Course Hero Logo

Eleksyon 2022.docx - Eleksyon 2022, Sino ang iyong Pangulo?...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Eleksyon 2022, Sino ang iyong Pangulo?Ikaw ano nga ba ang gusto mong maging susunod na mamumuno sa ating bansa?Ano ano ba ang hinahanap mong katangian para pamunuan ang bansang Pilipinas?Dapat ba na may malawak at sapat na karanasan sa pulitika at paglilingkod sa bayan?O pwede namang baguhan basta’t may malasakit sa inang bayan? Ikaw ano nga baang nais mo? May napipisil ka nabang pang Pangulo? Kung ako ang tatanungin aydapat lang na may sapat na karanasan sa paglilingkod at tapat sa kanyang katungkulanang dapat na maging Pangulo ng ating sa bansa. Hindi lang dapat na bihasa ito sapulitika ay dapat rin na may malalim na pananampalataya ng sa gayun ay hindi magingsakim sa kapangyarihan at hindi masisilaw sa kayamanan.Marami ang naghahanagad na maging lider ng bansa. Kanya kanyang diskarte kung
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture