{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vastaukset-1-2007 - Matemaattiset apuneuvot I SL 2007...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Matemaattiset apuneuvot I, SL 2007 Kurssikoe 22.10.2007 Oikeat vastaukset 1. l'Hospital tai logaritmin sarjakehitelmä x=2 ympäristössä (hankala). x→2 lim 1 ln (3 − x) = x2 − 6x + 8 2 w = (3, 0, −4). √ √ 116 = 2 29. 2. u = (1, 2, 0) ja A = |u × w| = |(−8, −4, −6)| = A = hs missä ⇒ h = A/s, Niinpä s = |w| = 5. √ h = 2 29/5 (Tai projisoimalla u sivuun PR nähden kohtisuorassa suunnassa.) 3. Suora Taylorin kaavaan sijoitus. f (x) = 5/4 + 3/4(x − ln(2)) + 5/8(x − ln(2))2 + 1/8(x − ln(2))3 Huomaa, että hyperbolisten funktioiden arvot voi laskea pisteessä x = ln 2, kun muistaa hyperbolisten funktioiden esitykset eksponenttifunktion avulla. 4. a) Osittaisitegroimalla 1 1 x ln x dx = x2 ln x − x2 2 4 b) Sijoituksella, esim. t= √ x. 2(1 + t)3 dt = 65 . 2 4 1 √ (1 + x)3 √ dx = x 2 1 5. √ dT 2π L dT = dg = − 3/2 dg dg 2g 1 dg dT =− T 2g Kun g pienenee, on dg negatiivinen ja ylläolevan perustella voidaan päätellä, että jaksonajan muutos pienenee. dT on positiivinen. Siispä jaksonaika kasvaa, kun g 6. a) P (x, y ) = yx − 3y − 2x + 5 = 0 (luonnollisesti myös tämän vastapolynomi kelpaa) b) y x + y − 3y − 2 = 0 y = Kun 2−y x−3 x = 1, on y = 3/2, joten tangentin kulmakerroin on 1 k=y =− . 4 c) Kuvaajan voi kaivaa esiin suorittamalla jakolaskua vähän matkaa jakokulmassa tai muulla tavoin kikkailemalla. Saadaan y =2+ 1 x−3 1/x-tyyppinen hyperbeli, jota on siirretty oikealle Kyseessä on siis tavallinen 3 yksikköä ja nostettu ylös 2 yksikköä. Hyvä kiintopiste on (0, 5/3). Kuvaa- jan täytyy muistuttaa muodoltaan hyperbeliä. Molemmat haarat on oltava näkyvissä. Asymptootteina ovat suorat x=3 ja y = 2. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern