Pro ProstitutioN.docx - GED0108 u2013 Sec 25 DAPAT BA...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

GED0108 – Sec 25 DAPAT BA GAWING LEGAL ANG PROSTITUSYON? Ang prostitusyon ay isa nang propesyon mula pa noong 2400 B.C. nang madiskubre ito sa isang listahan ng mga propesyon ng mga Sumerian kasama ang iba pang trabaho katulad ng doktor, barber at chef [ CITATION Pro17 \l 13321 ]. Sa bansang Pilipinas, mayroon pa ring stigma patungkol sa usaping prostitusyon. Kadalasan, masama at mapanghusga ang tingin ng mga tao kapag makakasalubong ng sex worker sa mall man o sa jeep. Tila dumi ang iniuugnay sa mga babaeng ito dahil ang kanilang trabaho ay hindi tulad sa mga nakasanayan. Ngunit, nararapat nga ba itong kondenahin? Ayon sa diksyunaryo ng Merriam-Webster, ang prostitusyon ay ang paggawa ng mga senswal na mga bagay na kadalasang ginagawa upang kumita ng pera. Sa artikulong isinulat ni Bell [CITATION Bel09 \n \t \l 13321 ], sinasabing ang mga sex workers ay may magandang sahod at nagbibigay sa kanila ng maluwag na iskedyul at ayon sa New Worlds [CITATION New20 \n \t \l 13321 ], ang industriya kung saan nabibilang ang prostitusyon ay nakakapagpasok ng P100 Billion kada taon at nakakapagbigay ng pangkabuhayan sa maraming Pilipino. Sa kasalukuyan, marami nang mga bansa ang ginawang legal na ang prostitusyon katulad na lamang sa bandang Europa partikular sa Netherlands kung saan legal ang prostitusyon ng mahigit 20 taon. Nakakita sila ng positibong epekto nang maisabatas nila ang pagiging legal ng prostitusyon, kabilang sa ilang mga benepisyo nito sa kanilang bansa ay ang kita sa buwis, pagbawas ng sexually transmitted diseases sa bansa, at pag protekta sa mga sex workers [ CITATION For19 \l 13321 ]. Sinusulong ng grupo na gawing legal ang prostitusyon sa bansa sa mga kadahilanang, ito ay isang krimen na walang biktima, nasisiguro nito ang kaligtasan ng mga sex workers at nakakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. Ang prostitusyon ay masasabing mabilis na paraan sa pagkita ng pera. Binibigyan nito ang manggagawa ng kakayahan sa pag-akyat sa tinatawag na social ladder, pati na rin ang kakayahang magtaguyod sa kanyang sarili at sa mga dumedepende sa kanya. Ginagawa itong daan ng mga manggagawa upang maging simula ng kanilang yugto papunta sa ibang industriya na kanilang nais tahakin. Ang iba sa kanila ay nagpapatuloy sa medisina, law, at edukasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kinita mula sa prostitusyon (Ngunjiri, 2018). Isa ang Netherlands sa mga bansa na ginawang legal ang prostitusyon, imbes na gawin itong gawaing pang-kriminal ay itinuturing nila itong lehitimong trabaho. Upang mas lalong maprotektahan ang kanilang mga manggagawa ay nagsabatas sila ng isang bill na naglalayong alisin ang lahat ng ban sa mga brothel. Dahil dito, ang estado ng mga sex workers ay katulad na rin ng ibang mga manggagawa, kasama na ang pagkakaroon ng tax sa kanilang mga kinikita ( The Benefits of Legalizing Prostitution 2020). Ang paglelegal ng prostitusyon ay makakatulong sa pagbibigay kaalaman sa mga tao tungkol sa industriyang ito, at pagkakaroon ng posibilidad ng paglalagay ng tax at mga regulasyon ukol dito. Ang

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture