Restriktivna kardiomiopatiia - Restriktivna kardiomiopatiia...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Restriktivna kardiomiopatiia To je primarno oboljenje srčanog mišića koje se karakteriše poremećajem dijastolne funkcije leve komore, njenom smanjenom rastegljivošću i rigiditetom zidova, što onemogućava normalno punjenje ove šupljine. Etiologiia: idiopatski oblik; sekundarni oblik (amiloidoza, sarkoidoza, hemohromatoza, endokarditis, endomiokardna fibroza). Patofiziologiia: smanjena je rastegljivost zidova srčanih komora, zbog čega je poremećeno njihovo punjenje, pa se pritisak u venskom sistemu i pretkomorama povećava. Venska kongestija se ogleda stazom na plućima i ostalim organima. Sinusna tahikardija je kompenzatorni mehanizam u održavanju minutnog volumena. Klinička slika: znaci pulmonalnog i sistemskog venskog zastoja, povišenje venskog pritiska i insuficijencija levog i desnog srca. Dispneja, ortopneja, malaksalost, pretibijalni edemi, edem pluća. Fizički znaci: srčani tonovi su tihi, tahikardija, poremećaji ritma, presistolni protodijastolni galop, sistolni regurgitacioni šum (ponekad). EKG: poremećaji sprovođenja impulsa, nespecifične promene ST segmenta. Rentgen, EHO, kateterizacija. Terapiia: neuspešna. Zasniva se na principima terapije hipertrofične kardiomiopatije. Reumatska groznica Akutna reumatska groznica je sindrom koji nastaje 2-3 nedelje nakon preležane infekcije gornjih respiratornih puteva izazvane (3-hemolitičkim streptokokom grupe A. Karakteriše je prolaznost svih promena, osim promena na srcu, koje dovode do definitivnih oštećenja i sklonosti ka recidiviranju.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern