Vida_cotidiana_en_Tenerife_a_raiz_de_la

Vida_cotidiana_en_Tenerife_a_raiz_de_la - NEUS PUIG I AMAT...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

NEUS PUIG I AMAT MONTSE VIADER I CROUS (Eds.) Actes del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (20-21 de novembre de 2014, Hostalric) La vida quotidiana a l’Edat Mitjana
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
AJUNTAMENT D’HOSTALRIC Hostalric 2015 Actes del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (20-21 de novembre de 2014, Hostalric) La vida quotidiana a l’Edat Mitjana
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrò- nic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ de l’editorial. © Els autors, 2015 © D’aquesta edició: Ajuntament d’Hostalric, 2015 ISBN: 978-84-406-1803-8 Dipòsit legal: Gi-1453-2015 Maquetació i impressió: Indústria Gràfica Montserrat, s.a.
Image of page 4
ÍNDEX PRESENTACIÓ ............................................................................................................................................................. 5 PRÒLEG ........................................................................................................................................................................... 7 PONÈNCIES: Jordi Bolòs i Imma Sànchez-Boira La casa i els seus objectes. Una aproximació feta a partir de les fonts escrites i de les fonts iconogràfiques ...................... 13 Carles Vela Aulesa Llarga vida a tot! El mercat de vell a Barcelona a la baixa edat mitjana ................................................................................... 33 Rosa Alcoy Pedrós Vida quotidiana i art: reflexions, temes i línies de recerca iconogràfica (segles xiv-xv) ...................................................... 55 Teresa Vinyoles Vidal Històries d’amors i desamors .......................................................................................................................................................... 74 COMUNICACIONS: Alejandro Martínez Giralt Néixer i créixer en una família noble medieval: els joves Cabrera ............................................................................................ 87 Aina Palarea Marimon Els nivells de vida a la Catalunya baixmedieval: proposta d’estudi a partir dels inventaris post-mortem de la notaria d’Amer (1388-1408) ...................................................................................................................... 98 Novella Dalmau, V., Blanco-Lapaz, À., Saña Seguí, M. Producció ramadera i dieta al castell de Montsoriu entre els segles XII i XV .............................................................. 113 Gemma Font , Josep Maria Llorens, Joaquim Mateu, Sandra Pujadas, Jordi Tura La vida quotidiana al castell de Montsoriu a la Baixa Edat Mitjana ............................................................................... 125 Pau Turón Izquierdo Sant Esteve de Caulès: evolució del massís de l’Ardenya-Cadiretes des de l’època romana fins a l’edat mitjana (Resultats preliminars) ................................................................................................................................................................ 134 Joan Molla Callís i Esther Loaisa Dalmau Construcció i alimentació pagesa a la parròquia de Sant Martí de Calonge ................................................................. 143 Mònica Maspoch Oller Vida quotidiana en la decoració dels embigats de l’arquitectura domèstica medieval catalana ......................... 153 Alba Barceló Plana Imatges de la quotidianitat a les haggadot catalanes il·luminades: l’Àpat Pasqual .............................................................. 166 Maria Laura Palumbo El mueble y los objetos cotidianos en la pintura catalana del primer Gótico Internacional .............................................. 176 Elvis Mallorquí Garcia Ballestes en mans de pagesos. La participació a l’exèrcit de la població rural del bisbat de Girona, 1200-1350 ........... 181 Víctor Muñoz Gómez Vida material y sociabilidad de casa entre los grupos aristocráticos de la castilla bajomedieval. Una aproximación a partir de la documentación testamentaria (fin. s. xiv-princ. s. xv) .......................................... 197 Roberto J. González Zalacain Vida cotidiana en Tenerife a raíz de la conquista. Fusiones, innovaciones, restricciones .................................................. 209
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

211 VIDA COTIDIANA EN TENERIFE A RAÍZ DE LA CONQUISTA. FUSIONES, INNOVACIONES, RESTRICCIONES 1 Roberto J. González Zalacain UNED-CA Tenerife
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '11
 • Arthur
 • Idioma español, Vida, Edad Media

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern