presidents.docx - Emilio Aguinaldo (1899-1901) Si Emilio...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Emilio Aguinaldo (1899-1901)Si Emilio Aguinaldo y Famy[1] (22 Marso 1869–6 Pebrero 1964) ay isang Pilipinong heneral,politiko at pinuno ng kalayaan, ay ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (20 Enero 1899–1Abril 1901). Isa siyang bayaning nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niya angisang bigong pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896. Makaraang magapi ng Estados Unidos angEspanya noong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupo bilang unang pangulo ngPilipinas noong Hunyo 1899. Malakas ang kaniyang loob subalit nilarawang baguhan sapagkatnaniwalang tatangkilin ng Estados Unidos ang kaniyang hangarin. Nang maging ganap at lantad angmga hangarin ng Estados Unidos hinggil sa Pilipinas, muli niyang pinamunuan ang isang pag-aaklasmula 1899 hanggang 1901. Nadakip siya sa bandang huli ng mga Amerikano noong Marso 1901,makaraang makipaglaban sa loob ng dalawang taon. Nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidossubalit nagsuot ng isang itim na bow tie hanggang sa tuluyang nakamit ng Pilipinas ang kalayaannoong 1946. Tumakbo siya bilang pangulo noong 1935 ngunit nagapi sa halalan ni Manuel Quezon.Sa mga huling panahon ng kaniyang buhay, nagsilbi siya sa Konseho ng Estado ng Pilipinas.[1][2]Siya rin ang pinakabatang pangulo ng Pilipinas.Manuel L. Quezon (1935-1944)Si Manuel Luis Quezon y Molina[1] (19 Agosto 1878 – 1 Agosto 1944) ay ang ikalawangPangulo ng Republika ng Pilipinas (15 Nobyembre 1935 – 1 Agosto 1944). Siya ang kinilala bilangikalawang pangulo ng Pilipinas, kasunod ni Emilio Aguinaldo (na ang administrasyon ay hindi kinilalang ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang pangulo sa mga kapis. Siya rinang tinaguriang “Ama ng Wikang Pambansa” sapagkat siya ang ang nagsulong sa pagkakatatag ngWikang Filipino bilang Wikang Pamabnsa ng Pilipinas.Bilang isang binata, nakilahok siya sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Nakipaglaban dinsiyang kasama ng mga Pilipinong Nasyonalista sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano, bilangkatulong ni Emilio Aguinaldo. Naipakulong siya dahil sa gawaing ito. Makaraang palayain, nanumpasiya ng katapatan sa Estados Unidos.Naging manananggol si Quezon sa Baler. Noong 1906, nahalal siya bilang gobernador nglalawigan ng Tayabas, ngunit nagbitiw upang makapangampanya para sa Asambleya ng Pilipinas,kung saan nakamit niya ang pagiging pinuno ng Asambleya. Mula 1909 hanggang 1916, nagsilbi siQuezon sa Estados Unidos bilang naninirahang komisyonero para sa Pilipinas. Sa panahong itonaipasa ang Batas Jones (Jones Act), nagtatanggal sa Komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos atnagbibigay ng mas mataas na antas ng pamamahala sa mga Pilipino. Dahil dito, itinuring na bayani siQuezon nang muli siyang magbalik sa Pilipinas.José P. Laurel (1943-1945)
Si José Paciano Laurel y García (Marso 9, 1891 - Nobyembre 6, 1959) ay ang ikatlong Pangulong Republika ng Pilipinas (Oktubre 14, 1943-Agosto 17, 1945) sa ilalim ng mga Hapon mula 1943hanggang 1945.Isinilang si Laurel sa Tanauan, Batangas noong Marso 9, 1891 anak nina SoteroLaurel at Jacoba Garcia. Nagtapos siya ng abogasya sa U.P. noong 1915.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
n/a
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture