Bölüm 1 - BLM 1 SAYISAL ENTEGRE DEVRELERN ZELLKLER VE...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

BÖLÜM 1 SAYISAL ENTEGRE DEVRELERİN ÖZELLİKLERİ VE TANIMLARI 1.1. Tersleyen (Inverter) ve Terslemeyen (Non-inverter) Kapılar 1.2. İdeal Mantık Elemanları 1.3. Tersleyen Devrenin Voltaj-Transfer Karakteristiği 1.4. Mantıksal Salınım ve Geçiş Genişliği 1.5. Sayısal Devrelerde Gürültü 1.6. Giriş Yelpazesi (Fan-in) ve Çıkış Yelpazesi (Fan-out) 1.7. Geçiş Karakteristikleri 1.8. Güç Kaybı 1.9. Güç-Gecikme Çarpımı
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bu bölümde sayısal devrelerin genel özellikleri ve tanımları verilmektedir. Bu özellikler ve tanımlar, sayısal entegre devrelerin tamamında ortak olarak kullanılır. Sayısal elektronik devreler beş temel mantıksal işlemi yapacak şekilde sembolik olarak gösterilirler. Bunlar; NOT (Değil) AND (Ve) OR (Veya) NAND (Ve Değil) NOR (Veya Değil)
Image of page 2
Bu işlemlerden biri elektronik bir devrede kullanıldığı zaman bu mantıksal fonksiyonu gerçekleştiren devre kapı olarak belirtilir. Bir veya daha fazla temel işlemleri gerçekleştiren mantıksal kapılar birleşik (kombinasyonel) mantık olarak adlandırılır. Bu gibi durumlarda çıkışlar o andaki girişlere bağlıdır. Burada birleşik mantık işlemleri gerçekleştirmede kullanılan birçok elektronik devre tanımlanmaktadır. Ardışıl (sequential) mantık işlemlerini gerçekleştiren devreler diğer bölümlerde verilecektir. Ardışıl kapıların çıkışları, girişlerin o andaki değerlerine bağlı olduğu gibi önceki değerlere de bağlıdır. Bu sayısal fonksiyonların oluşturulması birkaç farklı sayısal elektronik devre kullanılarak da yapılabilmektedir.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Sayısal mantık devrelerinde voltajın (veya akımın) iki farklı durumu olabilir, değişkenler de ikili (binary) dir. Voltajı bir değişken olarak ele aldığımızda yüksek veya düşük voltaja karşılık gelen iki farklı durum vardır. Genellikle, düşük voltaj ikili sistemde 0'a, yüksek voltaj ise 1'e karşılık gelir. Bu, pozitif mantık olarak belirtilir ve bütün entegre devre mantıksal elemanlar için kullanılır. Sayısal entegre devreler tersleyen (inverter) ve terslemeyen (non-inverter) olmak üzere iki temel yapıdan ibarettir.
Image of page 4
1.1. Tersleyen (inverter) ve Terslemeyen (Non-inverter) Kapılar Tersleyen Devre (Inverter) Şekil 1.1'de mantıksal olarak giriş işaretinin çıkışta tersini alan devre sembolleri görülmektedir. Bu devrelerle giriş voltajının düşük seviyede olması halinde çıkış voltajının yüksek seviyede ya da tam tersi işlemler gerçekleştirilir. Bu kapı tersleyen veya NOT (Değil) kapısı olarak tanımlanır. Şekil 1.1a ve b'deki küçük daire tersleyen daire olarak belirtilir. Bu dairenin girişte veya çıkışta olması fark etmez.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şekil 1.1.Tersleyen devrenin mantıksal sembolleri
Image of page 6
Terslemeyen Devre (Non-Inverter-Buffer-Tampon) Diğer temel sayısal elektronik devre elemanı ise tampon olarak da bilinen terslemeyen kapıdır. Bu devre elemanı için kullanılabilen semboller Şekil 1.2’de görülmektedir. Tamponlar voltaj seviyesini sabit tutmak için kullanılırlar. Tersleyen ve terslemeyen elemanlar
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern