LAS-Aralin-4.6-Si-Padre-Florentino.docx - Learning Activity...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Learning Activity SheetPangalan:Althea Jaymie Nicole TuazonPetsa:____________________Antas at Seksyon:10 MadridFILIPINO 10EL FILIBUSTERISMOIKAAPAT NA KWARTERARALIN 4.6 : SI PADRE FLORENTINOKabanata2: Sa Ilalim ng KubyertaKabanata3: Ang mga AlamatKabanata 39: Ang KatapusanYUGTO NG PAGKATUTOSimulan NatinMula sa mayamang angkan sa Maynila si Padre Florentino. Kailanman ay hindi niya pinangarap ang maging paringunit pinilit siya ng kanyang ina na pumasok sa seminaryo. Si Padre Florentino ay naging ganap na pari sa edad na 25.Nang malaman ito ng kanyang katipan, nag-asawa siya ng kahit sino dahil sa hindi niya matanggap ang pagpapari ngkanyang kasintahan. Simula noon naging malulungkutin at nawalan na ng sigla ang pagkatao ni Padre Florentino.Sa aralin 4.6, inaasahang maipamalas mo ang pag-unawa sa mga karanasan, paniniwala, pananampalataya,saloobin ng mgapangunahing tauhan at mga aral sa bunga ng kanilang naging desisyon sa buhay.TUKLASINGAWAIN 1: PanonoodMag-isip ng isang pelikula o teleserye na nag-iwan ng tatak sa iyong isipan at bakit?Tempted, ito ay isang pelikula na tumatak sa aking isipan sapagkat maganda ang takbo ng istorya at ang ending nito ayhindi ko inaasahan1.Anong bahagi ng napanood ang nag-iwan ng tatak sa iyong isipan at bakit? Ang bahagi ng storya na nag iwansakin ng emosyon ay ang pag kakataon na silang mag kakaibigan ay nag katagpo sa kanilang private place atnag kasundo na sila ay mag kakahiwa hiwalay na at hindi na magiging mag kaibigan pa2.Makatarungan ba ang naging wakas sa tauhan? Ipaliwanag. Sa iba ay maaaring oo sa iba naman ay hindi sakadahilanang ang storya na ito ay tumatanggap ng ibat ibang oipinyon, para saakin kahit ito ay hindi koinaasahan ang nagging kinahinatnan ay katanggap tanggap dahil nabigyan ng hustisya ang naapi.II. Ating AlaminAlam mo bana…….Angkabiguan o pagkabigoay isang kalagayan kung saan hindi nabuo o nakumpleto ang isang kaaya-ayang layunin ominimithing hangarin. Kapag nabigo sa isang bagay, matatalo o mawawala ito. Isa itong pagkakaroon ng pagkukulang, kakulanganat kawalan dahil hindi natupad o naganap ang nararapat sanang nagawa na maaaring naging dulot ng kahinaan o depekto sakatangian, pamamaraan o kaparaanan sa paggawa. Si Dr. Jose P. Rizal ay nakaranas ng sumusunod na matinding kabiguan.a.Kabiguan ng katarungan sa kanyang pamilya at kababayan sa Calambab.Kabiguan sa Madridc.Ang Pagpapakasal ni Leonor Riverad.Karibalang Rizal at del PilarPagpapabasa at pagpapasuri sa buod ng bawat kabanataSa gitna ng mga kabiguan, paano kamagiging makatarungan?
LINANGINIII. PAGSUSURISI PADRE FLORENTINOKabanata2, 3 at 39El Filibusterismo ni Dr. Jose P. RizalPumunta si Simoun sa ilalim ng kubyerta. Doon nakita niya sina Basilio, isang istudyante ng medisina at si Isagani na isangmakatang katatapos pa lamang sa Ateneo.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture