 11 --zz V ~.vTW . '--- iT'1J1tt-rU-V{Rq~U?JvO? /Y\Jl-tIJ-~1k\1 \,f)01 5')--/ [JYJq!l1\l S J (j 1 ---, ---ry:;1U'Vcr;n\+[IP . 7} vp. PI~[,1'11t n'\ 'if) h ~ .~~ lM0-\ ~vrurT(mt./}5'T,{n-4Pl7J1'lr'+p)UV1Y\1~rfl'rruLlWY\l!1qT[\Y\tJ7- ~---n"--5 --~-----.-.--, -.-------- --.-~):@,.------.---, -2j/)~r ,',----~'- u ... ------,---- ..... --------, K-,7J-/\ --,-.-.t{1 ------,,- - "?1onvr cq shf VI U00!"J' If) IVI,! 'rt~ I\} ?-l i} . j ------'-----~n-"4-fQ(-gfJ:n17J.Adl{1mljJ<A?11.J ~(rrVViJ J':p;n 1"J/) JI JJ ..., ,--- p vr cf-s/~ j 1~-7 71 f;V\ NrA"j1 UC1U0171.A ....... --.. ----' I, .~rMJ)1 I V\kq d .)1 ' f1 'Jt{rrrr'r'l-fC1'x'J->1 ~ lTTvH p-rp Vir U/ --p U? 1)1 5'P "(TIP) 10LVS' r '(}"v'd ~ I I \ ~V) l>~r'\.rvrrr JJlrt.r~ 1).-~ 71r 0 J Q ~Vl P? 1\ 1tY~ V ----- --7-1-ltif-l all 11 ~ l4'J-Uh+ ~.J t1l1 "Y'\ ---'-----oT1Zl- -- ... ~---~rs~rYlfJ-lr17Irvl ~ it5r!i</(i1Yl(b'J'--:p1-U-"')(- f)'flp' -b?1B14-1 ~o t{) Lf11l{"Vll~17!1) 7IT->l!QlnrnrC- "frurif -fJ lz( YIp "'14 fl" 6{51lOW uq (l 1~~ C:I1G ")1 "' d It rL} ~~~ ~ A letw I flw (,.-.1: ,fYl Sf) ~ d a-! '7 ~HY) .f/tOI\ U 01 tA~4~Linl,lM~ (:ttJftr' (JrNJV CLi[fw7SI-ArlTfJAd .. 'u_ ~d ~ l.';;iU ~ t\d "Iu?) 71 ~. ~ (;f 0 prrl1Q 1 \.w7"'~U9qlilJrnilld1lx(j-P}5V7 '1' 9 ;:; ?~ ~.lf- .. C?..:- -'!!i~t 1 . rq.CfYf--;;flt:ic:frUT1fp;f~dT(wU)LT1?;r;1~fV} 0.-~p? t{ !llX1 pI-A r1t fi\1 J) ---JTWViTrOj7 /Tvdo).' ... r1t CjS/ J ~l f)\? ) ~ ") . yJ . fT' ttf'Y10fqr If V'ttJ ~ lLf l,V) d II VV\ V\., U 1 11)-A P 1l? 1\;\ ~YVP_ n UX}~5h S ?IA j LAft,10,ql/ d"d1 J lt1 V (' N 1!Cl-? \> lYZ-i?ltt 111Q~ wV'x'''I -1#i0J -UWO~ co Nd 0 0 +~ 6~7 S( 1r<f Il1 Yl InJ W tif'1\ lj /)G~ . ~ ~rl ------.. --------TfJ)~-':t ----- ~_=F?~~YJY"\w~--('l0"0') -iC"""' (Y) 1()7j , ~ 00 f: ..pt- <~ - i!~m~ ~tJ-<m~-~ ~ j;I~P-rt Lurr.\YL--;1. -::t~GlAl:THP ----------=rJ7\ ---=~ -nlli1:::- iJ---'{1TlA 9 ~N-1' =UXI:F-' -.-}---------- ---.-------.- ('Jm>lIfJ JlfWq;wqrtp WulMWfTUT~- o' ~ ------------------ tp 7 ~rn1 \. - , fS" \ I . 0 \I') . -~7'IlIV1- ---.--------------.----------------------. ,VJXr ~ J ~----YfiJ-wq-(fh-?p--c-f'F[5'~~---------------------------.------------------------------------~L{-a[qnr1?7-~JJ=rw-_t rq tfOd-~-------..----------.-------------------------.. ---------------- .. --------------- .. ------------=rsktlL{1?'J-~ - ---------------L~<1~-~-------:rooe---=lVJ~7 np:-/VlfJ~--\S-[X +7 ,s, -lY I "J 'tV? ------ -----------------.. -----------------O)-IT-l1'---~-nrTyr~V---------------------- ---- ... -----------------.- .------. --------r)~J\---/n{U/flJmqW--tfv.I--~KD\f---t-TIf'-::J'-~ -------- . ----..---------- --~-~i-~-~-~tiN--t;~l1-----------------a<:--Fr'T--------ca--i?!-V---~~-~-"'Tq--------------------- ----------------- =- ==~_=~~~_=~~==~-E;~~-j[f<:=-9-~-~--5~i~..Jg-* --~1..L===~--------------LJ41.-f----If+ V'A--~-D./.-~--ftW\ (J il UiQ~?1\.fIIl1J-U-1-71~r~lIfTrrJ(yr~--~---r-r'l--fr-;--- -----------------------------------------~-lfT--Gljll.(rll(Yf1r;.1't-~1ff-~-~T-tfFWV\'-------------- -------------------------------. ----------------------------fj'hWlfJ-?]Jy\ft~f'r~ 1--@ ------ (:.;/1 .~. ~-~ ?'\An'll0 1\ U-k----- --- ----------------------------------------tT-=T-=--r-~---Sl1i--lA-v--------------- --- .....----- .------------------------.---------------- -\~~(J-!'J1----~---(~-T+-u+N----\j,7--- ----------------.. -----------------------... --- .-.-------.---.----------------------------------... ---------------------------------------I-11''J-1=J11------ 4---~LrV--lftW1---U~-lr,-fYm lJ11-qJ--rr-q-uml-0~--=rf--:------ -----------. ----.- ----------------------------------------------------.---------pJ-yJITlw--------------------------1;FCflrvvr-r---o =~~~__:__=--~--=~---=J-(jFN~;;-f~;J:::J ~-~t~; w_ --- -----------~cr-F,-1lfyti./rqTFYrtJ")-i)ij:t--7p'}rpfJ--~r -J'w-f)---WIl1---1.n11r: ------- .---~------------ ----- -------------------------4JjrrraJAo-vp J vlk, r'll"A1fd--Q}-1\rm---:rocr-rIV(f-,~--- .----------. ----------------------------------~------------------tPflX+J'7of--ttn---:~i-------------- ~-<- ~- ;T-~Jt~n--T{lJtfl~-- .------- (% S-.O ('i .t 6J .,.. (t ooJ.:( l 'N\4\ rQd~. rr,Q) -: ~Lr0 ,.J (:11Jz [II f'lJ 1.. ~ '/..'t =" ~J \0;0.,., to -0 ')( - Q ~ 'l LA~ (,(1 ~ '0 .~ [AI ~ . 0 ~ tn7 [ YJ 0 -l- UQ R;fl)p01,ij S't,N'}W PJ5'Y' r\NM ! _ - -l= -~ !O't) . W9-VO= ~ _ __ __ H 0 ~' tA .. a _._ ... . __ w_un :0 fl10-0 X .......... (o:~;~z [tJ a N] ~ lrI {'l-~,O un __ n .. _ ... o mo __ n .. n .. _ W'I."2 3- ~1ltl't1~ _,. y: I +'X'J; 0 LAO of ~1vl0 Q -,1m~~ vlo,; n HOw ~ O~ . 0 I- (IQJ4'UJ .. <'7 ---.. -. '7)(P{;{q'W0~' l 11J) (~)O a = "~r[ r1U N Jl N(JJ ~ (~) / i (10 1. NT!' CAfv1J/1tFtlYl~7 + /) ~ <j"q, ~~----rv--~~1'rrtlO'i'-totlTyr1=l1'Tldl};.#WTry(f~lowo tv ------- ..----(UN.1bWJ<T'atlT)?-~~ ------.-.~-.----.- .. --...... ....'11lfo;1 ~ , 1. U~7l.,?Tn11 f'}'y! \ lt1 A.u I ~ Vt\ d. r UJ~ 6) \1.7 \ -eurw-rT. 'o17--'(J71Y(rfl-~1ttJfq11Ur;prlUrtt "~l'{f{rvrWTftw ................ . ~ __ .. m __ nn......... "l}}T,fY',"ip uy {0' [r} ~ttJ1'lqOAd U()'\CA't\lln~ CD!

Find millions of documents on Course Hero - Study Guides, Lecture Notes, Reference Materials, Practice Exams and more. Course Hero has millions of course specific materials providing students with the best way to expand their education.

Below is a small sample set of documents:

Colorado - CHEM - 1111
.C r-.-.'. .' . ~/.u~-it!ltqV f\1+v1l1 .A~.~=tQl\ lq h-' 5 g -+~ L'l :.' i:) 1\1 H W11J~af\ .-X 5 0- 9!) +L7 1 ~Wh\.&lt;l.aW '1t(Vw~0/\10 d)-}l? 11.&quot;IV' 01;1Yll f\.!,-.-.-,-.N:~1/V}fUr'~'VYfdfr1.J,145 kp1r7J~l ll1tMIXtaW=-
Colorado - CHEM - 1111
Lecture #38 Friday November21,2008&lt;Your location :HQmePage &gt; Lecture QutJJnes &gt; November 21 Lecture #38Chapter 15: Organic #1: Compounds and the Atomic Properties of Carbon (continued)ConcepTestTrue or False: I deserve extra credit for com
Colorado - CHEM - 1111
.+CHEMISTRY 1111Professor Bierbaum Professor HendricksonEXAMIHNo\&quot;e ber10 jPLEASE READ THIS COVER 'AGE ANDPOLLOW tHE INSTRUCTIONS. Do NOT OPEN THE EXAM tJNTIL YOU ARE ~OLD TO DO SO.jOn the computer graded answer sheet, enter your namel and
Colorado - CHEM - 1111
~I ~.X l(A:V\At - '\tvMI~ &quot;~&quot;'.(k:'yY\iI15S 1~I, nlAJl1b&lt;K '&quot;#-p&quot;* P-fi# Yl161W\Af~hfl&quot;~pVllh{~),.uMfUlLPERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS,'it1A&quot;me,tt11s (maln-~roVf)!tf4&quot;I't ~ (VlGfq}s.,. 1 1 1.008 3vr}ctctlS (trM/J&quot; h
Colorado - ASTR - 1010
ehI .- ~ .j. It\~ no,? 1C\JjQrJK;-~crYJp\Y7 \ q9 ! . 6l t\ClJO Go ?~W [,IO)Dr Gr-T(Tfr4tJJ~ jVn\]i~- .-.-&quot;-.-~r. \1 11. }, ..30-&lt;;tT;'~I,\.25pncrr~rz~ ~&lt;2)'~'':/ ,~/ It '1:.1','/1,1\ j&quot;Y'1 L '?&quot;). 11.-. r. '&quot;'i'i. l .'L?-\f)OY9m/ \'.-r
Colorado - ASTR - 1010
Gnl\lC)Last name)rcp.Y1I11~Irst name,jJ\A.,D .') _(\('\ i\ h J\&quot;-' . 0 U-J L.t.J Student NumberVersion 1111FIRST EXAM 22 Sep 2008 Closed books, no calculators, phones, etc. You may use one sheet (8.5&quot; x handwritten notes. Strictly individual
Colorado - ASTR - 1010
C(\lIC,;~)Last nameASTR 1010 Dr. HornsteinFall 2008Version 4444SECOND EXAM 20 Oct 2008 Closed books, no calculators, phones, etc. You may use one sheet (8.5&quot; x 11&quot;)of handwritten notes. Strictly individual effort, 45 minutes maximum. DO NOT
Colorado - ASTR - 1010
ASTRIOIO'6\o&lt;3~-Oog~5 _Student NumberDr. Hornstein Fall 2008Version 2222THIRD EXAM 17 Nov 2008 Closed books, no calculators, phones, etc. You may use one sheet (8.5&quot; x 11&quot;) ofhandwritten notes. Strictly individual effort, FOR ANY REASON DURI
Colorado - ASTR - 1010
.l\Written Homework Set 2 ' Due at the BegiDDi~g ~f Class: WedIlesdaY, Oct 1NAME: ASTR 1010 (Dr. Homswin) ~-,exp~t:~\ ~ fC\n'titlhiS\~ec weMoo. You may study with your friends but.theworkyoU hand in should be your own. The main purpose of t
Colorado - ASTR - 1010
ASTR 1010 (Dr. Hornstein) Homework Set 1Due at the BeKinnin2 of Class: Friday, Sep 5NAME: ):[&gt;1;,',.~, tr \ . .&quot;'./ I,2 lj(I(/:1,'.I,&quot;I (,(') You may study with your friends but the work you hand in should be your own. The main
Colorado - ASTR - 1010
ASTR 1010 - Introductory Astronomy I: Fall 2008 REVIEW SET 2 Dr. Hornstein This guide is to aid you in preparing f(jf the SECOND EXAM in class on Monday, October 28, which covers Chapters 4,1, &amp;8 in The Cosmic Perspective, and draws on the reading, l
Colorado - JOUR - 3403
Genetics What are the givens in the market?Inner-directed associationouter-directed associationHow the brand makes me feelCore target - one sentence statement Secondary target - one sentence statementBrand Personality How the brand thinks,
Colorado - JOUR - 3403
CHAPTER6Building Better Benefits for a Compelling PayoffThe &quot;benefit&quot; is the fourth essential element in developing a brand posi, tioning. The benefit is the principle driver in the customer's purchase decision. It is the customer's payoff fo
Colorado - JOUR - 3403
CHAPTER8Developing a Winning Personality Through Brand Character&quot;Image is everything.&quot; Andre AgassiNoW come to the sixth and final element of sound brand positioning: we brand character. And while it is the final element, it is in no way to
Colorado - JOUR - 3403
Chapter 5conventional food sales growth in low single digits, the organic segment's 20 percent growth overall is a powerful magnet. From an entrepreneurial perspective, new organic food and beverage businesses start-ups are and social values as wel
Colorado - JOUR - 3403
Part 1: Overview ofthe project. What has 2 Moms (and the brief) asked you to do?We have been asked to perform a comprehensive &quot;brand audit&quot; on 2 Moms in the Raw. From our audit we will develop a competitive and market analysis, a brand analysis and
Colorado - JOUR - 3403
Setting the Competitive Framework for a Competitive Edge[lts, in,chord.1 hadn't been working at the company for long when one of the new products people handed me a plain white bag containing one of their promising new items. IITry these HUT (h
Colorado - JOUR - 3403
CHALLENGEThe introduction of a new brand of tea to the crowded beverage category in a country where tea was seen as passe.Find new way's to tell a story, because traditional mass advertising seemed counter to the brand's positioning; create intri
Colorado - JOUR - 3403
Name: Marcy Mayweather Gender: Female Age: 35 Marital status: Married Children/ages: 2 kids, ages 3 and 5 Occupation: Housewife active in community affairs, PTA, book clubs, etc. Education: Liberal Arts Bachelor's Degree Personal Auto: Audi Wagon, Re
Colorado - JOUR - 3403
Branding and Positioning - Two Mo Project Week of 11/12 (Wednesday, Friday) and Fall Break WednesdayTodayyoushould workin groupsto accomplishfourthlngs: 1. Start to discuss the brand valuesfor2 Moms. This should be based on the work we did for Dov
Colorado - JOUR - 3403
What Makes Brands Great!\ (:ha pter fronlBrands all(lllra.n(jing An EconOll1ist BookInterbrand 130 Fifth Avenue New York, NY 10011In a global economy subject to changing market dynamics and heightened competition, the role of brands has never
Colorado - JOUR - 3403
The Economist book Brands and Branding was launched in February 2004. It is widely available at booksellers in-store and on-line. Contents of Brands and Branding:What Is a Brand? Tom Blackett, Interbrand The F1nanc:1a1 Value of Brands Jan lindemann
Colorado - JOUR - 3403
Why All Should Eat Only Raw J&lt;'oodsAlways by Dr. Bernarr, D.C., D.O. When food is cooked above 118 degrees F for three minutes or longer, its protein has become coagulated, its sugar has become caramelized, its nature fibers have been broken down, wh
Colorado - ECEN - 2250
./ jY5 :~ \ \ -to6-:= c.S c-t:=D/0(fLt) ;:.(\LC&gt;S-t- -t~2-:C-L5l&lt;1+6\ + 1r = 0'(2- -+ \6\ = cc&gt;s-t~Lt-)1S t n+= eextIeLl C.o&amp; f5t+CL S1 (&quot;lo-t)~\v\Td-~V2. =-0d- \ \J \ I i.'(j-z. \,)2.: CS(,-t&quot;'2&gt; \'f&quot;It-
Colorado - ECEN - 2250
NameJooho BClLActe9/19/08Closed book, closed notes, no calculators. Work each problem in the area provided. You may use the back of the test sheets for scratch area, but they will not be graded. Show your work neatly. Point values for each probl
Colorado - ECEN - 2250
Name-:()vda(1One 8.5xll formula page allowed. Otherwise, closed book, closed notes, no calculators. Work each problem in the area provided. You may use the back of the test sheets for scratch area, but they will not be graded. Show your work neat
Colorado - ECEN - 2250
~ LRvLL = - L~ /.~ LL. L 'J t co) -f&quot;01,1.8.yOA0?~Co-Pj.Ljv1M35PHJ ~ Q:35pVV\-l2K.{l.'\I: ~R &quot; \ . ' .rltff V(f)\(of\(V&quot;lA 2K.Q-:. ,00'-2000llil\J(oJ)= \f&lt;\A .\000fM1~-~-'&quot;'-JIe-:=: RC=I k1f&quot;\F :.'000 X 10-to&quot;=:
Colorado - ECEN - 2250
~._-:.~r.,~_&gt;QooqVWf;';:;-15)l\c,lJ;:\O) ~ 1)&gt;1')-,=-&quot;~V': \~~,&quot; -&quot;Z r~J:/\+1/&gt;re.: h'di4~-&lt;;1:9&quot;.0=: Jl\g.-f._v/\&lt;B:;:. Uf\ - ~/\ h - 0,1\ h-: gAh=rt} 1\hG)Q :;:gl\&lt;; - ttl\_~I\-e - t)!\V'!\ -_ &quot;tJ 1\ ~o = g
Colorado - ECEN - 2250
\' ~Ly~35502.\ . V/&gt;'V/I )/5/'j=r~.f\IJrfY'fJ:c:; t'\l-\-c1.trJ do, [\v,~A\Jt.tPllSIt-:, ~ .\.:.~1\~t'\-':&gt;lJ.\.v~-c\to:,'\'.':U'\'\ j./.-q.'(Ie&quot;~ .i~ :&quot;(., fi ~n&quot;i~i={\M
Colorado - ECEN - 2250
h M\+vo,+?()Scr;l(yrro~ vt&gt;~-~-,-~-~-_.=-(-~-~)_ ~ ~ , ,_, ~_ i'-+.~~-~---&lt;,-~-~-\S~O-\-?-:L:-~-&lt;.-~\C1\ n. _ g'Q - J\h-;: &quot;'0\M1..'e~d)'i''i(&quot;Vv-&quot;ct-f'J\-m\-t.-e ~ : L ~R]:~Q&quot;' \4d;:~-:;'V.~w7\-:-c- VOl~~
Colorado - ECEN - 2250
Colorado - ECEN - 2250
ECEN 2250 - CircuitslElectronics 1 Goals of this Lab Introduction PreLab Work Lab Experiments Lab worksheet Introduction to schematics and some standard schematic symbols. Learn about batteries, switches, wires, buzzers, lamps, LEDs, an
Colorado - ECEN - 2250
oECEN 225017/01/2008Circuits/Electronics 1Spring 2008Lab Worksheet: Lab 11Me T~ sc\ ~ d-: OoprnNAME:-:\QcdoC\ ExlucJc-eLab Section:ny-Q1. Determine the values of all the resistors (from left to right) in the resistor picture that was
Colorado - ECEN - 2250
ECEN 225024/01/2008NAME;hrdCJ /1 50 (lC(CCLab Section:fl1 2 ~r&quot;Y'-A.Q1. What values did you get for V and I in E1? What was the resistancemeasured with the ohmmeter? Attach the I-V graph and the data you consider necessary. Discuss any de
Colorado - ECEN - 2250
ECEN 225006/02/2008Lab Worksheet: Lab 4Note: This worksheet is based on an earlier version authored by P. Mathys and modified by Lucas Portelli and Garret ModdelNAMEJ&quot;OcdexYlBetUut {2.Lab Section:_Q1. Which type of battery did y
Colorado - ECEN - 2250
ECEN 225017/03/2008Spring 2008NAMEilircLaa .8a1NC(:Lab Section:01101. Attach the procedure and solution forse+with a brief explanation. Attach the procedure and solution for E2. Make sure to sketch and label if necessary to make your exp
Colorado - ECEN - 2250
ECEN 225030101/2008Q1. What is the equivalent resistance Req of the resistor network in E1? How did you measure it? Were there any redundant resistors? If so, which and why? Which resistor(s) dissipate most of the power? Attach a picture of the Bi
Colorado - ECEN - 2250
Colorado - ECEN - 2250
G-lt tl1&quot; ~j?roA;\~w= 3ot)I = 11.-J5ILr~P{ls- S) - t-lJ~ IZ \1('&quot; ,q J.:15 c./I0S{S DOt12f~43'S r-et.d) [A1J .)1. c&quot;.i&gt; 15 &quot; e:\tCH\ -I (-:1. ):;. b ~35bOG~.1&quot;\e,;\J '1,00-1&quot; hoc.)\--+
Colorado - ECEN - 2250
-:RyFle-l'\A-g.-TJD- &quot;-u:&gt;-~-~?jY\O ~o-~.A'5\3C-r-.-~ -z.&quot;'VI.) \-\-\~OaX)J{)dli l~iC);1Q~'=&quot;? C) \ :.-~7t~T O -I-o-n-&lt;--~-.-.-.0'-':;&quot; &lt;p,~10T-O{Jl-:(OT-+O~/+-9T~-&lt;.=-V - .-~-.-.-.- .-.-. . . - -.-.-. . .-. -- -~-~-U:ti-f~-+ &quot;bf\
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.4 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutFourth chapter.Society strives to provide positive outlets to our desires - one outlet is the knowledge that &quot;good health&quot; is possible if we c
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.5 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutFifth chapter. Assessing risks and benefitsHuman nature strives for knowledge and understanding. Science is an expression of that effort and t
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.6 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutSixth chapter.Research made directly on humans is an expected part of science. For all practical purposes medicine is the active part of human
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.7 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutSeventh chapter.For every action there is often a equally powerful reaction - a positive finding is balanced by the possibility of negative co
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.8 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutEighth chapter.The pharmaceutical industry - one foot in heaven and one foot in (insert your own phrase here). Pharmacology shares two differe
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.9 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutNinth chapter. What is driving research?Federal money = Private money Politics of health = the public seems less worried- certainly not in a b
UCF - PHI - 4004
The Imperative of technology in healthcareSection 2.10 of HSC 4008 Spring 2008 Jeff LudyWhat Callahan is aboutTenth chapter. Research and the Public InterestHubris - the interesting human characteristic that makes us strive to always have more of some
UCF - PHI - 4004
Healthy Marriages CompendiumIntimacy MeasuresMeasures: Fear-of-Intimacy Scale (FIS; Descutner &amp; Thelen, 1991) Intimacy Scale (IS; Walker &amp; Thompson, 1983) Triangular Theory of Love Scales (TTLS; Sternberg, 1990)Healthy Marriages Compendium, Part 2 Inti
UCF - PHI - 4004
Andrew D. Hackbarth, C. Joseph McCannon, Lindsay Martin, MSPH, Robert Lloyd, PhD, and David R. Calkins, MD, MPP Institutional Affiliation: Institute for Healthcare Improvement Corresponding Author: Andrew D. Hackbarth Institute for Healthcare Improvement,
UCF - PHI - 4004
A S PECIAL S UPPLEMENTTO THEH ASTINGS C ENTER R EPORTPromotingPATIENT SAFETYAN ETHICAL BASIS FOR POLICY DELIBERATIONHASTINGS . CENTER. . . . .T. . H . .E. . . . . .VIRGINIA A. SHARPEAN OVERVIEW OF THE PROJECTThis is the final report of a twoyea
Cornell - PAM - 2100
Arizona - COMM - 424
424finalstudyguide 03/06/200818:33:00Comm424MediaandPolitics Finalexamstudyguide Doublespeak Howlanguagewasusedbythoseinpowertoachievetheirendsatpublic expenseturningthenegativearoundtoseempositive Fourtypesofdoublespeak o Euphemism Aninoffensiveorposi
Berkeley - UGBA - 180
ecch the case for learningcase collections update2006 Quarter 2Visit the case search section of the ecch website at www.ecch.com to identify relevant cases from the ecch collection and view over 24,000 full text inspection copies. ecch provides a free
Arizona - INDV - 045
INDV 102 Section 45 Private PrisonsWhy do we Punish?Click to edit Master subtitle stylePunishment PhilosophynIncapacitation: remove ability to commit offensen nOld; cut off hand, scarlet letter A, castrated New; incarceration for life or extremely
Arizona - NATS - 006
Arizona - NATS - 006
Arizona - NATS - 006
Arizona - NATS - 006
Berkeley - BIO - 1B
USC - MATH - 118
USC - MATH - 39514