u0130zmir Yu00fcksek Teknoloji Ensititu00fcsu00fc -...

This preview shows page 1 out of 1 page.

İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü İZMİR 17.03.2016 Ünivesitemiz’in Mühendislik İşletmeciliği Bölümü’ne 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde 232028043 no ile Sergenç İneler olarak kayıt oldum. Haziran ayı 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe dönemini başarı ile bitirdim ve ardından yine aynı bölümde yüksek lisans programına kabul edildim. Yüksek Lisans programının tüm derslerini başarı ile bitirmiş olsam bile özel mücbir sebeplerden dolayı tezimi yazamadım ve söz konusu bölümden mezun olamadım. İşbu dilekçe ile aşağıda isimleri ve kodları yazılı derslerin Mühendislik İşletmeciliği Bölümü’nde okutulan seçmeli derslerin yerine saydırmak istemekteyim. İşbu talebim yerine gelirse, hem yaklaşık 2004-2007 tarihleri arasında verdiğim emeklerin geç de olsa bir faydasını göreceğim, hem de bizzat ana bilim dalını okuduğum ve yüksek lisans derslerini başarı ile bitirdiğim felsefeden belli bir ölçüde sıyrılarak

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture