TUGASAN HARIAN 2011 - Tugasan Harian 6 Pengguna perlu tahu bahawa mereka mempunyai hak untuk menikmati perkhidmatan yang memuaskan serta mendapat

TUGASAN HARIAN 2011 - Tugasan Harian 6 Pengguna perlu tahu...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Tugasan Harian 6 Pengguna perlu tahu bahawa mereka mempunyai hak untuk menikmati perkhidmatan yang memuaskan serta mendapat barangan yang berkualiti di pasaran dalam kehidupan seharian mereka. Inilah kerana sistem politik dan ekonomi selalunya mendiskriminasi golongan yang tidak berkuasa. Pengguna perlu membantu dalam mewujudkan kesaksamaan, kerasionalan dan masyarakat adil. Justeru, ada beberapa sikap yang pengguna perlu amalkan bagi melindungi hak mereka. Antaranya ialah pengguna haruslah bersikap rasional apabila membeli sesuatu barang atau perkhidmatan supaya mereka dapat melindungi hak pengguna sendiri. Mereka patut mengambil pertimbangan yang wajar tentang kualiti dan harga sesuatu barang atau perkhidmatan sebelum membelinya. Inilah kerana barang yang dijual di pasar kini kebanyakannya merupakan barang yang palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan. Sebagaimisalan, pengguna boleh membuat pembandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barang supaya inflasi barang tidak berlaku. Tambahan pula, pengguna patut boleh berfikir supaya hak-hak mereka
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

  • Summer '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes