This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Bab 6 Bab 6 Perlembagaan Malaysia Perlembagaan Malaysia dalam Konteks Hubungan dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Etnik di Malaysia SKP2204 Hubungan Etnik Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan sikap akomodatif yang wujud semasa penggubalan Perlembagaan Malaysia. 2. Menjelaskan peranan dan kepentingan unsur- unsur tradisi dan kontrak sosial dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 3. Menghuraikan kerasionalan unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. 4. Menghuraikan peranan yang dimainkan oleh setiap golongan etnik di Malaysia dalam menuntut kemerdekaan. Pengenalan Isu bahasa, agama , kedudukan istimewa Bumiputera dan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan utuh. Hak Bumiputera dan kaum lain diimbangi dengan peruntukan yang diberikan. Konsep Perlembagaan Kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis, yang menentukan organisasi kerajaan, pembahagian dan perlaksanaan kuasa. Sumber undang-undang tertinggi. Panduan untuk membentuk undang- undang. Penting bagi menjamin kestabilan politik, keadilan dan kecekapan pemerintahan. Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 Bahagian, 183 Perkara dan 13 Jadual yang menyentuh bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak dan lain-lain. Sejarah Penggubalan Perlembagaan Malaysia Peristiwa utama Kesatuan Malaya Persekutuan Tanah Melayu 1948 Persekutuan Tanah Melayu 1957 (Kontrak sosial) Peranan Jawatankuasa Kerja Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1946) Peranan Suruhanjaya Reid (1956) Peranan UMNO, MCA & MIC Konflik antara kaum Melayu & kaum bukan Melayu Usaha perundingan untuk wujudkan asas perundangan yang sesuai Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia Unsur-unsur tradisi penting kerana menjadi faktor utama untuk mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman serta perpaduan. Unsur tradisi juga merupakan satu kontrak sosial yang dipersetujui semasa menggubal Perlembagaan. Unsur-unsur tradisi meliputi Bahasa Kebangsaan, Agama Persekutuan, Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dan Pemerintahan beraja.... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document