This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Li m u Trit hc ra i v pht trin cho n nay c lch s gn 3000 nm. S pht trin nhng t tng trit hc ca nhn loi l mt qu trnh khng n gin. Cuc u tranh gia ch ngha duy vt v ch ngha duy tm, v gn vi n l cuc u tranh gia cc phng php nhn thc hin thc phng php bin chng v phng php siu hnh - tuy l ci trc xuyn sut lch s trit hc, lm nn ci logic ni ti khch quan ca s pht trin, song lch s din bin ca n li ht sc phc tp. Trit hc Mc l mt h thng trit hc khoa hc v cch mng, chnh v vy n tr thnh th gii quan v phng php lun khoa hc ca giai cp cng nhn v nhn loi tin b trong thi i mi. Trit hc Mc k tha nhng tinh hoa, t a ra nhng nguyn l khoa hc gip con ngi nhn thc ng v ci to th gii. S ra i trit hc Mc to nn s bin aei c ngha cch mng trong lch s pht trin trit hc ca nhn loi. C.Mc v Ph.ngghen k tha mt cch c ph phn nhng thnh tu t duy nhn loi, sng to nn ch ngha duy vt trit hc trit , khng iu ho vi ch ngha duy tm v php siu hnh. xy trit hc duy vt bin chng, Mc phi ci c ch ngha 1 duy vt c v c php bin chng duy tm ca Hghen. l mt cuc cch mng tht s trong hc thuyt v x hi, mt trong nhng yu t ch yu ca bc ngoAEt cch mng m Mc v ngghen thc hin trong trit hc. V vy em nghin cu vn Phn tch thc cht ca cuc cch mng trn lnh vc trit hc do Mc - ngghen thc hin ngha ca vn cho bi tiu lun ca mnh. Ni dung 1. Vn c bn ca trit hc Trit hc l h thng nhng quan im chung v th gii, n xut hin vo thi k pht sinh v pht trin ca x hi chim hu n l thi cae i, vo khong t th k VIII n th k VI tr c cng nguyn vi nhng thnh tu rc r trong cc nn trit hc cae i Trung Quc, n v Hy Lp. Trong gn 3000 nm tn ti v pht trin, trit hc c nhiu tr ng phi v h thng khc nhau. Cc h thng v tr ng phi phn nh trnh pht trin v kinh t x hi, chnh tr v trnh pht trin ca cc tri thc khoa hc t nhin ca cc nc. 2 L ng nhin, s phn nh tu thuc vo lp tr ng ca cc giai cp nht nh.... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document