modul_rekban_2015_ganjil - MODUL PRAKTIKUM REKAYASA BAHAN...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA BAHAN Oleh : 1. Dyah Sawitri, ST.MT 2. Dr.-Ing. Doty Dewi Risanti, ST.MT 3. Lizda Johar Mawarani, ST.MT LABORATORIUM REKAYASA BAHAN JURUSAN TEKNIK FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2015
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.