Trgovacki_pomorski_grad_Senj_i_Trscanska

Trgovacki_pomorski_grad_Senj_i_Trscanska - A BUCZYNSKI...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. BUCZYNSKI: Trgovački pomorski grad Senj i tršćanska... Senj zb 18 (1991), 205-216 ALEXANDER BUCZYNSKI TRGOVAČKI POMORSKI GRAD SENJ I TRŠĆANSKA TRGOVAČKA INTENDANCA (1752-1775) Institut za suvremenu povijest Izvorni znanstveni rad H R 41000 Zagreb UDC: 949.713:353(436)"17" Ur.: 1991-08-19 Analizira se položaj Senja u trenutku velikih reformi Monarhije tijekom druge polovice osamnaestog stoljeća. Težište rada je položeno na razvoj Senja u okviru nove teritorijalne i upravne institucije s nazivom Tršćanska trgovačka inten- danca (od 1752. do 1775. godine). «Jadranska luka Senj urasta u Vojnu krajinu već u drugoj polovici šesnaestoga stoljeća, kada je kapetan Ivan Lenković (umro 1569) izradio svoj obrambeni sustav protiv Osmanlijskog Carstva. Dodijelivši gradu značajnu vojno-stratešku ulogu, on je pedesetih godina kao nadzornik utvrda u Hrvatskoj krajini naredio rušenje svih građevnih objekata izvan gradskih zidina te podizanje tvrđave Nehaj na brdu Trbušnjak, južno od grada. Sam grad dobiva status vojnog centra Senjske kapeta- nije. Godine 1592. postaje Senj središte Primorske krajine (Meer-Grenze), koja je osim Senjske obuhvaćala i Otočku kapetaniju. Istih godina rađala se epska povijest senjskih uskoka. Njihovom hrabrošću stječe Senj izreku: »audaces fortuna juvat«. 1 Uskoci su morali vršiti krajišku dužnost po cijeloj kapetaniji, no iako je njihova prvobitna namjena bila obrana protiv Turaka, oni se istodobno vrlo uspješno odupiru i mletačkom ekspanzionizmu. Svojim pomorskim uspjesima i pljenidbama po mletačkom području nanijeli su golemu štetu Mlecima. Odnos habsburških vladara prema uskocima mijenjao se ovisno o skladu ili neskladu austrijskih i mletačkih interesa oko plovidbe na Jadranu. Nakon izbijanja uskočkog rata (1615- 1617) te sklopljena mira u Madridu, carMathias (1557-1619) se odlučio na konačno rješavanje 'uskočkog pitanja' u korist Mletačke republike, ali ne i na uštrb Habs- burške Monarhije. Glavne obitelji uskoka bile su protjerane iz Senja, a umjesto prijašnje uskočke posade postavljena je njemačka. Ta njemačka posada sastojala se godine 1671. od ukupno 74 vojnika i oficira u samom gradu te još 32 u tvrđavi. 2 Civilno stanovništvo primorano je od godine 1618. na antagonističan suživot sa stranim vojnim zapovjednicima i posadom. Ta nametnuta simbioza nije se doimala 205
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A. BUCZYNSKI: Trgovački pomorski grad Senj i tršćanska... Senj zb 18(1991),205-216 od samog početka kao garant za bilo koji trajniji uspjeh. Prava i povlastice Senja potjecale su naime još iz srednjeg vijeka, tako da su Senjam već vrlo rano uživali u sloboštinama gradske samouprave s vlastitim knezovima, sucima, vijećnicima itd. Uskočko iskustvo Senja još je više pridonosilo razvoju slobodarskog duha njegovih građana. Dolazak njemačke posade u grad izazvao je veliko ogorčenje, a Bečki dvor nije ni slutio da će ubuduće biti obasipan pritužbama stanovništva zbog kršenja njegovih starih prava i povlastica. Ni odluka cara Ferdinanda III (1608- -1657) da Senj, sredinom sedamnaestoga stoljeća, proglasi slobodnim i kraljevskim gradom nije uspjela zavarati i ušutkati građane Senja.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern