EDIT - K2 MODUL MINIMUM BM PPD.docx - [MODUL MINIMUM LULUS...

This preview shows page 1 - 4 out of 145 pages.

[[MODUL MINIMUM LULUS BAHASA MELAYU SPM – KERTAS 2]2021BILKANDUNGANMUKA SURAT1Sidang Redaksi Modul Minimum Bahasa Melayu SPMPejabat Pendidikan Daerah Pitas, Sabah42Format Instrumen SPMKurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)6-73BAHAGIAN ASoalan 1: Morfologi8-164Soalan 2: Sintaksis17-515Soalan 3: Penyuntingan52-596Soalan 4: Bahasa Melayu Standard60-697Soalan 5: Peribahasa70-818BAHAGIAN BSoalan 6: Petikan Umum82-979Soalan 7: Petikan Sastera98-10310Soalan 8: Novel104-10711BAHAGIAN CRumusan108-12512Skema Jawapan126-1492
[[MODUL MINIMUM LULUS BAHASA MELAYU SPM – KERTAS 2]2021SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANGYang Berbahagia Bonda Malati Binti LajimPengawai Pendidikan Daerah PitasAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhSalam sejahtera kepada semua pendidik dan calon SPM di daerah Pitas.Sabah Hebat!Katakan Tidak kepada Nombor 16.Katakan Ya kepada 10 Terbaik!Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan keizinan dan limpah-Nya,Modul Minimum Lulus Bahasa Melayu KSSM dapat dihasilkan. Oleh itu, sayamerakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Sektor Pembelajaran, Pendidikan PitasSabah yang diterajui oleh Encik Normansur bin Ismail (Timbalan Pegawai SektorPembelajaran, PPD Pitas Sabah), Puan Carmela Sukim (Pegawai SISC+ SektorBahasa), Majlis Pengetua-Pengetua Daerah Pitas yang diketuai oleh Encik JohoriBotohong dan panel penulis Modul Minimum Lulus SPM atas komitmen dalammenghasilkan modul yang sangat bermanfaat ini.Prakarsa penghasilan modul ini merupakan Projek Peningkatan Prestasiminimum lulus Bahasa Melayu SPM Pejabat Daerah Pitas serta Majlis Pengetua-Pengetua Daerah Pitas yang bertujuan untuk memenuhi hasrat Kementerian PelajaranMalaysia (KPM) supaya setiap murid memperoleh sekurang-kurangnya gred lulus danseterusnya mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Atas keperluan tersebut, PejabatPendidikan Daerah dan Majlis Pengetua-Pengetua telah melaksanakan programbersama dengan semua Ketua Panitia dan guru-guru Bahasa Melayu untuk 6 buahsekolah Menengah di daerah Pitas bagi menghasilkan modul pengajaran yang bolehdigunakan oleh guru dalam PdPR dengan harapan mampu memugar sekurang-kurangnya tahap lulus kepada murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu daerahPitas. Justeru, Modul Minimum Lulus ini merupakan garapan idea Ketua-Ketua PanitiaBahasa Melayu serta guru-guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah PPD Pitas Sabahdengan mengetengahkan format baharu Bahasa Melayu KSSM yang julung kalidihadapi oleh pelajar pada tahun ini. Saya yakin Modul Minimum Lulus BM SPM inidapat dimanfaatkan oleh semua guru Bahasa Melayu SPM untuk memastikan calonSPM mendapat latihan yang mencukupi semasa pandemik C19 tahun 2021 ini.Sehubungan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada panelpenulis atas komitmen luar biasa dan iltizam menghasilkan Modul Minimum LulusBahasa Melayu SPM.Saya berharap setiap guru di daerah Pitas dapat memanfaatkanmodul ini dalam PDPC dan PDPR masing-masing.Melalui kesungguhan, komitmendan semangat yang jitu semua guru Bahasa Melayu, saya pasti prestasi pelajar untuk 6

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 145 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture