{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vastaukset-1-2006 - Matemaattiset apuneuvot I SL 2006...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Matemaattiset apuneuvot I, SL 2006 Kurssikoe 23.10.2006 Oikeat vastaukset 1. x→∞ lim ln e2x − 3 = −3 e2x+3 + 7 2. Projisoimalla tai yritettä käyttäen. wu = 4u Niinpä w = 4u + (w − 4u) = (4i − 12j) + (6i + 2j + 10k). 3. Käytetään tunnettua binomisarjaa. √ 4+x = 2 x x =2 1+ 4 4 2 xx = 2+ − + O ( x3 ) 4 64 1+ 4+1≈2+ 1/2 =2 1+ 1 x 1 x2 ·−· + O(x3 ) 2 4 8 42 √ 5= √ 1 143 1 − = . 4 64 64 4. a)-kohta osittaisintegroimalla. x sinh x dx = x cosh x − sinh x + C . b)-kohdassa voi aluksi vaihtaa muuttujaa (t selviää. 2 0 = x + 1), vaikka ilmankin kyllä x+2 2 dx = ln 3 + . 2 (x + 1) 3 5. V (t) 3x2 12xV (t) 4 · 0,09 mm3 /s 4V (t) A = 6x2 → A (t) = 12xx (t) = =√ = 3 3x2 x 27 mm3 2 = 0,12 mm /s. V = x3 → V (t) = 3x2 x (t) → x (t) = 6. Tässä täytyy muistaa hyperbelisten funktioiden peruskaava cosh2 x − sinh2 x = 1. a)-kohta x2 − y 2 = cosh2 x − sinh2 x = 1 → P (x, y ) = x2 − y 2 − 1 = 0 (x ≥ 1) b)-kohdan voi tehdä joko implisiittisen tai parametrimuodon avulla. y (ln 5) = 13 cosh(ln 5) = sinh(ln 5) 12 c)-kohta. Parametrimuotoisesta esityksestä voi jo tunnistaa, että kyseessä on yksikköhyperbeli ja viimeistään implisiittinen esitys Hyperbelin asymptootteina ovat suorat pisteen y=x ja x2 − y 2 = 1 kertoo kaiken. y = −x ja kuvaaja kulkee (1, 0) kautta. Siinä oleellisimmat asiat kuvaajasta. Asymptootit olisi hyvä näkyä kuvassa, mutta tärkeintä on näyttää, että kyseessä on hyperbeli. Tarkkaan ottaen tässä käsiteltyyn hyperbeliin kuuluu vain alue x ≥ 1. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern