Bölüm 10 - BLM 10 DER TTL KAPILARI 10.1 TTL AND Kaplar...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

BÖLÜM 10 DİĞER TTL KAPILARI 10.1. TTL AND Kapıları 10.2. TTL NOR Kapıları 10.3. TTL VEYA Kapıları 10.4. TTL VE-VEYA-TESLEYİCİ (AOI) Kapıları 10.5. TTL Schmitt Tetikleyicisi Tersleyicileri
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Önceki bölümlerde RTL, DTL’den başlayarak ileri STTL ve ASTTL alt elemanları gibi uzun yıllar boyunca çeşitli TTL elemanları üzerinde yapılan gelişmeler anlatıldı. TTL’nin anlatıldığı bölümlerde TTL kapılarının tasarımı ve analizinde tersleyici ve çok girişli NAND kapılarının kullanımı gösterildi. TTL mantık elemanları, AND, NOR, OR, AND-OR tersleyici gibi diğer temel mantık fonksiyonlarını da gerçekleştirebilir. Bu bölümde 5400/7400 TTL standard mantık elemanlarının NAND devresi üzerinde değişiklikler yaparak diğer temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi anlatılmıştır.
Image of page 2
10.1 TTL AND Kapıları TTL AND Devreleri Bölüm 4.3’teki Şekil 4.7’de TTL NAND kapısının blok diyagramı verilmiştir. Bu blok diyagram, giriş voltajlarının VE yapılması durumunda düşük çıkış sürücüsünü ve girişlerin VE yapılmaması durumunda yüksek çıkış sürücüsünü göstermektedir. Çıkış sürücülerinin tersi alındığı durumda kapı VE kapısı olur. Şekil 10.1a’da da görüldüğü gibi tersleyici sürücü bölücüsü kullanılarak bu durum gerçekleştirilir. Bu devrede yüksek çıkış sürücüsü girişlerin VE yapılması durumunda, düşük çıkış sürücüsü girişlerin VE yapılmaması durumunda elde edilir.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şekil 10.1 Standard 5408/7408 TTL VE kapısı: a) Blok diyagram
Image of page 4
TTL AND Kapı Devresi Şekil 10.1b’de 5408/7408 standard TTL AND kapı devresi ve bu kapının devre sembolü Şekil 10.1c’de görülmektedir. Giriş kısmı Q I ve R B ’den oluşur ve çıkış kısmı Q 0 , D L , Q P ve R CP ’den oluşur. Çıkış kısmı Bölüm 7.4’te verilen giriş ve çıkış arasında tersleme işlemi sağlayan Q 0 ile Şekil 7.3’te gösterilen TTL NAND kapısı ile aynıdır. Q S , R C ve R D ’nin bulunduğu kısımda NAND kapısındaki ile aynı şekildedir. Bununla birlikte, sürücü bölücü kısmında Q S2 , Q SD , D S , R SD ve R CS gibi fazladan devre elemanları bulunmaktadır. Bunlar şekil üzerinde belirtilmiştir ve giriş ile çıkış arasında ikinci dereceden bir tersleme işlemi oluştururlar. Böylece, iki tersleme işlemi ile devre mantıksal VE fonksiyonunu gerçekleştirir. Alt bölümlerde anlatılacağı gibi ek olarak konan devre kısmı, TTL NAND kapısının VTC’sindeki “bükülme yeri”ni kaldırmaktadır.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şekil 10.1 Standard 5408/7408 TTL VE kapısı: b) Devre şeması, c) Devre sembolü
Image of page 6
Düşük çıkış voltajı (V OL ) Bir veya bütün girişlerin düşük olduğu durumda Q I ’nın bazına büyük bir akım akar. Şekil 10.1b’deki işaretli 1 yolu izlenerek bu akım şu şekilde ifade edilir: B IN I BE, CC I B, R ( V V V I DÜŞÜK) Herhangi bir giriş düşük olduğu durumda, Q I saturasyonda iken Q I ’nın kollektör akımı sıfırdır.
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern