interna medicina 5.8 - Biliiarna ciroza Posledica je...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Biliiarna ciroza Posledica je dugotrajnih smetnji u oticanju žuči. 1. Primarna biliiarna ciroza Smetnje u oticanju žuči su u intrahepatičnim kanalima. Nastaje usled urođenih i stečenih mana intrahepatičnih kanala. Smatra se da je uzrok autoimuni poremećaj. Patološki proces počinje edemom zida intralobulusnih žučnih puteva i ćelijskim infiltratom. Kasnije dolazi do destrukcije holangiola koje zamenjuje fibrozno tkivo. Smatra se da tek posle 5 godina nastaje promene u jetri koje odgovaraju cirozi. Navedene promene ometaju tok žuči, pa se razvija HOLESTAZA (zastoj žuči). Zbog pritiska na okolne hepatocite, nastaje njihova nekroza, bujanje veziva sa stvaranjem regenerativnih čvorića. Portna hipertenzije javlja se u kasnijoj fazi bolesti. Bolest se javlja obično kod žena između 40. i 60. godine. Bolest traje 5-10 godina i završava se letalno. 2. Sekundarna biliiarna ciroza Smetnje u oticanju žuči nastaju usled promena na ekstrahepatičnim žučnim putevima, usled kamena, tumora, strikture, parazita, upale i tumora glave pankreasa. Klinička slika: postepen razvoj ikterusa progresivnog toka. Žutici obično duže prethodi svrab, koji je stalan simptom. Koža je mrka na kapcima, laktovima, dlanovima, tabanima. Vide se nataloženi holesterolski estri u obliku ploča = KSANTELAZMA. Vrhovi prstiju su maljičasti, a nokti bledi. Zbog slabog lučenja žuči - maldigestija - steatoreja. Hipovitaminoza A, D, E, K. Osteoporoza, krvarenja.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Laboratoriia: hiperbilirubinemija, povišena alkalna fosfataza (obavezno!!!), povišen holesterol (10-20 puta), povišeni globulini (IgM), albumini su dugo normalni. Antitela protiv glatke muskulature žučnih puteva, antimitohondrijska antitela.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern