posted a question Jun 16, 2012 at 8:21am
relatibong lokasyon ng asya batay sa apat na direksyon?