эконометрика - Державний вищий...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Державний вищий навчальний заклад Запорізький Національний Університет Міністерства освіти і науки України Кафедра економічної кібернетики Індивідуальне завдання з дисципліни економетрика Виконала: студентка групи 3539-13 курсу економічного факультету денного відділення спеціальності міжнародна економіка Кормишова А.І Запоріжжя 2011 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Зміст Вступ ......................................................................................................................... 3 1.Оцінка параметрів економічної моделі .............................................................. 5 2. Перевірка якості, статистичної значущості моделі і оцінка значущості параметрів моделі .................................................................................................... 7 2.1 Перевірка якості моделі ................................................................................... 7 2.2 Оцінка статистичної значущості моделі .......................................................... 7 2.3 Оцінка значущості параметрів моделі ............................................................. 8 3. Повторна оцінка параметрів нової економічної моделі ................................. 10 4. Повторна перевірка якості нової моделі, її статистичної значущості та статистичної значущості параметрів моделі ....................................................... 12 4.1 Перевірка якості моделі ................................................................................. 12 4.2 Оцінка статистичної значущості моделі ........................................................ 12 4.3 Оцінка значущості параметрів моделі ........................................................... 12 5. Прогноз на наступний період ........................................................................... 14 Висновки ................................................................................................................ 15 Список використаної літератури .......................................................................... 15 2
Image of page 2
Вступ Ефективна діяльність банків та масштаби їх операцій залежать від обсягу ресурсів, якими вони володіють. Більшість ресурсів комерційного банку формуються завдяки залученню коштів, серед яких можна виділити: кошти клієнтів, більшу частину яких становлять депозити, та пасиви в управлінні – це отримані банком кредити, виставлені на грошовий ринок довгострокові зобов’язання. Саме депозитні вклади, відіграють важливу роль у формуванні ресурсної бази банку і служать мірилом довіри та визнання діяльності банку вкладниками. Акумулюючи кошти і зберігаючи суспільні заощадження, банки фінансують державу, підприємства і приватних осіб,
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern