{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vocabulary - Et peanøttsmør peanutbutter Et...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vocabulary: Question words: Hva What Hvor Where Hvordan How Hvem Who Hvorfor Why Når When Hvilken Which Hvor mange How many Hvor gammel How old Hva slags What kind Lunsj Brød: Riset brød Ei/en brødskive Et rundstykke En bagett Kneippbrød Grovbrød Ost: en brunost /en geitost brown cheese/goat cheese En gulost yellow cheese Fiskepålegg: sardiner sardines Ei/en sild herring En kaviar caviar En makrell I tomat mackrel in tomatoes Kjøttpålegg: en salami salami En leverpostei liver-sausage En kalkun turkey Ei/en skinke ham Annet: et smør butter En margarin margarine En majones mayonnaise Et syltetøy jam/jelly/preserves
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Et peanøttsmør peanutbutter Et sjokoladepålegg chocolate spread (like nutella) Frokost mat: Et egg egg Et kokt egg boiled Et speilegg fried egg En omelet omelet en vaffel/vafler waffle ei/en pannekake pancakes en smultring doughnuts Annet: en bacon bacon Ei/en frokostblanding cereal En havregrøt oatmeal (oat porridge) Drikkevarer: et vann water En kaffe coffee En te tea En appelsinjuice orange juice Ei/en melk milk Andre mat: Frukt: et epele Ei/en pære En banan En appelsin...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}