swot suceava - d Analiza SWOT a turismului din judeul...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

d. Analiza SWOT a turismului din judeţul Suceava În cadrul sistemelor sociale şi economice înţelegerea fenomenelor, previziunea şi reacţia la mediul extern, concomitent cu receptivitatea faţă de acţiunile şi de capacitatea de a proiecta strategiile şi procesele organizaţionale, se poate realiza printr-o investigaţie bazată pe analiza SWOT. SWOT este un acronim provenit de la Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, adică puncte tari (atuuri), puncte slabe (carenţe, slăbiciuni, deficienţe), oportunităţi şi riscuri. Ca urmare a efectuării unei analize SWOT a activităţii turismului din judeţul Suceava, s-au identificat următoarele: 1. Cadrul natural Puncte tari Puncte slabe Poziţia geografică – peisaje naturale atractive; Relief foarte variat – o zonă naturală deosebită; Floră, faună diverse; Resurse naturale (ale solului şi subsolului) bogate; Ecosistem, rezervaţii naturale; Existenţa arealelor turistice (zone) deosebite; Posibilitatea de a practica diverse tipuri de turism pe toată perioada anului (în toate anotimpurile). Insuficienta valorificare şi dezvoltare a potenţialului turistic de care dispune judeţul; Insuficienta pregătire de specialitate a unor lucrători din industria ospitalităţii ; Insuficienta comunicare şi coeziune pentru realizarea unor obiective majore în domeniul turismului. Oportunităţi Riscuri Dezvoltarea unor noi staţiuni turistice: Câmpulung Moldovenesc, Cacica, Botuş (staţiune etnografică); Susţinerea proiectelor care introduc valoare turistică, obiective şi evenimente culturale şi spirituale din Bucovina; Încurajarea dezvoltării unor noi forme de turism (de exemplu turism ştiinţific, de aventură). Condiţiile meteo aspre (verile reci şi ploioase, iernile geroase cu precipitaţii abundente); Lipsa mărcii turistice „Bucovina” care să fie un produs complex, să valorifice în totalitate potenţialul de care dispune zona şi atracţiile culturale şi tradiţionale. 2. Potenţialul turistic Puncte tari Puncte slabe Existenţa monumentelor istorice (mănăstirile din Bucovina); Existenţa „celor 1000 de biserici”; Promovarea insuficientă a unor obiective turistice (număr redus de centre de informare turistică, lipsa materialelor promoţionale de tipul
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Existenţa muzeelor; Existenţa caselor memoriale; Valorificarea spaţiului multicultural şi multietnic, cu un bogat trecut istoric. broşurilor oferite gratuit în unităţile de cazare, lipsa unor ghiduri culturale din care turistul să poată afla activităţile şi evenimentele culturale ce se desfăşoară pe parcursul sejurului său); Lipsa organizării evenimentelor care să pună în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile din regiune; Măsuri insuficiente luate pentru păstrarea monumentelor istorice şi culturale; Ofertă de agrement insuficientă – agenţii economici din domeniu nu dispun de echipamente de recreere şi practicare a sporturilor accesibile turiştilor.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '14
 • henning

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern