de-thi-dai-hoc-mon-ly-khoi-a-a1-nam-2013-ma-de-318

de-thi-dai-hoc-mon-ly-khoi-a-a1-nam-2013-ma-de-318 - THI I...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A, A1 NĂM 2013 MÃ ĐỀ 318 Tuyensinh247.com Thời gian làm bài thi: 90 phút không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG Câu 1 : Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là A . 3 m. B . 6 m. C . 60 m. D . 30 m. Câu 2 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A . x = 5 cos( 2π t - ) (cm). B . x = 5 cos( 2π t + ) (cm). C . x = 5 cos( π t + ) (cm). D . x = 5 cos( π t - ) (cm). Câu 3 : Đặt điện áp u = 220√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F. Khi điện áptức thời giữa hai đầu điện trở bằng 110√3 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn là A . 440 V. B . 330 V. C . 440√3 V. D . 330√3 V. Câu 4 : Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cmvà 36 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏcủa hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúngcác vận tốc cùng hướng sao cho haicon lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây? A . 0,36 s. B . 8,12 s. C . 0,45 s. D . 7,20 s. Câu 5 : Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có A . năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. B . năng lượng liên kết càng lớn. C . năng lượng liên kết càng nhỏ. D . năng lượng liên kết riêng càng lớn. Câu 6 : Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là A . 0,5 m. B . 2 m. C . 1 m. D . 1,5 m. Câu 7 : Dùng một hạt α có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân đang đứng yên gây ra phản ứng + + . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương vuông góc với phương bay tới của hạt . Cho khối lượng các hạt nhân: = 4,0015 u; mp = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17= 16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2 . Động năng của hạt nhân A . 6,145 MeV. B . 2,214 MeV. C . 1,345 MeV. D . 2,075 MeV. Câu 8 : Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần sốcó biên độ lần lượt là A1 = 8 cm, A2 = 15 cm và lệch pha nhau . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng A . 23 cm. B . 7 cm. C . 11 cm. D . 17 cm. Câu 9 : Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5 V.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '14
 • PSD

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern