3Τρίτη Συνάντηση

3Τρίτη Συνάντηση - 3 PEST Michael Porter Five...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

Στρατηγική Διεύθυνση Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση Εξωτερικών Παραγόντων (Συνάντηση 3 η ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Παύλος Ιωσηφίδης Παύλος Ιωσηφίδης
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξωτερικό Περιβάλλον: Οικονομικοί, Πολιτικοί, Κοινωνικοί, Τεχνολογικοί Ανάλυση Βασικών Συντελεστών Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση PEST Ανάλυση Βάση της μεθόδου Michael Porter Five Forces Ανάλυση Ευκαιριών και Κινδύνων Ανάλυση με τη Μέθοδο Πορτοφολίου- Boston Portfolio - BCG Matrix Ανάλυση Κύκλου Ζωής του Προϊόντος
Image of page 2
Στάδια ολοκληρωμένου στρατηγικού μάνατζμεντ Έρευνα στο Εξωτερικό Περιβάλλον Έρευνα στο Εξωτερικό Περιβάλλον ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διατύπωση Οράματος & Αποστολής Έρευνα εσωτερικού περιβάλλοντος Επιτελείο Στρατηγικού σχεδιασμού Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων Καθορισμός στόχων Ανάλυση πλεονεκτη- μάτων και αδυναμιών Μέτρα πολιτικής στο οικονομικό περιβάλλον Επιλογή εναλ/κών κατευθυ- ντηρίων οδών δράσεως Μέτρα ενδοεπιχειρησιακής πολιτικής Κατανομή διαθέσιμων πόρων Αξιολόγηση αποτελεσμα- τικότητας Στάδιο καθορισμού αποστολής και στόχων ή στάδιο διαμορφώσεως του σχεδίου Στάδιο επιλογής στόχων ή στάδιο εφαρμογής Στάδιο ελέγχου Ανάδραση για αναθεώρηση ή επιμέρους προσαρμογές
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

If you are not faster than your competitor, you’re in a tenuous position, and if you’re only have as fast, you’re terminal” GEORGE SALK
Image of page 4
Γιατί ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος; Η ανάλυση εξωτερικού βοηθάει την επιχείρηση να: ανακαλύψει απειλές και ευκαιρίες να δει αν υπάρχει πιθανότητα αυξημένων κερδών καταλάβει καλύτερα τη φύση του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο / μια βιομηχανία κάνει πιο καλά ενημερωμένες στρατηγικές επιλογές
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Οι Στόχοι της Ανάλυσης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern