T049
17 Pages
T049

Course Number: ECON 101, Spring 2011

College/University: Bluffton University

Word Count: 7342

Rating:

Document Preview

thuc khc. - Phn cng lao ng ngy cng tr nn su sc l h qu tt yu ca nn sn xut hng ho ni chung v ca ton cu ho kinh t ni ring. Ton cu ho kinh t s to ra s phn cng lao ng quc t mt cch su sc hn; do trn phm vi ton cu, nng sut lao ng s cao hn, ca ci c sn xut ra s nhiu hn vi cht l ng tt hn v gi thnh r hn. Bi v khi ch a tham gia ton cu ho kinh t cng tc l cha c s phn cng lao ng quc t su sc, mi quc gia gn nh u phi t cp t tc, u...

Unformatted Document Excerpt
Coursehero >> Ohio >> Bluffton University >> ECON 101

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one
below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

Course Hero has millions of student submitted documents similar to the one below including study guides, practice problems, reference materials, practice exams, textbook help and tutor support.

khc. thuc - Phn cng lao ng ngy cng tr nn su sc l h qu tt yu ca nn sn xut hng ho ni chung v ca ton cu ho kinh t ni ring. Ton cu ho kinh t s to ra s phn cng lao ng quc t mt cch su sc hn; do trn phm vi ton cu, nng sut lao ng s cao hn, ca ci c sn xut ra s nhiu hn vi cht l ng tt hn v gi thnh r hn. Bi v khi ch a tham gia ton cu ho kinh t cng tc l cha c s phn cng lao ng quc t su sc, mi quc gia gn nh u phi t cp t tc, u phi lm r a c nhng ci m mnh khng c th mnh p ng cho nhu cu a dng ca nn kinh t quc dn; cn khi tham gia ton cu ho kinh t, mi quc gia s ch sn xut ra mt s loi hng ho nht nh trao i vi cc quc gia khc, ai mnh mt no s 13 k hai thc trit mt . Tc l c mi lin h ph thuc cht ch l n nhau gia cc quc gia. Vy, gii quyt mu thun gia hi nhp kinh t v i c lp t ch, chng ta nn nhn nhn theo kha cnh sau : Tr c ht, v quan trng nht l phi m bo li ch pht t rin ca quc gia mc cao nht c th c. Cc mi quan h ca mt n c vi cc n c khc phi c xem xt nh gi trn tiu chun c m bo c li ch pht trin ca t n c khng. mi l mc tiu cho mi chin l c pht trin. Trong iu kin hi nhp quc t t in trin nh h in nay, mi nn kinh t ngy cng tu thuc nhiu hn vo bn ngoi. Nh ng nu s tu thuc nhiu hn m bo tt hn cho li ch pht trin quc gia, th khng c l g li khng chp nhn. Th hai, sc cnh tranh ca nn kinh t phi c ci thin v tng dn. Sc cnh tranh ny phi c th hin cc mt: Th ch chnh tr, kinh t, x hi, phi mnh, to ra mt mi tr ng u t , kinh doanh thun li, chi ph thp, ri ro t hp, kh nng sinh li ln. C cu kinh t gm nhng ngnh c kh nng cnh tranh cao, c kh nng t iu chnh, t rt lui khi nhng ngnh km kh nng

Find millions of documents on Course Hero - Study Guides, Lecture Notes, Reference Materials, Practice Exams and more. Course Hero has millions of course specific materials providing students with the best way to expand their education.

Below is a small sample set of documents:

Bluffton University - ECON - 101
P hn m u N c ta ang trong thi k qu ln ch ngha x hi, b qua giai on pht trin ca ch ngha t b n trong bi cnh ton cu ho v hi nhp kinh t quc t, do s nghip xy d ng ch ngha x hi trong bi cnh cng c nhng im k hc so vi tr c y. Tr c nhng nm 1986, do nhn thc v vn dng
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hcA .t V n B c vo t h in n in k m i, loi ng i v ang c n hng b c t in quan t rng t rong cng cuc t r i n h phc t h gii. N hng t hnh t u t rong l nh vc k hoa hc - k t hu t ni r ing v t rong mi mt ca i sng x hi ni chung nng dn loi ng i ln mt t
Bluffton University - ECON - 101
li m ui hi ng VI m ra mt trang mi cho lch s kinh t V it Nam. B c ngot ny c ngha trng i: Bin nn kinh t Vit Nam t k hoch ho tp trung, quan liu bao cp, thnh nn kinh t th tr ng nh h ng x hi ch ngha. B c ngot ny nh du s thay i, pht trin mnh m ca nn kinh t x h
Bluffton University - ECON - 101
Li ni u Mu thun l hin tng c trong tt c cc lnh vc: t nhin, x hi v t duy con ngi. Trong hot ng kinh t, mt trn cng mang tnh ph bin, chng hn nh cung - cu, tch lu v tiu dng, tnh k hoch ho ca tng xi nghip, tng cng ty v tnh t pht v chnh ph ca nn sn xut hng ho .
Bluffton University - ECON - 101
L i gii thiu Trong xu th ton cu ho quc t ho hin nay, cc quc gia t rn th gii mc ny hay mc khc u tu thuc ln nhau, c quan h qua li vi nhau. V th n c no ng ca vi th gii l i ngc li xu th ca thi i v kh trnh khi b ri vo lc hu, tri li m ca hi nhp kinh t quc t tuy
Bluffton University - ECON - 101
c h ng I Pht gio, mt hin t ng tn gio v tr i t hc ca dn tc .Sgiao l u gia cc quc gia trong mt khu vc p h v ci th ring bit ca tm l, t t ng trong tng d n tc lm cho tm l v t t ng ho vo ci chung c a khu vc. Vit Nam cng trong mt qu trnh nh t h. Theo chn cc n
Bluffton University - ECON - 101
ti: Php bin chng v mi h ph bin v vn dng phn tch mi lin h gia xy dng nn kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh tChng I: Hi nhp kinh t mt xu hng tt yu ca nc ta trn con ng tin ln CNXH 1. Xu hng hi nhp th gii xu hng ca thi i: Nh chng ta bit, cch y hng nghn nm c s
Bluffton University - ECON - 101
T IU LUN TRIT HCT x a ti nay c rt nhiu tr ng phi trit hc du nhp vo V it Nam n c Ta n c t nhiu nh h ng n i sng nhn dn cng nh s pht trin ca t n c, sau y em xin trnh by v nhng nh h ng ca trit hc n m ch yu l tr ng phi t rit hc Pht Gio n c du nhp vo vit nam n
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uTrong qu trnh i mi t n c, theo Hin php 1992 th ch hnh chnh ca cc c quan Nh n c c thay i kh nhiu ph hp vi vic qun l x hi, p ng c cng cuc xy dng t n c XHCN. C cu qun l hnh chnh c iu chnh, gim bt s cng knh gim thiu s quan liu tin ti s mt x hi cng bn
Bluffton University - ECON - 101
P hn m u Chng ta bit c quy lut gi tr l quy lut kinh t quan trng nht ca sn xut v trao i hng ho .Do m u c sn xut v trao i hng ho th c s xut hin cu quy lut gi tr.Mi hot ng cu cc ch th kinh t trong sn xut v l u thng hng ho u chu s tc ng cu quy lut ny.Quy lut
Bluffton University - ECON - 101
a. li m uV it Nam - trong cng cuc i thc s em li nhiu kt qu to ln, lm thay i b mt t n c v cuc sng nhn dn, cng c vng chc c lp dn tc v ch x hi ch ngha, nng cao v t h v uy tn ca t n c ta trn tr ng quc t. Nhn t quan trng nht quyt nh thnh cng ca s nghip i mi l
Bluffton University - ECON - 101
Li ni u Vit Nam trong s pht trin ca ng v ng Nam , hay ni rng hn l vng cung Chu -Thi Bnh Dng, hin nay ang thu ht c nhiu ngi trong gii lnh o v gii kinh doanh trn th gii. V sao Vit Nam c s ch ? chc chn l do Vit Nam v ang tin hnh cng cuc i mi mt cch ton din v
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hc M u Ton cu ho v hi nhp kinh t ang l mt xu th tt yu ca thi i, n din ra mnh m khp cc chu lc, chi phi i sng kinh t ca hu ht cc nn quc gia trn th gii: Mt h qu t t yu ca nn kinh t ton cu ho l kinh t ca cc quc gia s ngy cng thu hp li, s ph thuc
Bluffton University - ECON - 101
A . P hn m uTai nn giao thng ly i khng bit bao nhiu n c mt v sinh mng ca hng vn ng i. N v ang tr thnh mt vn bc xc gy nh h ng v thit hi nghim trng i vi nn kinh t, nht l t rong thi k nn kinh t Vit Nam ang trn hi nhp v pht t rin. Hin nay mc d chnh ph u t v
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uB c ln t nn kinh t phong kin lc hu, tr tr, li phi tri qua hai cuc chin tranh gi n c khc lit, nn kinh t n c ta vn lc hu li cng thm kit qu bi chin tranh. Vo thi bnh, bt u t c s kinh t lc hu, tr tr , n c ta xy dng nn kinh t k hoch ho tp trung quan l
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hcLi ni uHin nay hi nhp kinh t quc t l vn bc xc ca thi i, mi quc gia d ln hay nh, d giu hay ngho, d mun hay k hng cng u b cun ht hoc ch ng tham gia vo qu trnh hi nhp kinh t quc t. Nhn bit c xu th ca thi i ng v Nh n c ta ra ph ng h ng ch ng
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit nhim.Nguy c si l v nn Phn m uMi tr ng v ang l vn c nhiu ngi quan tm, bo v mi tr ng khng chr l thc v trch nhim ca ring ai m n l ca ton x hi. Xong bn cnh c khng t nhng th tr c vn bo v mi tr ng bt chp tt c lm nhng vic c li cho mnh k c vic hu
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hc Li ni uM i nm gn y, thc tin kin trc H Ni i hi gii k in trc c cht l ng ngh nghip i mi, v mun hay khng, cng sm cng tt, phi tip xc vi kin trc cc n c cng nghip pht trin v cc n c trong khu vc. Kin trc H Ni ang ng t r c nhng bin ng ln ca mt th
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hcMc LcLi gii thiu . 2 A. Gii thiu ti . 3 I. Quan nim v CNH- HH trn th gii v Vit Nam .3 II. ngha ca ti . 4 1. ngha trc tip ca ti . 4 2. ngha ca ti thng qua qu trnh CNH- HH Vit Nam . 5 B. Ni dung . 6 I. C s ca ti . 6 1. C s l lun trit hc Mc
Bluffton University - ECON - 101
I . t vn Th gii bc vo th k 21 vi s pht trin mnh m ca k hoa hc - cng ngh (KH - CN). Ngy nay KH - CN c ng dng r t nhiu vo cuc sng ca con ng i. c bit, ng dng tri thc K H - CN trong pht trin kinh t l mt h ng i ng. cc n c pht trin hin nay, nn kinh t pht trin
Bluffton University - ECON - 101
t iu lun trit hc -li m u Trong cng cuc xy dng v pht trin nn kinh t nhiu thnh phn, vn hnh theo c ch th tr ng, c s qun l ca Nh n c, theo nh h ng x hi ch ngha n c ta hin nay, l lun nhn thc, vn ci to thc tin nn kinh t lun thu ht s quan tm ca nhiu i t ng. Ngy
Bluffton University - ECON - 101
M c lcLi gii t hiu . .3PhN AGii thiu tiI. Khi nim v hnh thi kinh t x hi . 4II. Tnh cp thit ca ti . 4 III. . Mc ch, ngha ca vic nghin cu ti. 5PHN BNi dung I. Hc thuyt Hnh thi kinh t x hi . 5 II. Qu ln Ch ngha X hi,con ng pht trin tt yu ca cch mng X
Bluffton University - ECON - 101
M c lcLi gii t hiu . .3PhN AGii thiu tiI. Khi nim v hnh thi kinh t x hi . 4II. Tnh cp thit ca ti . 4 III. . Mc ch, ngha ca vic nghin cu ti. 5PHN BNi dung I. Hc thuyt Hnh thi kinh t x hi . 5 II. Qu ln Ch ngha X hi,con ng pht trin tt yu ca cch mng X
Bluffton University - ECON - 101
cng chi titA. B.t vn Ni dungI. tt yu khch quan v tc dng ca CNH- HH 1. 2. II. Tnh tt Tnh yu khch quan Tc dng ca CNH- HHNi dung c bn ca s nghip CNH- HH n c ta trong cc t hi k1. 2.Thc cht ca vn CNH- HH Nhng yu t ch yu tc ng n s nghip CNHHH n c ta3. a
Bluffton University - ECON - 101
P hn m uT khi xut hin con ngi trn hnh tinh ny, n ngy nay t ri qua 5 ph ng thc sn xut: cng x nguyn thu, chim hu n l, x hi phong kin, ch ngha t bn, ch ngha x hi. T duy nhn thc ca con ng i khng dng li mt ch m ngy cng pht trin hon t hin hn. T ko theo s thay
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hcLi ni uT rong nhng nm gn y, nn kinh t n c ta c s thay i v t c nhiu thnh tu to ln . t nhng thnh tu y chng ta k hng th qun c bc ngot lch s trong c ch chuyn i nn k inh t t n c , m ct mc ca n l i hi ng ton quc ln th V I (1986) lm thay i b mt
Bluffton University - ECON - 101
Li m uTnh cp thit ca ti: Bc vo thin nin k th ba, khoa hc v k thut tr thnh yu t ct t ca s pht trin, l lc lng sn xut trc tip ca nn kinh t ton cu. iu ny c phn nh r trong vic hoch nh cc chnh sch v chin lc pht trin khoa hc, k thut v kinh t ca nhiu nc trn th g
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uThc hin ng li i mi ca ng Cng Sn Vit Nam, n c ta chuyn nn kinh t k hoch ho tp tr ung sang nn k inh t th t r ng nh h ng x hi ch ngha. Trong qu t rnh i mi, n c ta t c nhng thnh tu quan t rng: g i vng nh h ng x hi ch ngha, kinh t tng t r ng kh, k t c
Bluffton University - ECON - 101
cng tiu lun trit hc ti: C s l lun trit hc ca ng li cng nghip ho, hin i ho Vit Nam trong thi k qu . Ng i vit: Nguyn Hong Thi Lp: Th ng mi quc t - Kho 46 I. Ni dung v mc tiu ca cng nghip ho, hin i h Vit Nam thi k qu . 1. Ni dung ca cLi m u Cng cuc xy dng
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hc Phn m uT khi xut hin con ngi trn hnh tinh ny n ngy nay tri qua 5 ph ng thc sn xut tn ti trong 5 ch x hi: cng x nguyn thu, chim hu n l, phong kin tp quyn, t bn ch ngha v x hi ch ngha. T duy nhn thc ca con ngi k hng dng li mt ch m ngy cng
Bluffton University - ECON - 101
L i m u Cng cuc xy dng x hi mi phi c tin hnh ton din t rn cc mt: quan h sn xut, lc l ng sn xut, nn vn ho v nhng con ngi ca x hi. Cng nghip ha chnh l con ng v bc i tt yu to ra c s vt cht, k thut cho nn sn xut ln hin i. Xy dng c s vt cht k thut cho nn sn xu
Bluffton University - ECON - 101
T r ng i hc KTQDTiu lun TritLi m uK t sau cuc cch mng khoa hc cng ngh ln th ba (1913 1950), s pht trin nhanh chng ca khoa hc cng ngh thc y s pht trin nhanh chng ca lc l ng sn xut v t ra khi phm vi bin gii quc gia, m rng trn phm vi ton th gii theo c chi
Bluffton University - ECON - 101
Li ni uX hi ngy cng pht trin th nhu cu v may mc ca con ngi cng cao. Do , trn th trng qun o ang chim v tr quan trng. Trong nhiu loi qun o th trang phc hin nay c cc qu ng ch nhiu nht chnh l chic "o s mi". Hng my chc nm nay, ta cm tng nh chic o s mi v qun t
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun TritMc lcLi m u. 2 Ni dung. . 3 I. H in trng ca vn vn ho xe but H Ni hin nay v mt s nguyn nhn. . 3 1. V pha nh xe. 3 2. V pha hnh khch. . 5 II . Mt s iu kin thc y vic xy dng thnh cng vn ho xe but H Ni. . 6 1. V pha Tng cng ty Vn ti H Ni. . 6 2.
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hc Li m uChng ta ang sng trong k nguyn ca kinh t tri thc, i hi mi con ng i phi c o to trnh hc vn, nng lc ; t u dng rn luyn phm cht o c, thc lao ng tt hn c th p ng nhng yu cu ca s bin i khoa hc cng ngh ht sc nhanh chng. Trong s nghip i mi CN
Bluffton University - ECON - 101
Trng i hc KTQDTiu lun TritLi m uK t sau cuc cch mng khoa hc cng ngh ln th ba (1913 1950), s pht trin nhanh chng ca khoa hc cng ngh thc y s pht trin nhanh chng ca lc lng sn xut vt ra khi phm vi bin gii quc gia, m rng trn phm vi ton th gii theo c chiu rn
Bluffton University - ECON - 101
Tiu lun tritA.GII THIU TIMi ngi u bit, trong lch s t tng nhn loi trc Mc c khng t cch tip cn khi nghin cu s pht trin ca x hi. Xut pht t nhng nhn thc khc nhau, vi nhng tng khc nhau m c s phn chia lch s tin ha ca x hi theo nhng cch khc nhau. Chng hn, nh x
Bluffton University - ECON - 101
mc lcmc trang phn m u Vn l g? Mc ch ca ti phn chnh 1. C s l lun 1.1. Cc khi nim 1.2. Mi quan h bin chng gia t nhin v x hi 1.2.1. X hi - b phn c th ca t nhin 1.2.2. T nhin - Con ngi - X hi nm trong mt chnh th thng nht 1.2.3. T nhin - nn tng ca x hi 1.2.4.
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun trit hc I. li m u Trong s nghip CNH - HH hin nay KHCN ang chim mt v tr c bit quan trng. Bi v n c ta tin ln CNXH t mt nn k inh t ph bin l sn xut nh, lao ng th cng l ph bin. Ci thiu thn ca chng ta l mt nn i cng nghip. Chnh v vy, chng ta phi tin hnh
Bluffton University - ECON - 101
A. Li ni uTrong nhng nm bao cp, nhn hiu hng ho, tn ca doanh nghip sn xut ra hng ho b ho tan trong nhiu yu t i k hi ngi ta khkng bit n n. Mt s doanh nghip c bit n nh "Bnh ko Hu Ngh", "Bnh ko Hi Chu", "C kh H Ni", "X phng H Ni" bi n c v tr c quyn trong sn
Bluffton University - ECON - 101
L i m uChng ta ang sng trong k nguyn ca kinh t tri thc, i hi mi con ngi phi c o to trnh hc vn, nng lc ; tu dng rn luyn phm cht o c, thc lao ng tt hn c t h p ng nhng yu cu ca s bin i khoa hc cng ngh ht sc nhanh chng. Trong s nghip i mi t n c vi nhng mc ti
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun Trit hc li m u Trong cng cuc xy dng v pht trin nn kinh t nhiu t hnh phn, vn hnh theo c ch th tr ng, c s qun l ca N h n c, theo nh h ng x hi ch ngha n c ta hin nay, l l un nhn thc, vn ci to thc tin nn kinh t lun thu ht s quan tm ca nhiu i t ng. Ng
Bluffton University - ECON - 101
L i m u Trong lch s t t ng nhn loi tng tn ti rt nhiu quan im khc nhau xung quanh vn ngun gc v bn cht ca con ngi. Tr c Cc Mc, vn bn cht con ng i cha c gii p mt cch khoa hc. Khi hnh thnh quan nim duy vt v lch s, cc nh sng lp ch ngha Mc khng nh vai tr ci to
Bluffton University - ECON - 101
Li ni uLch s pht trin ca trit hc l lch s pht trin ca t duy trit hc gn lin vi cuc u tranh ca hai phng php t duy bin chng v siu hnh. Lch s php bin chng tri qua qu trnh pht trin lu di v c lc b php siu hnh thng tr. Song vi tnh cht khoa hc v cch mng ca mnh, p
Bluffton University - ECON - 101
Mc lc:TT I II Tran g M u 1 Ni dung 3 Chng 1: Nguyn l v mi lin h ph bin trong php 3 bin chng duy vt Cc nh ngha 3 Tnh tt yu phi hi nhp kinh t 6 Chng 2: Mi lin h gia xy dng nn kinh t c lp t 6 ch vi hi nhp kinh t quc t Mt s c trng ca nn kinh t c lp t ch 6 Ni
Bluffton University - ECON - 101
li m uPhn cng lao ng x hi chnh l s chuyn mn ho sn xut trong phm vi x hi. Trong cc x hi c, phn cng lao ng x hi din ra c tnh t pht, cn trong x hi ch ngha, phn cng lao ng x hi c tin hnh mt cch t gic. Phn cng lao ng x hi phn nh trnh pht trin ca l c l ng sn x
Bluffton University - ECON - 101
A - m u :Chng ta ang sng nhng nm u tin ca mt thin nin k mi : thin nin k th 3. X hi loi ngi c nhng bc tin v cng to ln trong tt c mi mt : Kinh t, chnh tr, khoa hc k thut v ngh thut. Trong mt x hi nh vy c mt b phn khng th thiu c, bi n chnh l mt b phn cu thn
Bluffton University - ECON - 101
T rit hc l hnh thi thc x hi ra i t khi c h cng sn nguyn thu c thay th bng ch chim hu n l. Nhng trit hc u tin trong l ch s xut hin vo khong th k VIII VI tr c c ng nguyn n c i, Trung quc c i, Hy L p v La M c i v cc n c khc. Theo quan im ca mc xt trit hc l m
Bluffton University - ECON - 101
Tiu lun TritA. li m uLch s dn tc Vit Nam t khi c ng lnh o ginh c nhng thng li, nhng thnh tu ca cch mng lun gn lin vi qu trnh vn dng sng to trong hon cnh c th ca thi i, trn c s thc tin Vit Nam. Nhng ng gp, b sung v pht trin cng nh s vn dng sng to, nhng q
Bluffton University - ECON - 101
li m uPhn cng lao ng x hi chnh l s chuyn mn ho sn xut trong phm vi x hi. Trong cc x hi c, phn cng lao ng x hi din ra c tnh t pht, cn trong x hi ch ngha, phn cng lao ng x hi c tin hnh mt cch t gic. Phn cng lao ng x hi phn nh trnh pht trin ca l c l ng sn x
Bluffton University - ECON - 101
P hn m uTrong x hi t bn, mi quan h gia t bn v ng i lao ng l mi quan h c bn, su sc nht, xuyn qua tt c quan h ca x hi . Gi tr thng d , phn gi tr do lao ng ca cng nhn lm thu sng to ra ngoi sc lao ng v b nh t bn chim khng do bc lt sc lao ng. Gi tr thng d do
Bluffton University - ECON - 101
L i m uTrong thi i ngy nay, khi loi ng i bc sang cuc cch mng khoa hc k thut ln th 3 th khoa hc k thut thc s tr thnh lc l ng sn xut trc tip nh li Mc tin on. Vi s pht trin mnh m ca nhiu ngnh khoa hc v cng ngh h in i, vi hm l ng cht xm chim t l ngy cng cao
Bluffton University - ECON - 101
M uVit Nam ang trong thi k qu tin ln CNXH ri pht trin ln mt bc cao hn l CNCS - mt ch x hi m quan h s hu l s hu cng cng, x hi khng cn giai cp c tnh t qun cao, lm theo nhu cu. Con ngi c t do pht trin ton din. l mc tiu ca loi ngi ni chung v ca nc ta ni ring
Bluffton University - ECON - 101
Li m uTri qua 20 nm (1986 - 2006), cng cuc i mi ton din t nc do ng ta khi xng, lnh o, c nhn dn ng tnh hng ng, t c nhng thnh tu to ln, v c ngha lch s trng i. iu chng t ng li i mi ca ng l ng n, sng to, con ng i ln ch ngha x hi ca nc ta l ph hp vi thc tin V
Bluffton University - ECON - 101
L i ni uMu thun l hin t ng c trong tt c cc lnh vc: t nhin, x hi v t duy con ng i. Trong hot ng kinh t, mt trn cng mang tnh ph bin, chn hn nh cung - cu tch lu v t iu dng, tnh k hoch ho ca tng x nghip, tng cng ty v tnh t pht v chnh ph ca nn sn xut hng ho M
Bluffton University - ECON - 101
Tiu lun Trit hc MinhL QuangA - t vn Lch s pht trin ca nn sn xut x hi l lch s pht trin ca nhng phng thc sn xut k tip nhau t thp n cao. M lc lng sn xut v quan h sn xut la hai mt ca phng thc sn xut , chng tn ti khng tch ri nhau, tc ng qua li ln nhau mt cc
Bluffton University - ECON - 101
P hn m uLoi ng i tri qua nm ph ng thc sn xut l: Nguyn thu, chim hu n l, x hi phong kin, , t b n ch ngha x hi ch ngha. T d uy pht trin, nhn thc ca con ng i khng dng li mt ch. T khi sn xut ch yu bng hi l m sn bt, trnh khoa hc k thut lc hu th ngy nay t rnh
Bluffton University - ECON - 101
cng trit hc ti: Qu trnh pht trin ca php bin chng trong lch s trit I. t vn : * Php bin chng l g? * Cc giai on pht trin c bn ca php bin chng: - Php bin chng t pht - Php bin chng duy tm - Php bin chng duy vt II. Gii quyt vn 1. Php bin chng t pht: th hin tro
Bluffton University - ECON - 101
I. t vn Bin chng v siu hnh l hai phm tr trong trit hc, n l hai phng php t duy tri ngc nhau. Phng php siu hnh l phng php xem xt s vt hin tng trong trng thi tnh ti khng trong mi quan h ph bin trong qu trnh vn ng v pht trin. Do vy phng php ny s dn n sai lm p
Bluffton University - ECON - 101
T iu lun: T rit hcLi m uL lun hnh thi kinh t x hi l l lun c bn v gi mt v tr ht sc quan trng ca ch ngha duy vt lch s do K.Marx xy dng nn. L lun hnh thi kinh t - x hi c t ha nhn l l lun khoa hc v l ph ng php lun c bn t rong vic nghin cu lnh vc hc. Nh c l
Bluffton University - ECON - 101
2.3 nh h ng ca Pht gio ti th h tr. Ngy nay n c ta Pht gio khng cn v tr chnh thng N h tr ng cc cp hc ph thng khng c chng trnh ging dy lch s, trit l, o c Pht gio mt cch h thng. S gia nh Pht t cng khng cn ng nh t r c y. Sinh vin cc tr ng i hc ch nhn c rt t k