posted a question Jun 20, 2012 at 8:21pm
Kalikasan At Istruktura Ng Wikang Filipino