KARLOVARSKÝ ZPRAVODAJ - KARLOVARSK ZPRAVODAJ T d e n k p r...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KARLOVARSKÝ ZPRAVODAJ T ý d e n í k p r o o b č a n y k a r l o v a r s k é h o k r a j e Pondělí 28. dubna 2003 Cena: 5 Kč Tým mladých vědců jede do světa ! V Křečkovicích vznikl vynález, který možná změní cestování do vesmíru Křečkovice - od našeho zvláštního zpravodaje. O tom, že v Křečkovicích bádá již řadu měsíců řada mladých vědců, se všeobecně ví. Dosud ale bylo vše tajné. Nikdo nevěděl zda se v malé stodole v Křečkovicích provádí výzkum z oblasti vědy, techniky, nebo medicíny. Jak zjisti l Karlovarský zpravodaj, tým šestnácti mladých vědců z celého kraje se pravidelně den co den scházel proto, aby pracoval na zjištění principu efekti vního spalování raketového minimotoru. Mladí vědci přišli na to jak z pouhého dřevěného uhlí získat velmi vysoký výkon. Tento báječný vynález je natolik revoluční, že se o něj začíná zajímat americká NASA.
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern