periodic-table-advanced

periodic-table-advanced - 1(1 1 2(2-1 1 Periodic Table of...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium 138.91 140.12 140.91 144.24 (145) 150.36 151.96 157.25 158.93 162.50 164.93 167.26 168.93 173.04 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium (227) 232.04 231.04 238.03 (237) (244) (243) (247) (247) (251) (252) (257) (258) (259) +3 +3 +3 +4 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +5 +3 +4 +3 +4 +5 +6 +3 +4 +5 +6 +3 +4 +5 +6 +3 +4 +5 +6 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon 6.941 9.012 10.82 12.01 14.01 16.00 19.00 20.18 11 12 13 14 15 16 17 18 Na Mg Al Si P S Cl Ar Sodium Magnesium Aluminum Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online