Elektromanyetik Dalga Teorisi - ELEKTROMANYETK DALGA TEORS...

Info icon This preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DERS İÇERİĞİ Elektromanyetik modele giriş Zaman ve Frekans domeninde Maxwell Denklemleri Dalga denklemleri Düzgün düzlemsel dalgalar Transmisyon Hatları Dalga Kılavuzları ve Boşluk Rezanatörleri Antenler ve Anten Dizileri
Image of page 2
KAYNAKLAR D. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Addison- Wesley. Ü.S. İnan ve A.S. İnan,Electromagnetic Waves, Prentice -Hall. J.A. Edminister, Electromagnetics, Schaum Outline Series David K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayıncılık (Adnan Köksal, Birsen Saka) Selim Şeker, Osman Çerezci,
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DEĞERLENDİRME VİZE = % 40 FİNAL = % 60 DEVAM Derslerin % 70’ine katılmak zorunludur.
Image of page 4
ELEKTROMANYETİK (EM) Nedir? Neden önemlidir? Durağan veya hareket halindeki elektrik yüklerinin etkilerini araştırır. Elektromanyetik olayları açıklamak; elektrik, manyetik ve elektromanyetik prensiplere göre çalışan cihazların özelliklerini anlamak.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KULLANILDIĞI YERLER Mikrodalga fırın Katot-ışın osiloskopları Radyo-TV-Radar Haberleşme EM uyumluluk EM enerji dönüşümünü kullanan sistemler ……
Image of page 6
ELEKTROMANYETİZMANIN KURUCULARI Michael Faraday James Clerk Maxwell Heinrich Hertz
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Michael Faraday ( 1791 –1867 ) Elektromanyetik indükleme Elektrik motoru Dinamo Elektromanyetizma kuramının temeli Faraday’ın amacı manyetik kuvvetleri, elektrik gücüne dönüştürmekti. Yaptığı ilk 4 deneyde başarısızlığa uğrayan Faraday bir sonraki deneyinde başarılı oldu (1821). İletken bir teli manyetik alana dik olarak hareket ettirdiğinde, iletkene bir kuvvet etkidiğini gösterdi.
Image of page 8
James Clerk Maxwell ( 1831 – 1879 ) Elektrik ve Manyetizma Üzerine İncelemeler (1876) Elektrik ve Manyetizma yasalarını matematiksel bir yapıda açıklamıştır. Değişken elektrik ve manyetik alanların ayrı olamaz. Elektromanyetik alan ve dalga kavramları. Işık da bir elektromanyetik dalgadır. Ölümünden 8 yıl sonra, Heinrich Hertz, EM dalgaları laboratuvar ortamında elde etmiştir.
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Heinrich Hertz ( 1857 – 1894 ) İlk kez, radyo dalgalarını üreterek, bunları yayınlayan ve alan Alman fizikçi Elektromanyetik dalgaları laboratuvarda üretti. Dalga boyunu ve hızını ölçtü.
Image of page 10
ELEKTROMANYETİK MODEL (1) Elektrik yükü Pozitif Negatif Her ikisi de elektrik alan oluşturur. Hareketli yük ise bir akım oluşturur ve bu akım da bir manyetik alan meydana getirir.
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ELEKTROMANYETİK MODEL (2) Durgun yük yalnızca elektrik alan () Hareketli yük elektrik alana ek olarak manyetik alan oluşturur. Zamanla değişim olmazsa, elektrik alan ve manyetik alan birbirlerinden bağımsız olabilir.
Image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern