Bölüm 6 - BLM 6 DYOD TRANSSTR LOJK(DTL 6.1 Temel DTL...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

BÖLÜM 6 DİYOD – TRANSİSTÖR LOJİK (DTL) 6.1. Temel DTL Tersleyici 6.2. Yeniden Düzenlemiş (Değiştirilmiş) DTL 6.3. Transistörlü Düzenlenmiş DTL 6.4. DTL NAND Kapısı 6.5. DTL Çıkış Yelpazesi 6.6. DTL Güç Kaybı
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Daha önce tasarlanan devrelere dayanarak Diyod-Transistör Lojik (DTL) mantık devreleri geliştirilmiştir. Adından da anlaşıldığı gibi devrenin tasarımında diyod ve BJT'ler yer almaktadır. DTL'lere ait ilk çalışma 1964 yılında yapıldı. Yapılan bu DTL'ler 930 serisi olarak belirtildi ve entegre devre (IC) şeklinde üretmek kolaylıkla mümkün oldu. 1964 yılında yapılan DTL'ler kullanılmaya başlanmasından itibaren 10 yıl boyunca sayısal IC'lerin standardı olmuştur. Bu serilerin 1980 yılının sonlarına doğru bazı uygulamalarına devam edilmiştir.
Image of page 2
6.1. Temel DTL Tersleyici   Şekil 6.1'de temel DTL tersleyici devresi ve buna ait voltaj transfer karakteristiği görülmektedir. Mantık devrelerinin bu grubu, V OUT =V OH durumunda RTL'nin düşük olan çıkış yelpazesini ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. V OH yük kapısının giriş voltajı olduğu zaman D 1 giriş diyodu ters kutuplanmış olur ve sadece ters saturasyon akımını çökeltir.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şekil 6.1. Temel DTL Tersleyici : a) Devre, b) VTC eğrisi
Image of page 4
Yüksek Çıkış Voltajı (V OH ) Şekil 6.1'de görüldüğü gibi V IN düşük olur ise D 1 diyodu ileri yönde kutuplanmış olur (işaretlenmiş 1. yol). Diyodlar arasındaki voltaj V X =V IN +V D,I (ON)<V D,L (ON)+V BE,0 (FA) şeklinde olur. Buradan da görülüyor ki V X , D L ve Q 0 'ı iletime geçirmek için yeterli büyüklükte değildir. Q 0 kesimde olduğu için I RC =I C =0 olur. İşaretlenmiş 2. yol izlenerek çıkış voltajı aşağıdaki şekilde bulunabilir:            V OUT =V CC -I RC R C =V CC =V OH
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Düşük Giriş Voltajı (V IL ) Q 0 'ı ileri yönde kutuplamak çin V IN arttırılır ise;   V IN =V BE (FA)=V IL olur. Buna karşılık V X 'deki artış:   V X =V IN +V D,I (ON)=V BE (FA)+V D (ON)      =V BE,0 (FA)+V D,L (ON)   şeklinde olur. Q 0 ileri aktif bölgede iken D L ve Q 0 ikisi de ileri yönde kutuplanmıştır (iletimdedir). Bu durumda V OUT =V CE,0 ve V IN 'deki artış I C,0 'ı arttırdığı için V CC 'den azalmaya başlar.
Image of page 6
Düşük Çıkış Voltajı (V OL ) V IN arttığından dolayı V X 'de artar ve Q 0 saturasyona ulaşır. Bu durumda;   V OUT =V CE,0 (SAT)=V OL olur.         
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Yüksek Giriş Voltajı (V IH ) Q 0 transistörü aşağıda ifade edilen noktada saturasyona girer:   V IN =V BE,0 (SAT)+V D,L (ON)-V D,I (ON)       =V BE (SAT)=V IH   V X daha fazla artamayacağı için V IN 'deki artış D 1 'i iletime sokar. Q 0 saturasyonda iken R B direnci yeterince küçük seçilmelidir. V X =V BE (SAT)+V D (ON) Şekil 6.1b'deki voltaj transfer karakteristiği incelendiğinde mantıksal DEĞİL (NOT) fonksiyonu tanımlanır. V IL ve V IH sadece V BE (SAT)-V BE (FA) ile fark ettiği için çıkışın yüksek ve düşük mantıksal durumları için aradaki geçiş genişliği diktir.
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern