This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

i Cijeli razlomljeni brojni izrazi I razred Bilo koji realan broj napisan svojom vrijednou zove se konstanta. Npr. 5, 2 ,10, 3 , ,... su konstante. 3 U praksi ti brojevi mogu predstavljati razne veliine kao nrp. teinu, duinu, povrinu, broj posjetilaca na utakmici... Ako se primjene raunske operacije na konstante dobiju 2 2 se Algebarski brojni 1)3 4 + 5 2 = izrazi. 3 Takvi izrazi su npr. 1 1 2)3( 7 ( )3 ) = 3 2 Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i raunske operacije sabiranje, oduzimanje, mnoenje zovu se cijeli brojni izrazi. (1) i 2) su cijeli brojni izrazi) Formirajmo brojne izraze u kojima je zastupljena i operacija djeljenje. Npr: 7 (5) 2 4 (3) 3) =? 5 28 : 7 1 12 5 + 3 4 4) 3 =? 2 + 3 (2) Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i operacije sabiranje, oduzimanje, mnoenje i dijeljenje zovu se razlomljeni brojni izrazi. Takvi su navedeni izrazi 3) i 4). 2 , 4 ,... Izrazi nema 00 nemaju vrijednost odreenu pa sa njima smisla raunati. Kae se dijeljenje sa nulom nije mogue, nema smisla ili nije definisano. 2 7 32 2 63 = 61 Ako se u nekom brojnom izrazu izvre naznaene operacije dobije se vrijednost izraza. Primjeri: 1)2 5 + ( 2) 2 3 ( 2) 32 : 3 = 10 + 12 + 6 = 28 2) 5 {4 [ 8 ( 7 2) (1 11)]} = 5 {4 [ 8 ( 9) ( 10)]} = 5 {4 11} = 5 + 7 = 2 1 11 111 ( ) + 2 3 4 = 2 3 4 = 5 3) 1 1 25 19 13 2 3 12 6 12 6 2 2 5 52 : 5 + 3 2 20 5 + 6 21 7 4) 2 = 14 == 4 1 2 32 + 3 4 16 1 18 + 12 9 3 1 1 1 5 9 + 5 14 5)1 + = 1+ = 1+ = 1+ = = 1 1 9 959 2 2 3 2 1 5 5 Pitanja i zadaci: 1) Definisati brojni izraz. 2) Definisati cijeli brojni izraz. 3) ta je razlomljen brojni izraz? 4) ta znai odrediti vrijednost brojnog izraza? 5) 1 1 vrijednosti 1 Odrediti [ 1 ( 1 2 brojnih izraza: a ) { )]} = ? 4 4 4 4 4 1 1 1 ( ) 3 ( 2 1 ) 4 8 =? b) 2 1 3 3 ( ) (1 ) 16 16 ... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document