ANDERICK TABIO-teorya ng wika.docx - ANDERICK TABIO MKG103...

This preview shows page 1 - 5 out of 5 pages.

ANDERICK TABIOMKG103‘’SAMPUNG TEORYA NG WIKA”1.BOW WOW-Pag huni ng ibon2.DING DONG-Kalembang ng kampana3.POOH-POOH
-Pagtawa ng isang sanggol4.TA-TA-Senyas na nagsasabing “naaprubahan o okay”5.YO-HE-HO
-“ouch o aray” ay nagpapakitang nasaktan ang tao o ito aykanyang nasabi dahil sya ay nasaktan.6.TA-RA-RA BOOM-DE-AY-Pag gawa ng anumang ritwal, kakaibang tunog at dasal para sa pag ulan.7.MAMA
-Katulad ng nauuhaw na sa sanggol “mamam” ang madalas na kanilang sinasabi imbis natubig dahil ayun ang madaling ibigkas para sa mga sanggol na nauuhaw.
End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture