Course Hero Logo

REVIEWER SOSLIT.docx - REVIEWER SOSLIT REVIEW GAME ...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

REVIEWER SOSLIT(REVIEW GAME)Pangangatwiran-Humikayat sa bumabasaMGA AKLAT1.Doctrina CristianaJuan de Placencia2.Nuestra Senora Del RosarioBlancas de San Jose3.Barlaan at JosaphatAntonio de BorjaMarcelo H. Del Pilar-Dolores Manapat-Hupdo-Piping Dilat-Siling LabuyoMariano Ponce-Kalipulako-naning-TikbalangJose Nepumuceno-Ama ng Pelikulang PilipinoSeverino ReyesAma ng Sarswelang TagalogFlorentino CollantesKuntil-ButilAmado V. HernandezMakata ng ManggagawaMakata ng anak-pawisMakata ng BayanJose Corazon de JesusMakata ng pag-ibigAndres BonifacioUnang nagsalin ng obra mestra ni RizalFrancisco “Soc” RodrigoMay akda ng SA PULA SA PUTI1.Anekdota -Kawili-wiling pangyayari sabuhay ng isang tao.2.Ninay-kauna-unahang nobela3.Korido-tulang pasalaysay 8 pantig(Ibong Adarna)4.Awit-Romansa 12 pantig(Florante at Laura)5.Tanaga-7,7,76.Haiku-5,7,5Successos felices-Pahayagang Pilipino (1799)Tomas PinpinLa Esperanza-Pang araw-araw na PahayagangPilipinoAgustin Dela CavadaKalayaan-Opisyal na pahayagan ng KatipunanEmilio JacintoPublic Occurrences Beta Foreign &Domestic -Pahayagan sa AmericaPastoral-Pamumuhay sa bukidLupang HinirangJose Palma-nagsatitikJulian Felipe-NagsahimigAma ng Katipunan-Andres BonifacioUtak ng Katipunan -Emilio JacintoUtak ng Himagsikan –Apolinario Mabini
PANITIKAN-Euterap-Pantitik at an-Sumasalamin sa katutubong kulay-paglalahad ng katutubong kulay at damdamin-salamin, repleksyon o representasyon ngbuhay.-pagpapahayag ng diwa, karanasan athangarin ng isang tao.ANYO NG PANITIKAN1.Tuluyan2.PatulaURI NG TULUYAN1.Alamat-Pinagmulan ng mga bagay-bagay2.Anekdota-kakatwang pangyayari sabuhay ng isang tao.3.Nobela –Nahahati sa kabanata4.Pabula-hubugin ang pag-uugali ngisang bata.-Mga hayop ang pangunahingtauhan.5.Parabula-nagmula sa bibliya.6.Maikling-Kwento-maikling salaysay nanakapag bibigay ng aral-Mababasa sa isang upuan.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Jane Smith
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture