ACCOUNTING
NhomTramAnh-Chuong5

NhomTramAnh-Chuong5 - TI CHNH CNG TY A QUC GIA CHNG 5 HOCH...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CHƯƠNG 5: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Giáo trình: Sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia - cô Đinh Thị Thu Hồng - Đại học Kinh tế TPHCM 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Những khác biệt trong việc đánh giá các dự án đầu tư ở nước ngoài. Kỹ thuật hiện giá thuần (NPV) Tại sao khó áp dụng kỹ thuật hiện giá thuần (NPV) vào các dự án hải ngoại Kỹ thuật hiện giá điều chỉnh (APV) Tại sao lại sử dụng một hệ thống nguyên lý khác là kỹ thuật hiệu giá điều chỉnh (APV) Giáo trình: Sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia - cô Đinh Thị Thu Hồng - Đại học Kinh tế TPHCM 2
Image of page 2
Lý do thứ nhất: Những khó khăn làm cho dòng tiền được nhìn từ hai góc độ khác nhau - Từ nhà đầu tư - Từ nhà thực hiện dự án Dòng tiền xét từ góc độ nào là thích hợp hơn ? Lý do thứ hai: Mức độ rủi ro của các dự án ở nước ngoài và suất chiếu khấu thích hợp Giáo trình: Sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia - cô Đinh Thị Thu Hồng - Đại học Kinh tế TPHCM 3
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

5.2.Dòng tiền xét từ góc độ chủ đầu tư Vốn không chuyển về nước Ảnh hưởng trên doanh số các bộ phận khác Những hạn chế trong việc chuyển tiền về nước Các mức thuế khác nhau Các khoản vay ưu đãi Giáo trình: Sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia - cô Đinh Thị Thu Hồng - Đại học Kinh tế TPHCM 4
Image of page 4
Vốn không chuyển về nước Vốn không chuyển về nước hay bị hạn chế (có thể sử dụng lại) => Đầu tư ban đầu có thể giảm thấp đáng kể. Từ góc độ đầu tư, có một dòng thu từ nguồn vốn sử dụng lại bằng chênh lệch giữa giá trị danh nghĩa của các nguồn vốn và hiện giá. Dòng thu này được trừ vào đầu tư ban đầu => có được đầu tư từ góc độ của nhà đầu tư chính quốc. Giáo trình: Sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia - cô Đinh Thị Thu Hồng - Đại học Kinh tế TPHCM 5
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Ví dụ Nếu cơ hội phí là nguồn vốn không thể chuyển về nước => toàn bộ giá trị nguồn vốn sử dụng lại này sẽ được khấu trừ khỏi đầu tư ban đầu. Nếu phân nửa nguồn vốn bị phong tỏa => có thể trả lại cho nhà đầu tư (khi họ đã trả thuế hay chuyển nhượng vốn nội bộ); phân nửa nguồn vốn không chuyển về nước sẽ được trừ vào Đầu tư ban đầu. Giáo trình: Sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia - cô Đinh Thị Thu Hồng - Đại học Kinh tế TPHCM 6
Image of page 6
Ảnh hưởng trên doanh số Tổng giá trị dòng tiền từ hoạt động đầu tư là cách tiếp cận thích hợp.
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '14
 • NHATPHUONGCHAM

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern