Nehmotné dědictví UNESCO Worwaj

Nehmotné dědictví UNESCO Worwaj - • roku 2011 je...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nehmotné dědictví UNESCO Jízda Králů Dejmek Dominik Cr1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Obsah základní charakteristika aktivity využití v cestovním ruchu
Image of page 2
Základní charakteristika aktivity lidový obyčej doposud neznámého původu, spojený povětšinou s tradičním křesťanským svátkem vznik je nejasný vznik původně z královských ceremonií, či z velikonočních procesí původ je patrně z iniciačního obřadu mladých mužů soupeření ve střelbě či zápase na koňských sedlech
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • roku 2011 je zapsána • lokalitách jako Kunovice, Hluk, Kyjov Průběh • v čele vyvolávači, • za nimi pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou vedou krále - malého dosud nedospělého chlapce s růží v ústech • za nimi následují další vyvolávači a ostatní jezdci Kunovice • Třináct konání 1918-2000 • Dvakrát ročně • Průběh: Tři čás± Hluk • Jednou za tři roky • rok 1865 • Průběh Děkuji za pozornost...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern