MONITOR - MONITOR-vstupn zazen-zkladn zobrazovac...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

MONITOR - výstupní zařízení -základní zobrazovací zařízení -obraz se skládá z jednotlivých bodů, každý bod má barvu vytvořenou ze tří základ. Barev- červená zelená modrá systém RGB- red green blue (R 0- 255, G 0- 255, B 0- 255), (cca 16 mil. barevných odstínů) - počet zobrazovacích bodů – PIXELŮ (šířka krát výška) -velikost monitoru – délka úhlopříčky v palcích - poměr stran šířka a výška (většinou 16 ku 9) -reproduktory, webkamera
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TISKÁRNY-výstupní zařízení-parametry- ±skárna pracuje v režimu CMYK- modrá CYAN , falová MAGEN²A, žlutá YELLOW, černá BLACK- 0- 100 %- ±skárna ±skne po bodech pro dobrou kvalitu obrazu potřebujeme alespoň 300 DPI- Formát papíru A3 A4 A5 ,většinou A4- jednostranně nebo oboustranně- ekonomičnost ±sku- náklady na vy±štění jednoho papíru- rychlost ±sku- životnost ±skárny- typy ±skárny- laserové, inkoustové, …- HP, CANON, . ....
View Full Document

 • Fall '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern