Hronična plućna insuficiienciia - Hronina pluna...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

Hronična plućna insuficiienciia Predstavlja stanje hipoksemije, sa ili bez hiperkapnije, koje nastaje kod bolesnika sa hroničnim bolestima pluća i bronhija. Hipoksemija postoji kada je zasićenost hemoglobina u arterijskoj krvi ispod 94%, ili kada je PO2 ispod 10,6 Kpa. Hiperkapnija postoji kada je PCO2 iznad 5,7 Kpa. Et.: Hronična opstruktivna oboljenja bronhija i pluća (chr. opstruktivni bronhitis, emfizem pluća, bronhijalna astma komplikovana hroničnim bronhitisom) Hronična restriktivna oboljenja (difuzne plućne fibroze - specifične i nespecifične, plućne granulomatoze - sarkoidoza i berilioza, pneumonije, SLE, sklerodermija, pleuralne priraslice, obliteracija pleuralne šupljine, kifoskolioza, stanja posle lobektomije...) Za održavanje normalnog PO2 i PCO2 bitan je usklađen odnos ventilacije i perfuzije (normalno ovaj odnos iznosi 0,8 - efektivna alveolarna ventilacija). Prvi poremećaj u chr. plućnim bolestima je poremećaj odnosa ventilacija - perfuzija (Va/Q). Ekstremne vrednosti ovog poremećaja su: Delovi pluća sa očuvanom ventilacijom bez perfuzije (alveolarni mrtvi prostor) Delovi pluća sa očuvanom perfuzijom bez ventilacije (vensko arterijski šantovi) Najčešći uzroci poremećaja Va/Q su: difuzna opstrukcija vazdušnih puteva, raznolika komplijansa (rastegljivost) raznih delova pluća, plućne embolije i obliteracija kapilarne mreže. Poremećaj odnosa Va/Q je najvažniji uzrok hipoksemije u toku chr. opstruktivnih bolesti pluća! U lakšim poremećajima difuzije, hipoksemija se manifestuje samo pri opterećenju - latentna chr. plućna insuficijencija. Manifestna parcijalna chr. plućna insuficijencija distribucionog tipa: znači da postoji samo hipoksemija (PC02 je normalan). Nastaje zbog parcijalnog oštećenja plućne funkcije (neravnomerna raspodela Va/Q) - hipoksemija se nalazi i u miru, dok se pri opterećenju popravlja, jer se poremećaji Va/Q popravljaju. Udisanjem 02 hipoksemija nastala usled poremećaja odnosa Va/Q se normalizuje.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '10
 • SnezanaBabicKekez

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern