This preview has intentionally blurred parts. Sign up to view the full document

View Full Document

Unformatted Document Excerpt

Cijeli i razlomljeni brojni izrazi I razred Bilo koji realan broj napisan svojom vrijednou zove se konstanta. Npr. su konstante. U praksi ti brojevi mogu predstavljati razne veliine kao nrp. teinu, duinu, povrinu, broj posjetilaca na utakmici... Ako se primjene raunske operacije na konstante dobiju se Algebarski brojni izrazi. Takvi izrazi su npr. ,... , 3 , 10 , 3 2 , 5 - =- - = + - ) ) 2 1 ( 7 3 1 ( 3 ) 2 2 5 3 2 4 3 ) 1 3 2 Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i raunske operacije sabiranje, oduzimanje, mnoenje zovu se cijeli brojni izrazi. (1) i 2) su cijeli brojni izrazi) Formirajmo brojne izraze u kojima je zastupljena i operacija djeljenje. Npr: ? ) 2 ( 3 2 3 4 1 5 3 1 ) 4 ? 7 : 28 5 ) 5 ( 7 ) 3 ( 4 ) 3 2 2 =- + + - =-- -- Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i operacije sabiranje, oduzimanje, mnoenje i dijeljenje zovu se razlomljeni brojni izrazi. Takvi su navedeni izrazi 3) i 4). Izrazi nemaju odreenu vrijednost pa sa njima nema smisla raunati. Kae se dijeljenje sa nulom nije mogue, nema smisla ili nije definisano. Ako se u nekom brojnom izrazu izvre naznaene operacije dobije se vrijednost izraza. ,... 4 , 2- 2 3 7 2 - 61 63 2- =- Primjeri: 9 14 5 5 9 9 5 1 5 9 1 1 5 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 ) 5 3 7 9 21 12 18 1 16 6 5 20 14 4 3 3 2 1 4 2 3 5 : 5 5 2 ) 4 13 5 6 19 12 25 4 1 3 1 2 1 6 1 3 12 1 2 ) 4 1 3 1 ( 2 1 ) 3 2 7 5 } 11 4 { 5 )]} 10 ( ) 9 ( 8 [ 4 { 5 )]} 11 1 ( ) 2 7 ( 8 [ 4 { 5 ) 2 28 6 12 10 3 : 3 ) 2 ( 3 ) 2 ( 5 2 ) 1 2 2 2 2 2 2 = + = + = + =- + =- - + = = +-- +- = + -- +- - =- +- =--- = +- =--- =-------- =--------- = + + = -- - + Pitanja i zadaci: 1) Definisati brojni izraz. 2) Definisati cijeli brojni izraz. 3) ta je razlomljen brojni izraz? 4) ta znai odrediti vrijednost brojnog izraza? 5) Odrediti vrijednosti brojnih izraza: ? ) 16 3 1 ( ) 16 1 ( 3 ) 8 1 1 4 1 2 ( ) 2 1 ( ) ? )]} 4 1 2 4 1 ( 4 1 [ 4 1 { 4 1 ) 3 =--- -- =---- b a... View Full Document

End of Preview

Sign up now to access the rest of the document