filipino jem chlyde.pdf - Jemaima V. Aquino 12 STEM Leibniz...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Jemaima V. Aquino12 STEM LeibnizFilipino Sa Piling LarangKuwarter 2Modyul 8Pagsulat ng Sulating Akademiko(ADYENDA)PAGSASANAY 26: (Adyenda)Pets: Disyembre 05, 2021Oras: 8:00 n.u-11:30 u.nLugar: Aquino Residence (San Juan Ilocos Sur)Paksa/Layunin: Paghahanda at Pagsasagawa ng Birthday EventMga Dumalo:1. Draezl Faye Urolaza (Event Planer)2. Kristel Keith Duldulao (Event Manager)3. Janessa Mei Padua (Exhibition Organizer)4. Steve Francis Aquino (Stage Decorator)5. Delmar Villalon (Stage Decorator)6. Keapille Soller (Stage Decorator)7. Marc Chlyde Laongayan (Photographer)8. Francis Jey Valoria (Photographer)9. Kenjie Divinaflor (Catering Staff)10. Herminio Remular III (Stage Decorator)11. Kurt Castle Castillo (Catering Staff)12. John Lloyd Garcia (Logistic Manager)13. Jay-Mark Gorospe (Catering Manager)14. Angel Lynne Dizon (Stage Decorator)15. Jhonalyn Arellano (Catering Staff)Mga Paksa o AgendaTaong TatalakayOrasPagtalakay sa mga mangyayari sa araw ngeventDraezl Faye Urolaza30 minutoPagtalakay sa mga kailangan sa araw ngeventKristel Keith Duldulao30 minutoPagtalakay sa mga iba pang gagamitin napalamuti sa eventJanessa Mei Padua30 minutoPagtalakay sa mga kakailanganing gamit sapagdedecorate ng stageSteve Francis Aquino30 minutoPagtalakaysamgalugarkungsaangaganapin ang pictorial ng debutanteMarc Chlyde Laongayan& Francis Jey Valoria30 minutoPagtalakay sa mga pagkaing iyayain sa eventJay-Mark Gorospe30 minutoPagtalakay sa budget na kakailanganin saeventJohn Lloyd Garcia30 minuto
Jemaima V. Aquino12 STEM LeibnizFilipino Sa Piling LarangKuwarter 2Modyul 9Pagsulat ng Sulating Akademiko(PICTORIAL ESSAY)PAGSASANAY 29: (Pictorial essay)SA KABUKIRANMinsan lang nararating ko ang bukid. Minsan langsa isang buwan o wala pa. malayo man ito sa satahanan naming sa lungsod, hinahanap-hanap kopa rin ang magandang tanawin nito. Ang tanimanng palay at iba-ibang puno na nakapaligid yaon,ang sariwang hangin na dumadampi sa balat ko aynakakaakit. Siguro nga dahil hindi ito karaniwannakikita at nararamdaman sa lungsod.Sa bukid, ibang-iba ang dating sa paningin ko.Palibhasa Madali akong maakit ng kagandahan ng kalikasan. Iba ang init ng araw; anghangin ay walang polusyon; ang agos ng tubig sa kanal ng Irigasyon ay malinaw atmalamig; ang mga manok, itik, at ganso ay palipat-lipat sa bakuran, hindi natatakotbmawala sa pinanggalingan lungga; ang mgaibon ay malayang lumilipad saan man silapumaroon; ang mga tao sa kalapit taniman aytahimik lamang, simple lamang ang buhay;kungmayroonmannagdiriwangnakaarawan, nagkakantahan sa karaoke; atkung pupunta sa mga pamilihan na dikalayuan, ang presyo ay hindi naman ganoonkalaki o kamahalaan. Sa palibot ng tahananngaming kapatid, nakakagiliw masdan angmga kumakaway na dahon ng palay; ang nagtataasang punong niyog at iba-ibangbungang kahoy tila nag-uunahang mapansin tuwing darating ako; sa umaga, makikitaang ibang mag-aaral na bata na nag-uunahang makarating sa kani-kanilang silid-aralan

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
GONZALEZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture