semne_de_punctuatie_teorie - Profesor Aida Ionela Stefan...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

1 Profesor Aida Ionela Stefan, Scoala Motca, judetul Iasi Semnele de punctuaţie [ . ] PUNCTUL este semnul grafic de punctuaţie care marchează pauza ce se face între propoziţii/ fraze independente ca sens. Se pune la sfârşitul propoziţiilor enunţiative (afi rmative sau negative). Exemple: Maria citeşte. Maria nu citeşte. „Marele istoric îşi potolea respiraţia accelerată cu câteva spirite, căuta neliniştit prin sală, fulgera uşa cutremurată de spatele staţionarilor pe culoar, se aprindea, vocifera, decapita cu degetul prin aer un duşman nevăzut.” (G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent) Numai Helene m- a despăgubit; abia 15 ani, dar o blondă frumoasă - cred că o iubesc; nu acea iubire desăvârşită, cum mi- o imaginez, nu, căci lipseşte stima strictă - dar iubire totuşi — datorită amabilităţii ei, firii ei deschise şi naive, simpatiei ei pentru mine!” (Titu Maiorescu , Jurnal) [ ? ] SEMNUL ÎNTREBĂ RII este semnul grafic de punctuaţie care marchează intonaţia propoziţiilor/ frazelor interogative (afirmative sau negative). Exemple: - Unde mergi? - Nu ai învăţat? - Dar tu ştii pentru ce loc e concurs, Ghiţă?” (I. L. Caragiale, Triumful talentului) - Şi... nu te doare capul când citeşti?” (Max Blecher, Întâmplări în irealitatea imediată ) [ ! ] SEMNUL EXCLAMĂ RII e ste semnul grafic de punctuaţie care marchează intonaţia propoziţiilor/ frazelor exclamative sau imperativ e(afirmative sau negative). Se foloseşte şi după interjecţii sau vocative care exprimă stări afective. Exemple: - Ce fru moasă eşti! - Nu este adevărat! - Vino, băiatule! - Nu se poate, domnule director! v- aţi înşelat!” (I. L. Caragiale, Triumful talentului) - Ho,ho! Câţi pofteşti.” (I. Creangă, Ivan Turbincă) [ , ] VIRGULA este semnul grafic de punctuaţie care marchează o pauză mai mică decât punctul. Ea delimitează propoziţii în cadrul frazei şi părţi de propoziţie în cadrul propoziţiei, pe baza raporturilor sintactice dintre ele. Virgula redă grafic ritmul vorbirii şi al intonaţiei. 1. În acest caz, este folosită pentru a despărţi termenii unei enumeraţii. Exemplu: Am cumpărat cireşe, mere, pere şi banane. 2. În acest caz, este folosită pentru a despărţi un substantiv de o apoziţie/ apoziţia de restul propoziţiei. Exemplu: A venit Maria, vecina, în vizită. 3. În acest caz, este folosită pentru a despărţi substantivul în vocativ de restul propoziţiei. Exemplu: Vino, băiatule! 4. În acest caz, este folosită pentru a despărţi vorbirea directă de vorbirea indirectă. Exemplu: - Se întoarce Sia, zise Lina.” (Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach )
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2 5. În acest caz, este folosită pentru a marca lipsa unui verb. Exemplu: „Adesea, puse alături, caietul lui ai fi zis că este modelul de caligrafie, scris de mână...” (I. L.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '16

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern