эконометрика - Державний вищий...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

Державний вищий навчальний заклад Запорізький Національний Університет Міністерства освіти і науки України Кафедра економічної кібернетики Індивідуальне завдання з дисципліни економетрика Виконала: студентка групи 3539-13 курсу економічного факультету денного відділення спеціальності міжнародна економіка Кормишова А.І Запоріжжя 2011 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Зміст Вступ ......................................................................................................................... 3 1.Оцінка параметрів економічної моделі .............................................................. 5 2. Перевірка якості, статистичної значущості моделі і оцінка значущості параметрів моделі .................................................................................................... 7 2.1 Перевірка якості моделі ................................................................................... 7 2.2 Оцінка статистичної значущості моделі .......................................................... 7 2.3 Оцінка значущості параметрів моделі ............................................................. 8 3. Повторна оцінка параметрів нової економічної моделі ................................. 10 4. Повторна перевірка якості нової моделі, її статистичної значущості та статистичної значущості параметрів моделі ....................................................... 12 4.1 Перевірка якості моделі ................................................................................. 12 4.2 Оцінка статистичної значущості моделі ........................................................ 12 4.3 Оцінка значущості параметрів моделі ........................................................... 12 5. Прогноз на наступний період ........................................................................... 14 Висновки ................................................................................................................ 15 Список використаної літератури .......................................................................... 15 2
Image of page 2
Вступ Ефективна діяльність банків та масштаби їх операцій залежать від обсягу ресурсів, якими вони володіють. Більшість ресурсів комерційного банку формуються завдяки залученню коштів, серед яких можна виділити: кошти клієнтів, більшу частину яких становлять депозити, та пасиви в управлінні – це отримані банком кредити, виставлені на грошовий ринок довгострокові зобов’язання. Саме депозитні вклади, відіграють важливу роль у формуванні ресурсної бази банку і служать мірилом довіри та визнання діяльності банку вкладниками. Акумулюючи кошти і зберігаючи суспільні заощадження, банки фінансують державу, підприємства і приватних осіб,
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern