A_nagymeretu_obabiloni_maganhaztartasok

A_nagymeretu_obabiloni_maganhaztartasok - Bcs Tams Dezs...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

Szerkesztette: Bács Tamás – Dezső Tamás – Vér Ádám AEGYPTIACA ET ASSYRIACA Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

AEGYPTIACA ET ASSYRIACA T ANULMÁNYOK AZ E ÖTVÖS L ORÁND T UDOMÁNYEGYETEM Ó KORTUDOMÁNYI I NTÉZETÉBŐL
Image of page 2
Antiqua et Orientalia 5 Monographs of the Institute of Ancient Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

AEGYPTIACA ET ASSYRIACA T ANULMÁNYOK AZ E ÖTVÖS L ORÁND T UDOMÁNYEGYETEM Ó KORTUDOMÁNYI I NTÉZETÉBŐL Szerkeszte e: Bács Tamás – Dezső Tamás – Vér Ádám Budapest, 2015
Image of page 4
© Szerzők, 2015 © Szerkesztők, 2015 ISBN 978 963 284 633 0 ISSN 2063 1634 Felelős kiadó: az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja Felelős szerkesztő: Pál Dániel Levente Kiadói szerkesztő: Gaborják Ádám Tipográfia: Anders Tibor Borítóterv: Csele Kmotrik Ildikó Nyomda: Multiszolg Bt.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

T ARTALOM EGYIPTOM ............................................................................................................................................ 7 Kétnyelvűség és írástudatlanság – Grafikai és helyesírási hibák a gebel el-silsile-i görög és démotikus feliratokban ...................................................................................................................... 9 Almásy Adrienn A figurális osztrakonok kérdéséhez .................................................................................................... 15 Bács Tamás A királyi pohárnokok szerepe a 18. dinasztia első felében .............................................................. 29 Bartos Fruzsina Maszaharta építési tevékenysége Thébában ...................................................................................... 37 Dembitz Gabriella Reliefdíszes kőtálkák a görög-római kori Egyiptomból .................................................................... 47 Endreffy Kata Az egyiptománia jelensége az újkori Magyarországon, avagy hogyan kerül piramis egy Esterházy kastélyparkba? .............................................................................................................. 59 Feró Eszter A kaposvári Szivárvány Mozi – A húszas évek egyiptomi stílusú mozijainak hazai példája .... 77 Fullér Andrea „A műfordítás alkotás és nem másolás”, avagy a koptok és a fordítás .......................................... 93 Hasznos Andrea Égbe vezető lépcsők az egyiptomi Királyok Völgye újbirodalmi királysírjaiban – A felső pilléres csarnok vallásos szimbolikája .............................................................................. 101 Irsay-Nagy Balázs Egy óegyiptomi isten karakterének kibontakozása – ‘Ha’ a Piramisszövegek és a Koporsószövegek néhány mondásában .................................................................................... 127 Jasper Kata A teljes holdciklus ábrázolásai a görög-római kori templomokban – Az edfui pronaosz nyugati és keleti fala ........................................................................................ 143 Priskin Gyula Egyiptom és Iónia a szaiszi kor végén – Kitekintés Thébából ...................................................... 161 Schreiber Gábor Gyöketimológiák az óegyiptomiban .................................................................................................. 171 Takács Gábor Exkluzív tudás és decorum az abüdoszi sztéléken ............................................................................ 185 Végh Zsuzsanna
Image of page 6
MEZOPOTÁMIA .............................................................................................................................. 199 Az asszír hadsereg gazdasági és társadalmi háttere ...................................................................... 201 Dezső Tamás A nagyméretű óbabilóni magánháztartások mint termelési és elosztási egységek .................... 213 Kalla Gábor A sumer összetett igék mint idiómák ................................................................................................ 229 Tanos Bálint Csatornák, nevek és kopulás vonatkozói mellékmondatok a sumerben .................................... 245 Zólyomi Gábor T ARTALOM 6 AEGYPTIACA ET ASSYRIACA • Tanulmányok
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

A NAGYMÉRETŰ ÓBABILÓNI MAGÁNHÁZTARTÁSOK MINT TERMELÉSI ÉS ELOSZTÁSI EGYSÉGEK Kalla Gábor Bevezetés E tanulmány szándéka szerint egy új megközelítés lehetőségeit mutatja be, kevésbé végleges eredményeket. A fő cél a nagyméretű óbabilóni magánháztartások gazdasági és társadalmi je-
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '11
 • Arthur

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern