VENTSPILS-AUGSTSKOLA

VENTSPILS-AUGSTSKOLA - VENTSPILS AUGSTSKOLA Ekonomikas un...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VENTSPILS AUGSTSKOLA Ekonomikas un pārvaldības fakultāte Tirgus izpēte SIA”Valmiermuižas alus” ārzemju tūristu piesaiste alus un Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Profesionālā bakalaura studiju programmas „Biznesa vadība“ 2. kursa studenti Kristaps Slokenbergs Kārlis Briedis Saturs Saturs .............................................................................................................................. 2 Ievads ............................................................................................................................. 3 Uzņēmuma „Valmiermuižas alus” mārketinga vide ...................................................... 4
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Iekšējā vide ..................................................................................................................... 4 Mērķis un Vīzija ..................................................................................................... 4 Finanses .................................................................................................................. 4 Produkts .................................................................................................................. 4 Tehnoloģijas ............................................................................................................ 4 Ārējā vide ....................................................................................................................... 5 Mikrovide ................................................................................................................... 5 Konkurenti .............................................................................................................. 5 Pircēji ...................................................................................................................... 5 Makrovide ................................................................................................................... 6 Ievads "Valmiermuižas alus" ir mazā muižas alus darītava, kurā nesteidzīgi brūvē dzīvo alu. Kopj alus baudīšanas kultūru Latvijā, lai svētku galdā miestiņš atkal stāvētu goda vietā, gluži kā sendienās. „Latvijai ir senas alus darīšanas un baudīšanas tradīcijas un latviešu alus pasaulē varētu būt tas pats,
Image of page 2
kas, piemēram, īsts franču vīns. To nedzer, bet gan bauda. Lai to sasniegtu, mums ne tikai jāvairo baudāmo alus piedāvājums, bet arī jāizkopj alus baudīšanas kultūra,” uzskata Aigars Ruņģis. „Un es patiesi uzskatu, ka šis laiks ir tam īstais. Krīzes ietekmē Latvijā atdzimst amatniecība. Strauji pieaug augstas kvalitātes meistaru gatavoti oriģināli rokdarbi, preces un produkti. To vidū ir arī preces ar Valmiermuižas zīmi. Sia “Valmiermuižas alus” ir 2005. gadā dibināts alus darītājs Latvijā, kas atrodas Valmiermuižas ciemā pie Valmieras. Valmiermuižas alū ražošana sākta 2009. gadā. 60% fonda daļu pieder alus darītavas saimniekam Aigaram Ruņģim, 24% Austrijas ieguldījumu fondam “Industrieliegenschaftenvervaltungs AG” (ILAG) un 16% Austrijas uzņēmumam „Alcor”. 2011. gada 26. Janvārī Rīgā atvērta „Valmiermuižas alus” pārstāvniecība, nosaukta par „Valmiermuižas vēstniecība Rīgā”. „Valmiermuižas vēstniecība Rīgā” uzdevums ir popularizēt un kopt alus baudīšanas kultūru. Alus tirgotava Blakus "Valmiermuižas alus" darītavai ir ierīkota "Valmiermuižas alus" tirgotava. Tajā nopērkams gan Valmiermuižas alus, gan dažādas delikateses, dizaina trauki, pirtslietas un ciemakukuļi, ko darinājuši latviešu meistari no tuvākas un tālākas apkārtnes. Tā ir vieta, kur ikviens var smelties radošas idejas dāvanām. - See more at: http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/valmiermuizas- alus#sthash.1OeE4Mn9.dpuf Mārketinga plānā tiek pētīta uzņēmuma „Valmiermuižas alus” produkti un pakalpojumi, kā arī tiek izstrādāta mārketinga stratēģija tūristu piesaistei jaunam pakalpojumam. Pētījuma avoti: Pētijuma izstrādē tika izmantoti interneta avoti, intervijas un aptaujas ar nozares pārstāvjiem, mācību literatūra. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern