{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW 30 part 2 - 2 Plurimi amici vocati ad nuptias laeti...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mike Garnick CLA 102-003 HW 4/3/2008 30.6 1. Puellae, monitae a matre, manserunt domi. 2. Flaccus, territus a tumultibus, constituit redire domo. 3. Nautae, iussi a magistro, solverunt naves. 4. Scintilla celeriter legit epistolam scriptam a Quinto. 5. Iuvenes emerunt libros laudatos a Cratippo. 30.7 1. Horatia, excitata a matre, se paravit ad nuptias.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2. Plurimi amici, vocati ad nuptias, laeti venerunt domum. 3. Decimus, ductus domum a amicis, exspectavit Horatiam. 4. Omnes hospites, convocati a Flacco, viderunt Horatiam Decimumque consererentos manum. 5. Post cenam, Decimus tulit Horatiam, ductam per vias, in eius novam domum....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}