KAEDAH PENYELIDIKAN 2
49 Pages

KAEDAH PENYELIDIKAN 2

Course Number: SUKAN md, Spring 2010

College/University: Albany College of...

Word Count: 5621

Rating:

Document Preview

SIDANG AKADEMIK 2009/2010 SENARAI AHLI KUMPULAN HARMONIS KERJA KURSUS JKJ 104 KAEDAH PENYELIDIKAN BIL 1 2. 3. 4. 5. NAMA PELAJAR ANUAR BIN ISHAK AIDA ROHAYU BT MAT YUSOF SYUHAILA BT MAHMUD MOHD FIRDAUS BIN IDRIS ROSLINA BT SALLEH NO. KAD PENGENALAN 740407-02-5693 741001-08-5818 751101-02-5184 851213-02-5435 700514-02-5836 NO. MATRIKS JM/10396/09 JM/10746/09 JM/10699/09 JM/10538/09 JM/10647/09 NO. TELEFON...

Unformatted Document Excerpt
Coursehero >> New York >> Albany College of Pharmacy and Health Sciences >> SUKAN md

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one
below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

AKADEMIK SIDANG 2009/2010 SENARAI AHLI KUMPULAN HARMONIS KERJA KURSUS JKJ 104 KAEDAH PENYELIDIKAN BIL 1 2. 3. 4. 5. NAMA PELAJAR ANUAR BIN ISHAK AIDA ROHAYU BT MAT YUSOF SYUHAILA BT MAHMUD MOHD FIRDAUS BIN IDRIS ROSLINA BT SALLEH NO. KAD PENGENALAN 740407-02-5693 741001-08-5818 751101-02-5184 851213-02-5435 700514-02-5836 NO. MATRIKS JM/10396/09 JM/10746/09 JM/10699/09 JM/10538/09 JM/10647/09 NO. TELEFON 0135848480 0174774142 0134901091 0194117373 0124468404 PUSAT WILAYAH ALOR STAR, KEDAH ALOR STAR, KEDAH ALOR STAR, KEDAH ALOR STAR, KEDAH ALOR STAR, KEDAH 1 TAJUK PENYELIDIKAN: Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis ( KIA2M ) bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada murid-murid tahun satu. Daripada pengamatan rambang, kebanyakan murid yang terlibat dengan program ( KIA2M ) dikatakan menerima pendidikan awal dari Pra-sekolah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Taman Didikan Kanak-kanak KEMAS kelolaan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berbanding dengan pusat didikan swasta. Sejauh manakah kebenaran tersebut? 2 BAB 1 PENGENALAN 3 LATAR BELAKANG PENYELIDIKAN KIA 2M ini mesti dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan perlu ada usaha keras warga guru. Saya isytiharkan perang terhadap masalah ini secara besar-besaran tanpa memikirkan halangannya. Begitulah kata-kata Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Sipon yang dimuatkan dalam salah satu akhbar harian negara. Kata-kata ini telah dizahirkan oleh beliau setelah mendapati hasil kajian yang dijalankan pada awal tahun 2009 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang mendapati bahawa seramai 138 271 orang murid tahun satu di Semenanjung Malaysia masih lagi belum menguasai kemahiran membaca dan menulis. Kebimbangan beliau ada asasnya berdasarkan hasil kajian yang dibuat. Jumlah keciciran murid untuk menguasai kemahiran asas tersebut diperolehi selepas 392 029 orang murid tahun satu menduduki ujian pentaksiran asas membaca, menulis dan lisan yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum ( PPK ) . Setelah mendapati masalah KIA2M begitu serius, Kumpulan Harmonis telah sepakat untuk menyelami masalah tersebut. Perbincangan telah dibuat dan keputusan telah dicapai dengan semua ahli kumpulan telah diberi tugasan masing-masing bagi menyelidik permasalahan ini. Penyelidikan ini menyentuh hal elwal pendidikan awal seseorang murid tahun satu itu dari Sekolah Kebangsaan Petani Jaya yang mempunyai empat kelas yang menempatkan seramai 127 orang murid. Setelah ujian penapisan dijalankan, seramai 30 orang murid telah gagal melepasi 4 kelulusan yang ditetapkan serta gagal untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran tahun satu mengikut sukatan yang ditetapkan. Penyelidikan dibuat melibatkan 30 orang murid ini. Walaupun ini agak lewat penyelidikan dibuat tetapi ada beberapa orang guru yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah guru yang terlibat secara langsung dengan program KIA2M tersebut. Penyelidikan dibuat berdasarkan asas-asas berikut. i. Latar belakang keluarga murid ii. Sekolah awal pra persekolahan murid iii. Lokasi pra persekolahan murid PERNYATAAN MASALAH Kajian ini melibatkan seramai 30 daripada 127 orang murid Tahun Satu Sekolah Kebangsaan Petani Jaya, Sungai Petani, Kedah. Murid-murid ini dipilih berdasarkan ujian penapisan KIA2M Set 1 yang telah dibuat pada Januari 2009 bagi mengesan murid-murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis oleh guru-guru Bahasa Melayu dan muridmurid tersebut. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara khusus tentang latar belakang pendidikan awal pra persekolahan seseorang murid sebelum dia melangkah kaki ke alam persekolahan 5 sebenar. Kajian ini dibuat bagi mengetahui dari mana seseorang murid itu telah mendapatkan pendidikan awal ini. Kajian ini juga bertujuan menilai tahap penguasaan murid-murid dalam satu-satu kemahiran bacaan tahun satu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dapatan maklumat dari kajian ini kemungkinan dapat membantu pihak-pihak yangberkenaan seperti Pejabat Pelajaran Daerah , Jabatan Pelajaran Negeri Kedah mahupun guru guru sekolah pra persekolahan swasta merancang dan melaksanakan pengajaran yang lebih efektif dan berkesan bagi mengatasi kelemahan sistem perancangan atau pengajaran dan pembelajaran mereka yang sedia ada . Di samping itu juga, dapatan dari ujian ini dapat memberi maklumat kepada ibu bapa supaya dapat sama-sama bertindak untuk membantu mengembangkan diri anak-anak mereka terhadap pembelajaran di awal pra persekolahan. Daripada dapatan tersebut juga kita boleh mengenalpasti secara dasarnya apakah punca sebenar permasalahan tersebut berlaku. KEPENTINGAN PENYELIDIKAN Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis ( KIA2M ) bertujuan membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu yang ditujukan khas untuk murid-murid tahun satu setelah menjejakkan kaki ke alam persekolahan. Sebelum murid-murid tersebut meneruskan pengajaran dan pempelajaran mengikut sukatan yang disediakan, terlebih dahulu mereka diujian dengan satu ujian yang dipanggil penapisan KIA2M. Ujian ini diadakan bagi mengesan murid-murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran 2M, membaca dan menulis merupakan kemahiran asas yang perlu ada pada setiap murid. Tanpa kemahiran ini, seseorang murid itu akan menghadapi masalah atau 6 kesukaran untuk meneruskan pembelajarannya dari semasa ke semasa. Ini akan menyebabkan seseorang murid itu akan ketinggalan sukatan pelajaran mengikut tahapnya yang sebenar. Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas tersebut. Mereka ini bukan terdiri daripada murid-murid pendidikan khas tetapi meraka hanya memerlukan pendidikan pemulihan semasa di dalam kelas. Setiap guru termasuk guru pemulihan perlu mengenal pasti murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini agar langkah pemulihan diambil dengan cepat bagi mengatasi keadaan ini sebelum ianya meruncing dan ini akan merugikan semua pihak iaitu, murid itu sendiri, ibu bapa, guru dan sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, kajian ini lebih menjurus kepada mengesan murid-murid yang terlibat dengan program tersebut datang dari kelas pra persekolahan anjuran pihak kerajaan atau pihak swasta. Kajian ini juga bukan mencari kesalahan atau kelemahan mana-mana pihak tetapi hanya lebih menjurus kepada perbandingan antara kedua-dua pihak yang terlibat. Ini akan membantu pihak-pihak tertentu mengatur strategi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih tersusun dan teratur ketika seseorang kanak-kanak itu berada di alam pra persekolahan nanti. KONSEP KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M) KIA2M ini merupakan satu program yang dirancang secara khusus untuk membantu murid Tahun Satu menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. 7 KIA2M ini akan dijalankan secara sepenuh masa oleh guru Bahasa Melayu Tahun Satu di dalam kelas. BAB 2 TINJAUAN KARYA 8 TINJAUAN KARYA MELALUI 3 BUAH BUKU TAJUK BUKU 1 : PANDUAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tinjauan karya dari buku tersebut mendapati bahawa perkembangan pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarahnya sendiri kerana ia dapat membantu pendidik untuk mengaplikasikan amalan baik dan menggunakan falsafah pemikir-pemikir terkenal. Ianya adalah sebagai asas untuk membina kerjaya pengajaran yang lebih bermakna. Segala idea yang dilahirkan oleh pendidik terdahulu dapat membantu melaksanakan strategi pengajaran. Melalui karya yang diambil dari buku tersebut menjelaskan bahawa sejarah dapat membantu pendidik untuk mempelajari teori-teori berkenaan dengan perkembangan awal kanakkanak. Segala usaha termasuklah meneroka, menganalisis dan menemui sumber berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak dapat memberi ilham kepada pendidik masa kini. Pengaruh tokoh-tokoh masa dahulu dan kini mempunyai implikasi pada keputusan pendidik dalam memilih kurikulum dan strategi pengajaran. Pengaruh dan Tokoh Pada Masa Dahulu Martin Luther 9 Menurut Martin Luther (1483-1546) pendidikan perlu bersifat universal dan wajib serta menitikberatkan keperluan mendirikan sekolah untuk mengajar kanak-kanak membaca. Luther mengatakan bahawa tujuan utama persekolahan adalah untuk mengajar agama. Kedua-dua ideanya mempengaruhi kurikulum di sekolah. Luther menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintegrasikan dalam kurikulum. Beliau berpendapat bahawa keluarga merupakan institusi penting dalam pendidikan kanak-kanak. Menurut beliau, pendidikan dan persekolahan adalah pengajaran sosialisasi, keagamaan dan moral. Pengaruh dan Tokoh Pada Masa Kini David Elkind David menerangkan tentang bahaya memperkenalkan tugas aktiviti akademik pada peringkat awal kanak-kanak. Ini adalah kerana kanak-kanak memerlukan sokongan yang kuat sewaktu bermain dan tidak perlu memberi tekanan kepada aktiviti pilihan sehingga membawa kepada tekanan. David menggalakkan kanak-kanak untuk bermain dan membentuk persekitaran yang sihat tanpa tekanan. Bukunya yang bertajuk Preschool at Risk (1987) yang menceritakan tentang tekanan akademik yang terlalu banyak terhadap kanak-kanak. Pengaruh Islam Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pendidikan Islam sering digunakan untuk mempengaruhi pendidikan awal kanak-kanak. Kanak-kanak diajar tentang pendidikan Islam di mana dalam ayat Al-Quran sendiri ada menunjukkan kebijaksanaan Lukman Hakim dalam mendidik anaknya. Sebagai contoh tokoh 10 Islam iaitu Ibnu Khaldun (1332-1406 M) telah menasihatkan ibu bapa dan golongan pendidik berkenaan pendidikan. Beliau berpendapat kanak-kanak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Teori Perkembangan dan Pembelajaran Teori Maturationis Jean Jacques Rousseau (1712-1778) seorang tokoh yang melihat kanak-kanak sebagai tumbuh-tumbuhan matang secara semulajadi mengikut baka. Beliau mengibaratkan pembesaran kanak-kanak seperti biji benih yang tumbuh kemudian membesar ke suatu bentuk tertentu mengikut urutan. Menurut teori tersebut, kanak-kanak berkembang secara semulajadi seperti yang telah ditentukan dan berubah mengikut jenis dan kuantitinya. Sumbangan Teori Pada Pendidikan Prasekolah Menurut Teori Maturationis, penekanan diberi melalui kesediaan dan kematangan kanakkanak. Ini bermakna semua aktiviti yang dirancang oleh guru haruslah dapat membantu perkembangan dan pencapaian kanak-kanak. Jean Jacques Rousseau menegaskan bahawa kanakkanak mempunyai kebolehan semulajadi dan perlu diberi kebebasan untuk berkembang. Seperti membaca yang tidak boleh dipaksa di mana sebagai pendidik perlu membimbing dan tidak perlu memberi arahan secara langsung kepada pelajar. Teori ini boleh digunapakai oleh pendidik dan ia perlu dilakukan di luar bilik darjah di mana perlu melibatkan semua deria pelajar dalam pembelajaran. 11 Konsep-konsep Pendidikan Prasekolah Konsep-konsep pendidikan prasekolah boleh dijadikan sebagai panduan kepada pendidik mahupun ibu bapa. Konsep-konsep dalam pendidikan prasekolah seperti belajar melalui bermain, naluri ingin tahu, perkembangan menyeluruh, penerapan nilai murni, kreativiti dan kecerdasan pelbagai. Kelima-lima konsep ini perlu diadaptasikan dalam pendidikan prasekolah. Konsep belajar melalui bermain dapat diambil sebagai contoh kerana ia dapat meransang naluri ingin tahu, memupuk semangat bergaul, sifat menghormati dan berdisiplin. Faedah yang akan diperolehi melalui konsep tersebut ialah menggalakkan perkembangan kognitif, perkembangan fizikal, perkembangan emosi, perkembangan bahasa dan sebagainya. TAJUK BUKU 2 : PANDUAN AKTIVITI PRASEKOLAH Aktiviti Prasekolah Tinjauan dari sebuah buku yang bertajuk panduan aktiviti prasekolah mendapati bahawa peringkat umur kanak-kanak dari umur 4 hingga 6 tahun memerlukan pendedahan persekitaran yang kaya dengan unsur pembelajaran. Mereka ini seharusnya diberi peluang untuk melibatkan diri dalam segala aktiviti untuk membantu mereka berkembang dengan sempurna. Aktivitiaktiviti yang dijalankan termasuklah aktiviti perkembangan pendidikan ketatanegaraan, pendidikan kerohanian, pendidikan agama Islam, perkembangan fizikal, perkembangan sosioemosi, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan estetika dan daya kreatif. Melalui perkembangan pendidikan ketatanegaraan, kanak-kanak akan diajar mencintai negara melalui nyanyian lagu Negaraku dan lagu Kebangsaan Negeri. Kanak-kanak diajar 12 untuk menghormati bendera Malaysia, bendera negeri, taat setia kepada raja, mengamalkan semangat kemasyarakatan, menghormati pemimpin atau ketua, menghormati rumah ibadat dan Institusi Awam, mematuhi peraturan atau undang-undang serta digalakkan untuk mempunyai semangat perpaduan di kalangan kaum yang lain. Dari segi perkembangan pendidikan kerohanian dan moral, kanak-kanak akan dilatih mempercayai tuhan, bersikap bersih, bersikap belas kasihan dan bertimbang rasa pada orang lain, bersikap sederhana, bersikap keadilan, bersikap kerajinan, bersikap budi bahasa dan bersopansantun, bersikap amanah, bersikap hormat-menghormati orang tua dan orang lain serta bersikap kasih sayang kepada keluarga dan rakan-rakan. Aktiviti yang seterusnya ialah berkaitan dengan pendidikan agama Islam di mana kanakkanak akan diajar tentang akidah, mempelajari cara beribadat, mengetahui dan mengamalkan budi pekerti yang baik, mengetahui dan mencontohi kisah nabi-nabi untuk dijadikan pengajaran, membolehkan kanak-kanak mengenal huruf al- Quran dan mengamalkan doa-doa. Dari segi perkembangan fizikal, kanak-kanak didedahkan dengan cara mengamalkan tabiat kebersihan diri demi untuk kesihatan, mengamalkan tabiat memelihara alam sekitar dan membiasakan diri dengan suasana klinik. Aktiviti perkembangan sosio-emosi ialah mengajar kanak-kanak cara berhubung dengan ibu bapa dan keluarga, berhubung dengan orang dewasa, berhubung dengan rakan sebaya, berhubung dengan alam sekitar, membentuk konsep diri yang positif, membentuk disiplin diri, menyedari tanggungjawab sosial dan moral dan pembelajaran. 13 membina sikap yang positif terhadap Perkembangan Kognitif pula telah diberi penekanan dalam mendidik kanak-kanak iaitu mengajar mereka untuk mengetahui persekitaran fizikal, menyedari dan memperolehi konsep pranombor, mengenal nombor 1 hingga 10, menyedari konsep ruang dan masa, mempelajari simbol tertentu dalam pembelajaran. Aktiviti perkembangan bahasa ialah mengajar kanak-kanak untuk memperolehi kemahiran lisan, mendapatkan pengalaman bahasa melalui pendengaran dan pertuturan, memperolehi kemahiran membaca, memperolehi kemahiran menulis dan menggalakkan kanakkanak minat terhadap bacaan. Dengan aktiviti perkembangan estetika dan daya kreatif, kanak-kanak akan didedahkan melalui cara untuk melahirkan perasaan melalui lukisan, kerja tangan, menikmati muzik, membuat percubaan untuk menghasilkan sesuatu ciptaan, menyanyi dan menikmati lagu-lagu serta menghargai kebudayaan pelbagai kaum di negara ini. TAJUK BUKU 3 : PSIKOLOGI KANAK-KANAK Psikologi Kanak-Kanak Melalui tinjauan dari buku tersebut mendapati bahawa mempelajari psikologi kanakkanak amat penting dalam pembelajaran kanak-kanak. Dengan mengetahui psikologi kanakkanak dapat membantu dalam menghadapi segala masalah yang timbul dalam pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Kanak-kanak juga akan diajar cara-cara berkomunikasi dengan sesiapa sahaja termasuklah dengan rakan-rakan di tadika. Ini adalah kerana ada di kalangan kanak-kanak yang masih tidak tahu berkomunikasi dengan orang lain. 14 Dengan mempelajari psikologi kanak-kanak, kita akan dapat membantu menangani masalah-masalah pembelajaran seperti tekanan dalam pembelajaran. Tekanan dalam pembelajaran termasuklah mempunyai perasaan takut untuk pergi ke tadika, rasa gementar bila menghadapi ujian atau peperiksaan, rasa takut dengan guru-guru dan sebagainya. Faktortekanan ialah perhubungan kanak-kanak dengan persekitaran yang menyumbang kepada perubahan situasi mereka. Contohnya keadaan persekitaran di tadika seperti sikap dan kelakuan rakan sebaya yang memberi pengaruh dan kesan kepada kanak-kanak. Terdapat teknik-teknik dalam menghadapi tekanan dalam pembelajaran kanak-kanak iaitu menyelesaikan masalah dengan cara mengurus, mengawal dan mengurangkan tekanan emosi contohnya mengajar mereka untuk memikirkan perkara-perkara yang menggembirakan dan menyeronokkan dalam kehidupan seharian. Ceritakanlah apa sahaja yang boleh menarik perhatian kanak-kanak sehingga mereka terlupa akan masalah yang dihadapi. Ini dapat membantu mengurangkan tekanan di kalangan kanak-kanak. Selain itu teknik belajar sambil bermain atau menyanyi adalah salah satu cara untuk menarik minat kanak-kanak dan dapat mengurangkan tekanan. Cara ini selalu digunapakai oleh pendidik dalam menambahkan lagi minat kanak-kanak prasekolah terhadap pelajaran mereka. 15 PROGRAM KELAS INTERVENSI ASAS MEMBACA DAN MENULIS ( KIA2M ) Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) boleh diterima pakai sebagai salah satu platform dalam sistem pendidikan Negara bagi mejayakan konsepSifarButaHuruf menjelang tahun Malaysia Maju 2020 kelak. Melalui program sebegini ia dapat membantu murrid-murid sekolah rendah sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan yang belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Mereka ini bukan hanya terdiri daripada murid pemilihan khas tetapi juga dari kalangan murid yang hanya perlukan pemulihan dalam kelas. Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak digunakan perlulah sesuai dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas ini dengan seberapa segera yang boleh. Strategi pengajaran dan pembelajaran Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) melibatkan beberapa langkah berikut: percalonan 16 ujian penapisan perancangan pengajaran penilaian tindakan susulan Setelah melalui proses pencalonan dan ujian tapisan kemasukan, maka guru-guru yang telah dipilih untuk mengendalikan kelas ini perlulah merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai berdasarkan modul pengajaran yang telah disediakan. Berdasarkan modul berkenaan juga guru-guru dapat menyesuaikan aktiviti dan latihan yang dicadangkan kesesuaian. i. Berpusatkan Guru mengikut tahap keupayaan Strategi berikut boleh digunakan mengikut Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja. ii. Berpusatkan Murid Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara individu, kumpulan kecil ataupun kelas. iii. Berpusatkan Bahan Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan. 17 i. Pendekatan Dalam pelaksanaan Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M), pendekatan secara kelas, kumpulan dan juga individu perlu digunakan mengikut kesesuaian dari segi kebolehan murid, aktiviti yang dirancang dan juga kemahiran yang hendak diajar. ii. Pendekatan secara kelas Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar. iii. Pendekatan secara berkumpulan Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan. iv. Pendekatan secara individu 18 Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan. Teknik Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif. Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru. Antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah: 1. teknik bercerita 2. teknik latih tubi 3. teknik tunjuk cara 4. teknik bersoal jawab 5. teknik main peranan 6. teknik menyanyi 7. teknik lakonan 19 8. teknik kuiz Rancangan Pengajaran Secara Kumpulan kumpulan cepat sederhana lambat langkah 1 interaksi guru secara kelas langkah 2 kerja bertulis interaksi guru secara kumpulan kecil langkah 3 pengukuhan kerja bertulis interaksi guru secara individu Bahasa Melayu Merentas Kurikulum Fokus KIA2M adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara intensif. Oleh itu konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan strategi penggabungjalinan. Subjek-subjek Pendidikan Jasmani Kesihatan, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni digabungjalinkan dengan kemahiran-kemahiran dalam Bahasa Melayu. Pendidikan Jasmani Kesihatan 1. Pergerakan menggunakan abjad, suku kata dan perkataan. 2. Permainan dalaman - dam abjad, suku kata, perkataan. 20 3. Lambung dan sambut pundi kacang/ bola berabjad/ suku kata. Pendidikan Muzik 1. Nyanyi Lagu - lagu abjad, mengeja, kanak-kanak. 2. Pergerakan berirama 3. Bunyi-bunyian berirama Pendidikan Seni: 1. Binaan - menggunakan "play dough', plastesin dsb. membentuk abjad. 2. Catan - melukis bentuk-bentuk abjad, suku kata. 3. Capan - mengecap bentuk. 4. Tampalan - menampal bentuk abjad dan angka. Seterusnya, melalui jurnal pembinaan dan pengesahan ujian membaca perkataan dan ujian mengeja untuk tujuan mengenal pasti masalah murid disleksia. Murid-murid disleksia secara umumnya adalah kanak-kanak yang mempunyai kecenderunagan membaca pada tahap yang amat mengecewakan. Faktor kecerdasan intelek yang rendah dan kurang peluang pendidikan serta mempunyai latar belakang sosioekonomi yang kurang berkemampuan menyumbang kepada masalah kanak-kanak disleksia. Menurut kajian lee (2004-2006) muridmurid disleksia amat untuk sukar membaca apatah lagi mengira. Proses kognitif yang mendasari 21 kedua-dua kemahiran ini adalah sama. Oleh sebab pertalian rapat masalah antara kemahiran membaca dan mengira tidak hairanlah murid-murid disleksia tergolong dalam program KIA2M yang disarankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesimpulan Penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis akan lebih berkesan jika murid mendapat peluang yang luas dan pelbagai untuk membolehkannya memahami sesuatu konsep. Masalah murid-murid disleksia tidak harus dipandang rendah oleh guru dan masyarakat. Oleh itu adalah menjadi tugas dan tanggungjawab para guru untuk merancang pelbagai pendekatan, teknik, media pengajaran dan aktiviti agar murid dapat memahami apa yang disampaikan dengan lebih baik. 22 BAB 3 KAEDAH/METODOLOGI PENYELIDIKAN 23 PENDAHULUAN Setiap kajian yang dijalankan seharusnya mempunyai kaedah atau metodologi yang baik bagi mendapatkan data untuk mengukuhkan lagi kajian yang telah dibuat. Setiap kajian yang dibuat memerlukan penggunaan alat kajian dan pemilihan subjek yang bersesuaian kerana perkara ini akan mempengaruhi perolehan keputusan kajian yang baik. REKA BENTUK KAJIAN Kajian yang dijalankan merupakan satu bentuk kajian survey yang menggunakan satu set soal selidik. Kajian ini hanyalah memfokuskan kepada masalah 2M di kalangan murid-murid sekolah kebangsaan yang semakin lama semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini terutamanya di kawasan luar bandar. Sasaran kajian ini meliputi pendidikan awal pra persekolahan murid-murid tersebut. TEMPAT KAJIAN Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani, Kedah. Sekolah ini dipilih kerana terletak di kawasan bandar di mana ia bersesuaian untuk dijadikan 24 sebagai tempat kajian. Selain itu, tempat kajian yang dipilih ini juga memudahkan pengkaji untuk mendapatkan data yang agak tepat dan juga memudahkan pengkaji untuk mendapatkan sebarang maklumat tambahan lain yang bersesuaian. Tempat kajian yang dipilih juga mempunyai murid-murid daripada pelbagai etnik dan latar belakang di mana ianya memenuhi kehendak kajian. Tempat ini juga mempunyai pelbagai jenis tadika kerajaan seperti KEMAS, Perpaduan dan sebagainya serta tadika swasta yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Kerjasama yang diberikan oleh para waris dan guru-guru juga amat baik dalam memberikan input mengenai permasalahan kajian ini. KAEDAH/METODOLOGI PENYELIDIKAN Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang penting. Kemahiran asas membaca dan menulis merupakan aspek yang perlu diambil perhatian. Sekiranya murid tidak dapat menguasai kemahiran asas dalam Bahasa Melayu, ia juga tidak akan dapat menguasai mata pelajaran yang lain. Berdasarkan kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran guru-guru KIA2M yang lalu, mereka mendapati murid-murid tahun satu masih belum dapat menguasai kemahiran asas dalam mengeja dan membunyikan sukukata mudah serta menulis dengan teknik yang betul. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan menjuruskan kepada pendidikan awal yang diterima oleh pelajar-pelajar berkenaan di peringkat pra-persekolahan.Sebuah sekolah di Daerah Kuala Muda iaitu Sekolah Kebangsaan Petani Jaya telah dipilih sebagai sampel kajian dengan jumlah muridnya seramai 30 orang yang telah terlibat dengan KIA2M. Kesemua murid berjumlah 30 25 orang pelajar tersebut dijadikan sebagai sampel kajian. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah pengumpulan data, ujian, soal selidik, pemerhatian dan temubual. Kaedah kajian yang dipilih ialah : 1. Dapatan Data 1.1 Data Primer Sumber data diperolehi melalui pengedaran soalan Penapisan Set 1 iaitu daripada 60 soalan yang merangkumi soalan Lisan, Bacaan dan Tulisan kepada semua pelajar tahun satu. 1.2 Data Sekunder Dalam kajian ini, kami telah menjalankan penganalisian data menggunakan statistik melibatkan pengiraan secara peratusan dan regrasi di antara pelbagai hubungan dan sumbangan secara lebih halus di antara dua pembolehubah. 2. Instrumen 26 Bagi mendapatkan data untuk penyelidikan ini, kami telah menggunakan empat instrumen. 2.1 Soalan Ujian Ujian ini dijalankan kepada kumpulan murid sasaran untuk mengenal pasti jumlah pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas. Ujian ini mengandungi dua set soalan iaitu soalan penapisan dan soalan pelepasan. Soalan-soalan yang dikemukakan berjaya mendapatkan data-data penting yang diperlukan untuk mengkategorikan peringkat awal pembelajaran pra-persekolahan pelajar-pelajar tersebut. Penganalisian data ditunjukkan secara peratusan carta pai. 2.2 Soal Selidik Soal selidik dijalankan ke atas 30 responden dengan mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan tempat tinggal, pra-persekolahan dan guru-guru semasa pendidikan awal mereka. Soalan-soalan juga dikemukakan secara berstruktur dan tidak berstruktur serta terbuka untuk menggalakkan mereka memberikan jawapan tanpa tekanan. 2.3 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian ke atas: 2.3.1 respon pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran 27 2.3.2 maklumbalas daripada pelajar berdasarkan bahan ransangan yang disediakan. 2.3.3 kerja bertulis pelajar apabila diberi lembaran kerja yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran. 2.4 Temubual Temubual merupakan satu kaedah yang menarik untuk mendapatkan maklumat secara berkesan. Adalah menarik untuk menemubual pelajar-pelajar bagi membuat perbandingan pendidikan pra-persekolahan mereka. Sesi temubual dilakukan ke atas responden bertujuan untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang sejarah pendidikan awal mereka. Bentuk-bentuk soalan yang dikemukakan adalah berstruktur dan tidak berstruktur dalam bentuk terbuka supaya responden menyatakan pendapat mereka dengan lebih jelas. 3. Populasi Populasi terdiri daripada murid Tahun 1 dari Sekolah Kebangsaan Petani Jaya, 08000 Sungai Petani ,Kedah. 28 4. Sampel Sampel dan kumpulan sasaran ialah 30 responden murid Tahun 1 kelas Intervensi Awal Membaca atau KIA2M. Kajian ini dijalankan kerana ingin mengenal pasti faktor kelemahan di kalangan para pelajar tersebut. Sebelum dapat mengenal pasti murid tersebut ujian penapisan telah dijalankan kepada keseluruhan murid tahun satu,iaitu seramai 127 murid. Soalan Penapisan (Lisan, Bacaan dan Tulisan) KATEGORI Lulus Gagal Jumlah Keseluruhan SKOR 40 hingga 60 0 hingga 39 - JUMLAH 97 30 127 PERATUS 76 26 100 Jadual 1 : Keputusan Keseluruhan Ujian Penapisan 29 Carta Peratusan Keputusan Kelulusan Ujian Penapisan Dari analisis data di atas menunjukkan keputusan ujian penapisan terhadap semua murid tahun 1. Murid-murid tersebut telah diuji tahap pengetahuan dari segi lisan ,bacaan dan tulisan sebelum ditentukan kelas yang akan ditempatkan mengikut kelulusan penapisan. Di mana kita dapat lihat skor lulus adalah antara 40 markah hingga 60. Seramai 97 orang telah lulus daripada keseluruhan 127 orang murid tahun 1. Dari segi peratusannya 76 peratus telah melepasi garis KIA 2M. Manakala seramai 30 orang murid iaitu 24 peratus telah gagal melepasi garis kelas aliran arus perdana. Oleh itu , murid yang gagal tersebut akan ditempatkan di kelas KIA2M untuk diberi pendidikan awal yang dapat membantu mereka menguasai kemahiran asas membaca ,menulis dan mengira. 30 Saiz sampel yang diambil iaitu 30 orang responden daripada populasi 127 orang. Jenis persampelan yang digunakan di dalam penyelidikan ialah jenis persampelan sistematik. Persampelan ini dipilih kerana kaedah ini lebih mudah dan lebih banyak memberi maklumat bagi setiap kos daripada persampelan rawak mudah. PEMBOLEHUBAH YANG DIGUNAKAN Di dalam penyelidikan mengenai tahap penguasaan murid terhadap masalah asas pembelajaran ini terdapat dua pembolehubah utama, iaitu pembolehubah bersandar (soalan asas lisan, bacaan dan tulisan) dan pembolehubah tidak bersandar (murid) KERANGKA MODEL KONSEPTUAL Pembinaan konsep asas 2M yang lengkap Penyoalan penapisan Murid 31 BAB 4 HASIL PENYELIDIKAN DAN PERBINCANGAN HASIL PENYELIDIKAN DAN ANALISIS Ujian Pra Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor kelemahan murid berasaskan pendidikan awal sebelum persekolahan. Bagi mengenalpasti perbezaan antara murid lemah dan murid yang dapat menguasai kemahiran asas 3M, maka ujian t digunakan khususnya bagi pembolehubah bebas iaitu murid dan pembolehubah bersandar iaitu soalan penapisan. 32 Ujian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat pencapaian responden dalam menguasai kemahiran asas 3M.Ujian set 1 mengandungi soalan berbentuk lisan mudah, huruf besar dan kecil, sukukata terbuka dan tertutup serta perkataan dan ayat mudah. Sementara soalan set 2 pula, mengandungi kemahiran yang sama tetapi diuji selepas tiga bulan proses pembelajaran di dalam kelas KIA2M. Dari analisis didapati responden masih lemah menguasai kemahiran asas 3M. Kajian mendapati hanya 9 orang daripada 30 orang murid KIA2M yang melepasi markah 40/60 selepas ujian pelepasan 1. Manakala 21 orang murid lagi masih di tahap lemah dan tidak dapat menguasai kemahiran asas. Hasil daripada penyelidikan didapati seramai 24 orang murid mendapat pendidikan awal di tadika kerajaan iaitu sebanyak 80%, dan 2 orang murid iaitu 6.67% daripada tadika swasta,manakala 4 orang atau 13.3% tidak mendapat pendidikan awal dari manamana institusi. ANALISIS TINJAUAN MASALAH Analisis temubual yang dijalankan ke atas murid-murid KIA2M tahun satu Sekolah Kebangsaan Petani Jaya adalah seperti berikut: Jadual : Analisis temubual dengan murid Kadangkadang 3 8 Soalan temubual Adakah kamu ke tadika? Adakah kamu suka guru tadika kamu? 33 Ya 23 20 % 77 67 Tidak 4 2 % 13 7 % 10 27 Adakah kamu belajar semasa di tadika? Kamu boleh mengenal huruf? Kamu boleh membaca? Suka atau tidak semasa guru mengajar kamu? Adakah guru tadika memberi kamu kerja rumah? Adakah kamu faham semasa guru mengajar? Adakah kamu gembira belajar di tadika? Suka membaca dan menulis? 23 18 2 24 4 20 23 26 77 60 7 80 13 67 77 87 4 2 23 4 23 5 4 2 13 7 77 13 77 17 13 7 3 10 5 2 3 5 3 2 10 33 17 7 10 17 10 7 Analisis data daripada jadual di atas menunjukkan bahawa seramai 23 orang murid atau 77% murid pergi ke tadika, manakala 4 orang murid atau 13% tidak belajar di mana-mana tadika kerajaan ataupun swasta. 10% ataupun 3 orang murid pula kerap tidak hadir untuk belajar seperti kanak-kanak lain. Seramai 20 orang murid bersamaan dengan 67% menyukai guru tadika mereka, manakala 2 orang murid ataupun 7% tidak menyukai guru tadika mereka. Menurut pandangan mereka, sikap guru tadika yang tidak disenangi seperti agak garang dan suka merotan menyebabkan mereka tidak menyukai guru tersebut. Sebanyak 27% merangkumi 8 orang murid bersikap tidak tahu sama ada menyukai ataupun tidak guru tadika mereka. Ini disebabkan mereka kerap tidak hadir dan ada di antara mereka yang tidak ke mana-mana tadika. Analisis juga mendapati 18 orang murid ataupun 60% hanya mengenal huruf tanpa boleh membaca suku kata. Dua orang murid iaitu 7% tidak langsung mengenal huruf yang dipamerkan, manakala 10 orang murid mewakili 33% hanya mengenal beberapa huruf tertentu sahaja. 34 2 orang murid bersamaan dengan 7% hanya boleh membaca sukukata terbuka dengan cara mengeja, 77% atau 23 orang murid tidak boleh membaca manakala 5 orang murid merangkumi 17% hanya boleh membaca sesetengah sukukata sahaja. Pengajaran guru disukai oleh 24 orang murid yang mewakili 80%. 4 orang murid atau 13% tidak menyukai pengajaran yang diajar oleh guru,selebihnya 2 orang murid iaitu 7% kadang-kadang tidak menyukai pengajaran guru mereka. Analisis penyelidikan mendapati 4 orang murid ataupun 13% menyatakan guru mereka memberikan kerja untuk dibuat di rumah. 77% mewakili 23 oramg murid memberitahu bahawa guru tidak memberikan sebarang kerja rumah untuk mereka, manakala 3 orang murid (10%) menyatakan hanya sekali-sekala guru membekalkan kerja rumah untuk mereka. 20 orang murid merangkumi 67% memahami pengajaran guru,17% atau 5 orang murid tidak faham apa yang diajar oleh guru mereka dan 5 orang murid lagi mewakili 17% menyatakan kadang-kadang mereka tidak faham pengajaran yang disampaikan. Perasaan gembira belajar di tadika dirasai oleh 23 orang murid yang mewakili 77%,4 orang murid lagi tidak suka belajar di tadika serta 3 orang murid atau 10% kadang-kadang suka dan kadang-kadang tidak suka belajar di tadika. 26 orang murid merangkumi 87% mengakui suka membaca dan menulis,manakala 2 orang murid atau 7% menyatakan malas membaca dan menulis. 2 orang murid lagi iaitu 7% juga mengakui kadang-kadang amat malas untuk membaca dan menulis. Jadual : Sejarah Pendidikan Awal Murid-murid KIA 2M SK. Petani Jaya JENIS PENDIDIKAN JUMLAH 35 PERATUS Tadika Swasta Tadika Kemas Tadika Perpaduan Pra Sekolah Tidak ke tadika 2 9 7 8 4 7 30 23 27 13 Mengikut jadual di atas terdapat seramai 30 orang murid KIA2M yang telah dikelaskan mengikut jenis pendidikan awal yang telah mereka ikuti sebelum memasuki ke tahun 1. Seramai 2 orang murid adalah dari tadika swasta yang terdapat di daerah ini iaitu 7%. Manakala seramai 9 orang murid merangkumi 30% adalah dari Tadika KEMAS ,iaitu merupakan murid teramai di dalam kelas tersebut. 7 orang murid atau 23% mempunyai latar belakang daripada Tadika Perpaduan , manakala 8 orang (27%) iaitu daripada Pra Sekolah yang ada tersedia di sekolah terbabit. Manakala 4 orang mewakili 13% tidak pernah menghadiri kelas pendidikan awal atau Tadika. 36 Analisia Peratusan Pendidikan Pra Persekolahan Murid-murid KIA2M. Ujian Pelepasan1 bagi 30 Orang murid KIA 2M KATEGORI Lulus Gagal Jumlah SKOR 40 hingga 60 0 hingga 39 JUMLAH 9 orang 21 orang 30 orang PERATUS 30% 70% 100% Jadual : Ujian Pelepasan 1 Berdasarkan jadual di atas, ujian pelepasan 1 telah dijalankan untuk murid-murid kelas KIA2M setelah mereka menjalani kelas intervensi awal membaca selama 3 bulan,mereka sekali 37 lagi diuji sama ada telah dapat menguasai pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tersebut . Skor yang di tetapkan adalah sama dengan ujian penapisan dahulu. Selepas ujian ini murid yang berjaya melepasi ujian ini ialah seramai 9 orang iaitu 30% telah berjaya melepasi kelas KIA 2M. Manakala 70% lagi masih belum melepasi KIA2M. Seramai 21 orang akan kekal meneruskan pembelajaran di kelas tersebut. ANALISIS KAJI SELIDIK P&P GURU TADIKA SWASTA Pendahuluan Kajian dijalankan di sebuah tadika swasta iaitu Tadika Al-Fikrah di Padang Matsirat, Langkawi. Pengasasnya ialah Puan Ku Parela binti Ku Min yang merupakan anak jati Langkawi. Tadika tersebut ditubuhkan pada 1.1.2006 di mana bilangan pelajar pada waktu itu hanyalah 30 orang sahaja tetapi pada tahun 2010 bilangan pelajar telah bertambah seramai 70 orang. Bilangan guru tadika adalah seramai 6 orang dan pembantu tadika seramai 2 orang. Yuran pendaftaran masuk ke tadika tersebut sebanyak RM 530.00 dan bulanan sebanyak RM 150.00. Majoriti waris yang menghantar anak-anak mereka adalah di kalangan orang yang berada. Lebih kurang 80% kakitangan kerajaan dan 20% kakitangan swasta yang berpendapatan melebihi RM 2000.00 ke RM 5000.00. Kebanyakan pelajar-pelajar di tadika tersebut adalah berbangsa Melayu. Tujuan kajian: 38 1. Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menjadikan murid-muridnya berjaya menguasai 3M. 2. Untuk mengenalpasti kurikulum yang digunapakai untuk P&P di tadika tersebut. 3. Untuk mengetahui aktiviti pembelajaran yang dijalankan sepanjang tahun. 4. Untuk mengetahui cara-cara mengatasi masalah pelajar yang tidak tahu membaca dan menulis di peringkat awal sehingga mereka dapat menguasainya dalam masa kurang daripada 4 bulan. Jadual : Analisis temubual dengan murid di tadika swasta (Tadika Al-Fikrah) Kadangkadang 4 1 1 0 1 2 3 1 0 1 Soalan temubual Adakah kamu seronok ke tadika? Adakah kamu suka guru tadika kamu? Adakah kamu belajar semasa di tadika? Kamu boleh mengenal huruf? Kamu boleh membaca? Suka atau tidak semasa guru mengajar kamu? Adakah guru tadika memberi kamu kerja rumah? Adakah kamu faham semasa guru mengajar? Adakah kamu gembira belajar di tadika? Suka membaca dan menulis? Ya 60 66 68 70 66 65 64 67 70 68 % 86 94 97 100 94 92 91 96 100 97 Tidak 6 3 1 0 3 3 3 2 0 1 % 9 4 1 0 4 4 4 3 0 1 % 6 1 1 0 1 3 4 1 0 1 Analisis Data Analisis data daripada jadual di atas menunjukkan bahawa seramai 70 orang murid telah belajar di tadika tersebut. Jika diteliti, kesemua item soalan yang diajukan kepada murid-murid menunjukkan kelebihan atau kebaikannya. Terdapat 60 orang murid berasa seronok ke sekolah. 39 Ini disebabkan kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran disajikan kepada mereka dan ianya menimbulkan kegembiraan untuk belajar. Bagi perasaan kepada guru tadika mereka, seramai 66 orang murid atau 94 % amat menyukai guru-guru mereka. Unsur-unsur lemah lembut, pandai mengambil hati murid-murid menjadi tonggak utama mengapa murid-murid menyukai guru-guru mereka. Dengan penelitian yang dibuat, bolehlah dikatakan kebanyakan murid-murid yang menjejakkan kaki meraka di sekolah tadika ini amat menyukai dan dapat belajar dengan sempurna berdasarkan persetujuan murid-murid dalam lingkungan 86% hingga 100%. Jadual Kurikulum (Mata Pelajaran) dan Aktiviti di Tadika Swasta (Tadika Al-Fikrah) Bil 1 Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Aktiviti Mengenal huruf, mengeja sebutan, membaca dan menulis. 40 2 3 4 5 Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam Fekah, Sirah, Tauhid, Akhlak Mengenal huruf, mengeja sebutan, membaca dan menulis. Mengenal angka, belajar membilang nombor , campur dan tolak. Mempelajari subjek sains secara asas. Mengenal keempat-empat topik secara asas sahaja. Kaedah Teori dan Praktikal digunakan. Belajar bercakap dan menulis dalam Bahasa Arab Menghafal ayat atau surah serta doa yang mudah. Belajar membaca dan menulis jawi Belajar melukis bentuk dan mewarna 6 7 8 9 Bahasa Arab Hafazan Jawi Pendidikan Seni PERBINCANGAN Hasil perbincangan dengan guru-guru dan pelajar-pelajar tadika tersebut mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang memasuki tadika tersebut bukan sahaja dapat menguasai 2M iaitu membaca dan menulis tetapi mereka lebih menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan 41 mengira. Menurut pengasas tadika tersebut, pelajar yang memasuki tadikanya akan diajar dengan menggunakan konsep P&P yang mengikut landasan kurikulum prasekolah. Cara-cara tadika tersebut menjalankan P&P adalah berbeza dengan tadika kerajaan di mana setiap hari selama setengah jam pelajar akan diambil masa untuk diajar membaca dan diberi buku catatan rekod membaca yang perlu ditandatangani oleh ibu bapa seminggu sekali. Ini bermakna pelajar akan mahir dalam membaca kerana setiap hari mereka dikenakan membaca seorang demi seorang walaupun sebaris ayat. Pelajar-pelajar turut mempelajari subjek asas seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains . Terdapat juga mata pelajaran yang lain seperti Pendidikan Islam, Hafazan, Bahasa Arab, Jawi dan Pendidikan Seni. Selain daripada pembelajaran yang sistematik, pelajar mula belajar pada jam 8.00 pagi dan berakhir pada jam 1.30 tengahari. Pembelajaran di tadika tersebut menggunakan konsep belajar sambil bermain atau menyanyi untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Adakalanya pelajar tidak mahu pulang ke rumah semata-mata seronok berada di tadika. Hari demi hari akan menjadi bertambah seronok kerana terdapat berbagai aktiviti yang dijalankan sama ada secara berkumpulan atau pun secara individu. Selain suasana tempat pembelajaran yang selesa, tadika dilengkapi dengan pelbagai kemudahan selain daripada buku teks terdapat perabot, alat permainan dan sebagainya. Pelajar-pelajar di tadika tersebut diberi makanan yang berkhasiat untuk kesihatan mental dan fizikal mereka. Selain itu para pelajar diberi masa untuk beriadah iaitu diadakan sebanyak dua kali seminggu. Mungkin semua kebaikan-kebaikan yang ada di tadika ini telah menunjukkan betapa guru-gurunya berusaha keras sehingga lahirlah pelajar-pelajar yang cemerlang . 42 43 BAB 5 KESIMPULAN CADANGAN AKTIVITI YANG DIRANCANG UNTUK MEMBANTU MURID OBJEKTIF 1. Memantapkan penguasaan kemahiran-kemahiran murid. 44 2. Meningkatkan kebolehan membaca murid. 3. Meningkatkan kebolehan menulis murid. 4. Meningkatkan kefahaman pembelajaran murid. 5. Meningkatkan keberkesanan P&P KIA2M. Daya usaha yang diambil (INPUT) 1. Mengasingkan sementara murid KIA2M daripada murid arus perdana sehingga Ujian Penapisan 2. 2. Menggunakan dengan tekal buku Bacalah Sayang dan Didikku Sayang dengan progres serta kemahiran membaca murid dicatatkan. 3. Menambahkan kuntiti latihan menulis murid di samping bimbingan yang berterusan diberikan. 4. Memperbanyakkan ABM/BBM KIA2M. 5. P&P berkualiti dan berkesan dilaksanakan. 45 OUTPUT 1. 100% tumpuan guru dapat diberikan guru dapat diberikan kepada murid KIA2M. 2. 95% murid dapat membaca abjad, sukukata ,perkataan dan ayat mudah dengan lancar. 3. 95% murid dapat menulis abjad ,sukukata ,perkataan dan ayat mudah dengan betul. 4. 100% murid dapat berinteraksi denganABM/BBM. 5. 100% murid dapat mengikuti pembelajaran dengan berkesan. OUTCOME 1. Prestasi kemahiran asas murid yang lebih baik dapat dikesan. 2. Kemahiran membaca murid meningkat . 3. Kemahiran menulis murid meningkat. 4. Murid lebih memahami isi pembelajaran mereka. 5. Penguasaan kemahiran asas 2M dalam kalangan murid meningkat. 46 BIBLIOGRAFI 1. Aminah Hj. Hashim (1987) Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia,Kuala Lumpur. Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Dr. Nor Hashimah Hashim, Yahya Che Lah, 2003. Panduan Prasekolah, Pahang : Pts Publications & Distributors Sdn Bhd. 3. Ee Ah Meng (1997). Pendidikan Di Malaysia 1,. Shah Alam, Penerbit Fajar Bakti sdn Bhd 4. Ee Ah Meng (1990)Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu,Petaling Jaya,Penerbit Fajar Bakti sdn. Bhd. 5. Ee Ah Meng (2002)Bimbingan dan Kaunseling,Selangor.Penerbit Fajar Bakti sdn. Bhd. 6. Mohd Sharani Ahmad, 2004. Psikologi Kanak-Kanak, Universiti Pertanian Malaysia, Serdang: Pts Publications & Distributors Sdn Bhd. 7. Mohd Shafie Abu Bakar. ( 1987 ). Metodologi Penyelidikan.Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur 8. Noor Azmi Ibrahim. Kursus Sekolah Bestari.Buletin Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak,19 April 1997. 47 9. Rozumah Baharudin, Salma Ishak, 1986. Panduan Aktiviti Prasekolah, Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 48 LAMPIRAN 49

Find millions of documents on Course Hero - Study Guides, Lecture Notes, Reference Materials, Practice Exams and more. Course Hero has millions of course specific materials providing students with the best way to expand their education.

Below is a small sample set of documents:

Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
JABATAN BENDAHARIPENYATA KEWANGAN /ACCOUNT STATEMENTNamaNameMAD SAIPON NIZAR BIN ZAINON SAINS (JJ) SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)Nombor KP/PasportIC/Passport Num820502025683Pusat PengajianSchoolTarikh PenyataStatement Date02/12/2010KursusCou
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
Sejarah agama BuddhaDari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas. Lompat ke: pandu arah, gelintar[sembunyi]Sebahagian daripada siriAgama BuddhaSejarah Agama-agama Dharma Garis masa agama Buddha Majlis-majlis agama Buddha Asas Empat Kebenaran Muli
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
SEJARAH BUDDHISME DI MALAYSIASejarah Buddhisme di Malaysia boleh dibahagikan kepada 2 peringkat : 1. PERINGKAT AWAL: Pada awal kurun Masehi, seperti yang disebutkan oleh Dr. Coedes dalam bukunya, Indianized States of South East Asia, "Warisan kebudayaan
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
budayahedonismeTarikh:11/21/2004assalamualaikum. hariinikitadikejutkandenganbudayahedonismeyangbolehdianggapsebagaimelampauyangdianjurkanoleh pihak2yanghanyamementingkankeuntungandaripadamemikirkankesanyangakandiperolehiterutamanya terhadapgolonganmudam
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
SK (2) JALAN BATU TIGA, KLANG MONTHLY TEST 3, YEAR 2 JULY 2008100NAME: . CLASS: 2 . Answer all the questions1 2 312 3 = _ 18 _ = 6 Thirty-six divided by four is equal to _1 mark 1 mark 1 mark4 _ = 92 marks5Divided 32 by 4 is _ (show your working)
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
SECTION A ~ OBJECTIVE QUESTIONS. C IRCLE THE CORRECT A NSWER. 1. Which of the following numbers has 4 in the place value of tens? A. 24 B. 243 C. 324 D. 432 8. 2. 6+7+6= A. 13 B. 18 C. 19 D. 20 578 355 = A. 223 B. 233 C. 823 D. 933 Seven multiplied by fiv
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
1.0Pengenalan Program Program latihan selama enam bulan ini dirancang bagi membentuk satu pasukanbola sepak bawah 12 tahun Sekolah Kebangsaan Temonyong sebagai persediaan menyertai Kejohanan Bola Sepak MSSD Langkawi yang akan diadakan pada tahun 2011. P
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
H ARI KO-KURIKULU M SEKOLAH KEBANGSAAN TEMONYONG 2010 PERLAWANAN FUTSAL 7-SEBELAH KATEGOR I : TA H U N 5 & 6K U M P U LAN A BIL 1 2 3 PASUKAN 5 TUAH 5 RAHMAT 6 RAHMAT P M S K J B MTPE R 1 3 5TARI KH 25/10 25/10 25/10MAS A 5.00 5.30 6.00PASUKANPASUKA
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
Buat Duit InfinitiTuesday, January 26, 2010KONSEP INFINITY DOWNLINE - Modal dapat kembali dengan hanya memperkenalkan 1 orang saja dalam program ini.anda Dapat RM100 dari penyertaan orang pertama.- Bayar Segera! Semua ahli membayar terus antara satu den
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
DETOX FOOT PATCHCara pakai:1) Buka pelekat. .2) Lekatkan bahagian yang bertulis di pelekat. .3) Pastikan bahagian yang berherba mengadap telapak kaki anda.4)Tanggalkan pelekat setelah sampai waktu Minimum: 4 jam, Maksimum: 8 jam,.Sebelum guna:Selep
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
D ETOX FOOT PATCH(KOYOK KAK I) M URAHKeburukan Toksin dan Cara Menyingkirkannya:Toksin amat berbahaya jika ia terkumpul di dalam badan anda. Jangan simpan toksin dalam badan anda. Gunakan Detox Foot Patch untuk pembuangan toksin dalam masa yang sama mem
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
E NV I RON M E NTAL CONSERVAT IO N There are many signs that indicate environmental degradation. This i ncludes unpredictable climate changes, thinning of ozone layer, green house effects, global warming, air pollution and also polluted water source fille
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
HC1 UPSRSEK. KEB. TEMONYONG 07000 LANGKAWI TAHUN 2009Tindakan : Ketua Panitia Mata PelajaranTARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA [Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata pelajaran] Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Tahun Enam: Bil GRED MATA PELAJARAN
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
MASA/ TARIKH 29/11/10 ISNIN8.00-9.00 pagi9.00-10.00 pagi10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 pagi tgh. tgh.1.00-2.00 ptg.2.00-3.30 ptg. Taklimat Dekan dan Anugerah Sijil Dekan & Hadiah Kepujian Semua Pensyarah Semua Pelajar DKA, SK1,SK2,SK 3 & SK43.30
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
L angkah- langkah pendaftaran USMSecure (versi 1.0) 1. Semak versi sistem pengoperasian dan service pack. Untuk Windows XP (minimum service pack 3), Windows Vista (minimum service pack 2). Jika kurang dari m inimum sila minta pelajar pasangkan service pac
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
Lirik lagu Kangen Band Kembali PulangPosting lirik ini di blog anda bintang terlihat terang saat dirimu datang cinta yang dulu hilang kini kembali pulang lihatlah dia mulai bernyanyi coba merangkai mimpi cinta yang dulu pergi kini datang kembali wajahmu
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
MUET/RSQ800MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST(MUET)REGULATIONS, TEST SPECIFICATIONS, TEST FORMAT AND SAMPLE QUESTIONSThe information in this booklet applies to the end-2008 MUET and thereafter until further notice.1MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA(MALAYS
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
O BJEKTIF&MATLAMATPANITIAPENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN SEKOLAHKEBANGSAANTEMONYONG2010 Objektif&matlamatpanitiaadalahuntukmembolehkanmurid: PendidikanJasmani 1.Melakukanaktivitikecergasanyangmelibatkandayatahankardiovaskular, fleksibiliti,koordinasi,imbangan
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIASENARAI SEMAKA.DOKUMEN YANG PERLU DI POS SEBELUM PENDAFTARAN DIRI ATAU DI SERAH SEMASA PENDAFTARAN DIRI 1. Laporan Pemeriksaan Perubatan dan Filem
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
Answerallthequestions. SectionA 1. Writethefollowingnumbersinwords. a) b) 336 748 =_ =_ (4marks) 2. Writetheplacevalueoftheunderlineddigits. a) b) c) 448=_ 87=_ 6 923=_ (6marks)3.535,505,551,515,550Arrangethenumberaboveinascendingorder.Answer: _ (3mar
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
SEKOLAH KEBANGSAAN TEMONYONG 07000, LANGKAWI KEDAH DARUL AMAN Tel : 04-9552019KEDAH GEMILANG Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teriang. 07000, Langkawi Kedah Darul Aman. Ruj.kami : SKT 50/005/1(2) Tarikh : 9 MAC 2010Tuan, MEMOHON MENGADAKAN PERLAWANAN PERSA
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
WELCOME TO VEMMABUILDER! "You're not truly free unless you're financially free." - Robert Kiyosaki Welcome to VEMMABUILDER, Mad saipon nizar Zainon! You're about to take your first step toward financial freedom! It's not exactly the Yellow Brick Road, but
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KEDAHIKLAN JAWATAN KOSONGUniversiti Teknologi MARA Kedah dengan ini mempelawa calon calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang bidang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan jawatan berikut di Universiti Tekno
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
Maklumat Jawatan Kosong Kerajaan http:/jobless.my http:/malaysiancareer.my http:/mykerjakosong.comUniversiti Utara Malaysia mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan pangkat/jawatan lantikan seperti beriku
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - SUKAN - md
JADUAL KEJOHANAN SILAT SEKOLAH-SEKOLAHPERINGKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2009 Masa Hari RABU 16/07/09 9.00 pagi 10.30pagi Pendaftaran Wasit / Juri (Minum pagi) 10.30 pagi 12.30 tgh Ulangkaji Teori Silat Seni 12.30 tgh 2.30 ptg REHAT 2.30 ptg 4.30 pt
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
PANDUAN PENUBUHAN PERSATUAN SILAT, PERATURAN PERTANDINGANDAN PENGURUSAN KEJOHANAN SILAT SEKOLAH SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPERATURAN PERTANDINGAN SILAT SENISENI TARI SILAT SENI TEMPUR SILAT SENI JURUS SILAT JUR
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
BORANG PENYERTAANKEJOHANAN PENCAK SILAT SEKOLAH-SEKOLAHPERINGKAT NEGERI KEDAH TAHUN 2009SILAT OLAHRAGA INDIVIDUNEGERI / DAERAH / SEKOLAH :. BIL 1 2 3 (Pelajar Tingkatan 2 hingga tingkatan 5 sahaja) NAMA NO.K/P ALAMAT SEKOLAH KATEGORI : PUTERAKELAS BE
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
PANDUANPENUBUHAN,PERATURAN&PENGURUSANKEJOHANANPENCAKSILATKEJOHANAN SILAT SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI KEDAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN TAHUN 2009NEGERI/DAERAH / SEKOLAH : . TAHUN:. BIL NAMA N0. K/P PUTERI MENENGAH/SR 1 Tari Si
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
KEJOHANAN SILAT SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI KEDAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN TAHUN 2009NEGERI/DAERAH / SEKOLAH : . TAHUN:. BIL NAMA N0. K/P PUTERI MENENGAH/SR 1 Tari Silat 2 Tempur Silat 3 Tempur Silat 4 Jurus Silat 5 Jurus Si
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
KEJOHANAN PENCAK SILAT SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT NEGERI KEDAH TAHUN 2009 BORANG NILAI JURI (INDIVIDU) KATE GORI SM@SR :13467891011 131415 1617TARI SOLO /JUR MARKAH USA.WIR AGA : 1.KAY A GERA K 2.MAN TAP GERA K 3.INDA H 4.PEN CAK SILAT 5.PAK
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
ELEMEN KEUSAHAWANAN SEKOLAH RENDAH TAHAP 1DEFINISI Elemen Keusahawanan merupakan segala-gala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran untuk menjadi usahawan (Kamus Dewan Edisi Ke-3). Secara umum, Elemen Keusahawanan merupakan proses-pro
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
DERAFELEMEN KEUSAHAWANAN SEKOLAH RENDAH TAHAP 1DEFINISI Elemen Keusahawanan merupakan segala-gala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran untuk menjadi usahawan (Kamus Dewan Edisi Ke-3). Secara umum, Elemen Keusahawanan merupakan pros
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TERAS ASAS TAHUN 1Teras AsasStandard KandunganStandard PembelajaranSituasiAktiviti Penerapan Elemen Keusahawanan1Matematik3.1 Mengenal pasti ringgit dan senDi kantin murid menggunakan 3.2 T
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIABUKUPANDUAN ELEMENKEUSAHAWANANBAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUM JUN2010 BUKUPANDUAN ELEMENKEUSAHAWANAN iiCopyright C 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok 9 Pusat Pentadbiran Ke
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
PUNCA KUASA PENERAPAN EMKPROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI (PTE)- mewujudkan mekanisme untuk mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam kumpulan 40% terendah mengambil peluang dalam menambah pendapatan melalui perniagaan kecil. -Kumpulan ini akan dibantu dengan p
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
Kursus Orientasi Jurulatih Utama KSSR Tahun 1 2010KEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM1Elemen Kreativiti dan Inovatif Elemen Keusahawanan Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIABAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUMKEMENTERIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM1Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan mod
Albany College of Pharmacy and Health Sciences - D - b
DRAFDRAFKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASITAHUN SATU2010DRAF16/06KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHTEKNOLOGI MAKLUMAT DA
Gateway Tech - CCVP - 100
Tips from Troubleshooting Cisco IP Telephony authors Paul Giralt, Anne Smith, and Addis Hallmark CallManager Tip Time Synchronization Time synchronization is simply making sure that all the participating CallManager servers and network devices have the sa
Rowan - MGT - OPERATIONS
World Flatteners: Collapse of Berlin wall, Netscape, workflow software, outsourcing, offshoring, open sourcing, supply chain, in sourcing, informing, the steroids. Globalization is not a trend or a fad. It is the international systems that replaced the Co
Rowan - MGT - OPERATIONS
Why quality management matters? Among the points discussed during the class, choose two and elaborate them. Support your writing using real business examples. Is the Quality Cycle principle applicable to your personal life? Quality is a wonderful stimulan
Rowan - MGT - OPERATIONS
Why forecasting? Discuss the role that forecasting plays in business. Taking specific business example, contrast the results of poor forecasting with those of excellent forecasting. Forecasting is the art and science of predicting future events. Forecasti
Rowan - MGT - OPERATIONS
What is MRP? What do we need MRP method? -MRP or material requirements planning is a dependent demand technique that uses a bill of material, inventory expected receipts, and a master production schedule to determine material requirements. MRP provides su
Rowan - MGT - OPERATIONS
What is MRP? What do we need MRP method? MRP or material requirements planning is a dependent demand technique that uses a bill of material, inventory expected receipts, and a master production schedule to determine material requirements. MRP provides suc
Rowan - MGT - Marketing
Case 1 Ultra Mart, Inc.1. I think that Glenn Golden's initial demographic research was fine, but it was a good idea for him to talk to several marketing research firms for help with his demographic data. Glenn gathered information relating to the popula
Rowan - MGT - Marketing
Case 2 Prime Cut SteakhousesStore 1Pros: - Highest elderly population - 4 entrances/exits - Lowest number of traffic lanes on side street Cons: -Lowest mean family income - Highest low-income population - Smallest front footage - High competitive number
Rowan - MGT - Marketing
Case 3 The George-Yourself Environment1. I do not believe that this article reflects an ethical issue in marketing. The only standard that food marketers may be violating is by having false advertisement for their nutritional facts, but these lawsuits ar
Rowan - MGT - Marketing
Case 4 Word of Mouth1. I do feel as if word of mouth behavior among consumers can be controlled by marketers. If marketers don't push a certain product to someone, that one person will move on with their life and not talk to anyone about that product tha
Rowan - MGT - Marketing
Case: The Science of Shopping: The Obvious Isn't Always Apparent1.I think that more men than women buy the jeans they try on because like myself, I do not like shopping and trying on clothes. So if the jeans I try on fit semi-comfortably, I will most li
Rowan - MGT - Marketing
Case: Dollars and Scents: The Fragrance Industry1. The factor of about half of US women being in the labor force increases the demand for products such as perfume because women are all about their image. Mostly all women really care how they look, as we
Rowan - MGT - Marketing
Case: Which Coke Is It1. I feel as if the underlying influence that caused the consumer backlash againstthe new Coke was not the complete hundred percent satisfactions of all of their customers to prefer the new Coke. In a widespread survey comparing th
Rowan - MGT - Marketing
Case: Procter & Gamble The Sign and the Symbol1. Since 1976, Proctor and Gamble has been plagued by a spotty, nagging serious of rumors that link Procter and Gamble with cults or religious subcultures. These rumors are all concerned with the trademark th
Rowan - MGT - Marketing
Case 9 Image Strategy and E .K . Korvettes1. After about two years of success, Bob Bernstein of Korvettes's thought it would be a good idea to implement a new company merchandising strategy . This strategy consisted of enhancing Korvettes's image and to
Rowan - MGT - Marketing
Case 10 Mary Kay Cosmetics1. "Situational factors" are involved in the partyplan concept and the recruiting process. These factors are temporary conditions that affect how buyers behave-whether they actually buy your product, buy additional products, or
Rowan - MGT - Marketing
Case 11 The Soviet Central Department Store1. Without print or electronic media advertising, consumers do seem able to get the information they need. A type of interpersonal communication is vitally important to consumers since advertising is tightly res
Rowan - MGT - Marketing
Case 12 The Sport of Kings1. Of the statements on the semantic differential image profile shown in Exhibit 103, I would classify the statements as the following: a. Like to go to race track often affective component/overall attitude b. Enjoy racing affec
Rowan - MGT - Marketing
Maslow:Positive: + good general starting point + versatile, applicable to many producte/servers + tells marketers where to focus appeals + justifies different appeals for different segments + consistent with intuition, common sense Negative: - same prior
Rowan - MGT - MIS
Chapter 1 Discussion Questions1. List and describe the six business objectives of information systems. 1. Operational excellence businesses always seek to improve the efficiency of their operations in order to achieve higher profitability. Information sy
Rowan - MGT - MIS
Chapter 2 Discussion Questions1. List the four major functions of a business. What is a business process? 1. Develop a production division an arrangement of people, machines, and business processes that will produce the produce 2. Sales and marketing gro
Rowan - MGT - MIS
Chapter 3 Discussion Questions1. What is Porter's competitive forces model? List the five competitive forces in Porter's competitive forces model. Porter's competitive forces model is the most widely used model for understanding competitive advantage. T
Rowan - MGT - MIS
Chapter 4 Discussion Questions1. Describe the following types of computers/computing: personal computer, workstation, mainframe, supercomputer, and grid computing. Personal computer small desktop or portable computer Workstation desktop computer with pow