ANG-MGA-PANGULO-NG-IKATLONG-REPUBLIKA-NG-PILIPINAS.docx -...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

ANG MGA PANGULO NG IKATLONG REPUBLIKA NG PILIPINASMANUEL ROXAS 5TH PRESIDENT)Si Manuel Acuña Roxas(Enero 1,1892-Abril 15,1948)ay isang pulitikosaPilipinas.Siya aynagsilbi bilangPangulo ng PilipinasmulaMayo1946hanggangsa kanyang kamatayannoongAbril1948.Isinilang si Roxas noongEnero 1,1892salungsod na ipinangalan sa kanyanang siya ay mamatay, angLungsod ng Roxassalalawigan ngCapiz.Sina Gerardo Roxas atRosario Acuna ang kanyang mgamagulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ngPilipinas (University of thePhilippines) noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Nag-umpisasiya sa pulitikabilang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sailalimngPamahalaangKomonweltniManuelL.Quezon.Noong1921,naihalal siya saHouse ofRepresentatives at sa sumunod na taon ay naging speaker.ELPIDIO QUIRINO 6TH PRESIDENT)Si Elpidio Rivera Quirino(Nobyembre 16,1890Pebrero 29,1956)ayisang pulitiko at ang ikaanim napangulongPilipinas.Nagsilbi siyamulaAbril17,1948hanggangDisyembre 30,1953.Isinilang si Quirino sa Vigan, IlocosSurNoong Nobyembre 16, 1890 kina Mariano Quirino at Gregoria Rivera. Nagtapos siyangabogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines) noong 1915.Nahalal saKongreso noong 1919. Hiniram na Kalihim ng Pananalapi ni Gob. Hen.Murphy noong 1934 atnaging kasapi ng "Constitutional Convention". Nagingpangalawang pangulo siyaniManuelRoxasnoong1946.At nanumpa bilangPangulo pagkaraang mamatay si RoxasnoongAbril17,1948.Kinaharap ngadministrasyong Quirino ang isang malubhang banta ngkilusangkomunistangHukbalahap.Pinasimulan niya ang kampanya laban sa mga Huk. BilangPangulo, muli niyangitinayo ang ekonomiya ng bansa, pinaunlad niya ang pagsasaka, at mgaindustriya. Tinalo niRamonMagsaysaysa kanyang ikawalang pagtakbo bilang pangulo.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture