2012-2013-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-Α

2012-2013-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-Α - 60 2012-2013 IA1 3 I A 1...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στα ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ Θεματική Ενότητα ΠΛΣ60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού Όνομα Επώνυμο Α.Μ. Α.Τ. Τμήμα ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ Παρατήρηση: Ανάλογα με το είδος της άσκησης, είτε δίνετε την σωστή απάντηση στον προβλεπόμενο χώρο, είτε κυκλώνετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Βαθμολογικός Πίνακας Θεμάτων Για παράδειγμα η πρώτη άσκηση (δηλαδή η IA 1) παίρνει 3 βαθμούς. I II A B C D E A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 III IV A B A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 100
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2 I. Βάσεις Δεδομένων A. Χρησιμοποιείστε τους ακόλουθους ορισμούς πινάκων και τα περιεχόμενά τους, για να απαντήσετε στις ακόλουθες τέσσερις (4) ερωτήσεις. CREATE TABLE DEPARTMENT ( DNumber INTEGER, DName CHAR(30), PRIMARY KEY(DNumber)); CREATE TABLE PROJECT ( PNumber INTEGER, Location CHAR(10), Budget DECIMAL(8,2), DNumber INTEGER, PRIMARY KEY(PNumber)); FOREIGN KEY(DNumber) REFERENCES DEPARTMENT(DNumber) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE); CREATE TABLE EMPLOYEE ( ENumber INTEGER, Name CHAR(30), PNumber INTEGER, PRIMARY KEY(ENumber), FOREIGN KEY(PNumber) REFERENCES PROJECT(PNumber) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE); PROJECT PNumber Location Budget DNumber 11 New York 1000.0 10 12 Chicago 4000.0 20 14 Miami 3500.0 20 DEPARTMENT DNumber DName EMPLOYEE ENumber Name PNumber 10 Accounting 1001 John Smith 11 20 Marketing 1012 Jane Doe 11 30 Production 1033 Bill Jones 14 1. Τι θα συμβεί εάν προσπαθήσουμε να διαγράψουμε την τελευταία γραμμή από τον πίνακα DEPARTMENT; a) Η διαγραφή θα απορριφθεί. b) Η γραμμή θα διαγραφεί, ενώ καμιά άλλη γραμμή δεν θα διαγραφεί από άλλους πίνακες. c) Η γραμμή θα διαγραφεί, και όλες οι γραμμές του πίνακα PROJECT θα διαγραφούν επίσης. d) Τίποτε από τα παραπάνω.
Image of page 2
3 2. Τι θα συμβεί εάν προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τη γραμμή που έχει την τιμή Marketing για το γνώρισμα DName από τον πίνακα DEPARTMENT; a) Η διαγραφή θα απορριφθεί.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern