wyklad-2-2009 - Akty normatywne PPwG prof Stanisaw Pitek...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

Akty normatywne PPwG prof. Stanisław Piątek Dyżur: czwartek 19.30 – 20.30 Pok. B320
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Rodzaje aktów normatywnych Akty normatywne (źródła prawa ) - dokumenty odpowiednio ustanowione przez organy władzy publicznej, które zawierają przepisy prawa, stanowiące podstawę do wnioskowania o obowiązujących normach prawnych Konstytucyjna struktura źródeł prawa hierarchia źródeł prawa art. 87 Konstytucji konstytucja ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia Prezydenta w okresie stanu wojennego rozporządzenia akty prawa miejscowego art. 93 Konstytucji uchwały Rady Ministrów zarządzenia Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, ministrów zarządzenia centralnych i terenowych organów administracji rządowej normatywne uchwały Sejmu, Senatu
Image of page 2