Osmanli_Zirai_Modernlesmesine_Bir_Ornek

Osmanli_Zirai_Modernlesmesine_Bir_Ornek - Cilt-II 2016...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cilt -II-
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
© 2016 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları No: 35 © Copyright 2016 Kocaeli Metropolitan Municipality, Department of Culture and Social Affairs No: 35 Bu kitabın her türlü basım, yayın ve telif hakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na aittir. Başkanlığın yazılı izni olmadan elektronik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Para ile satılamaz. All rights reserved. No part of this book may be printed, reproduced or distributed by any electronic, optical, mechanical or other means without the written permission of the Kocaeli Metropolitan Municipality, Department of Culture and Social Affairs. Not sold with money. Tasarım Mert Uğurdil İsmet Akın Baskı-Cilt Pelikan Basım Takım No: 978-605-5116-27-9 ISBN: 978-605-5116-29-3
Image of page 2
EDİTÖRLER: Prof. Dr. Haluk SELVİ Doç. Dr. M. Bilal ÇELİK Dr. Ali YEŞİLDAL KOCAELİ 2016
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Genel Koordinatör/General Coordinator Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN Düzenleme Kurulu/Executive Board Feyzullah OKUMUŞ Prof. Dr. Haluk SELVİ Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN Doç. Dr. M. Bilal ÇELİK Dr. Ali YEŞİLDAL Hasan YILMAZ Raşit FİDAN Hayriye SÖZER Mustafa CEBECİ Volkan ŞENEL Alptekin CEVHERLİ Resül NARİN Sempozyum Sekreterliği/Secretariate Doç. Dr. M. Bilal ÇELİK Resül NARİN ... ...
Image of page 4
... ... Bilim ve Danışma Kurulu Scientific and Advisory Board Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ Prof. Dr. Altan ÇETİN Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Prof. Dr. Chakib BENAFRI Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Prof. Dr. Emre DÖLEN Prof. Dr. Enis ŞAHİN Prof. Dr. Enver KONUKÇU Prof. Dr. Erhan AFYONCU Prof. Dr. Feridun EMECEN Prof. Dr. Geza DAVID Prof. Dr. Halil İNALCIK Prof. Dr. Heath W. LOWRY Prof. Dr. İdris BOSTAN Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU Prof. Dr. Maria Pia PEDANİ Prof. Dr. Mehmet ALPARGU Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ Prof. Dr. Nedim İPEK Prof. Dr. Olena BAÇİNSKA Prof. Dr. Osman KÖSE Prof. Dr. Özer ERGENÇ Prof. Dr. Rhoads MURPHEY Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE Prof. Dr. Viktor KIRYUKOV Prof. Dr. Yuriy KOÇUBEY Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK “Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II Bildirileri” başlığını taşıyan bu eserdeki yazıların bilimsel sorumluluğu yazıları kaleme alan bilim insanlarına aittir. The scientific responsibility of the articles, which take place in this book called “International Symposium on Kara Mürsel Alp and History of Kocaeli-II”, belongs to the researchers.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
713 OSMANLI Z‹RA‹ MODERNLEfiMES‹NE B‹R ÖRNEK: ‹ZM‹D NUMUNE TARLASI TEfiEBBÜSÜ Burcu KURT * 1. Osmanlı İmparatorluğu ve Zirai Modernizasyon 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu açısından bir reformlar dönemi olmuştur. Osmanlılar yüzyıl başında artık Avrupa devletlerinin gerisinde kaldıklarını kabul etmiş ve varlığını idame ettirebilmek için bir dizi reform yapması gerektiğinin bilincine varmıştı. Her ne
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern