DAGAL_GE397 FIL2 PAN-LIT_G2.docx - PANITIKAN / LITERATURA...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

PANITIKAN / LITERATURA FIL 2 GE397Pangalan: DAGAL, CESAR C.Instructor: Jose Rener Labajo AbrioKurso: BSED FILIPINO-1Gawain 21. Panuto: Gamit ang TALAHANAYAN ibigay ang mga sumusunod. (20 puntos)Mga Akdang TuluyanPamagatAral o Mahalagang IdeyangMakukuha1. Nobela o KathambuhayNoli Me Tangere ni Jose Rizal• Ang gintong aral na nakuha kosa Nole Me Tangere at Angkabaitang ipinakikita ni Elias,bagamat isang mahirap lamangat nakaranas ng mga kaapihan atpilot na gumagawa ng paraanupang mapabuti ang bayan, maymabuting puso si Elias kahit panalaman niyang ang angkan niIbarra ang naging dahilan ngpagdurusa ng angkan niya aynagawa parin niyan tulungan siIbarra. Dahil dito Ang oagtulongsa kapwa ay malaking tulong itosa isat isa at pagiging mahinahonsa sarili dahil kung pout angiyong papairalin at magkaroonlang Ito ng malaking mitsa sapagitan ng isang tao.2. Maikling kwentoPagsubok sa Panahon ngPandemya• Ang gintong aral na nakuha koay pagiging matatag sa sarili at

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture