THANHTAI
1790653539ND_ON_TAP_MON_HE_THONG_THONG_TIN_NGAN_HANG

1790653539ND_ON_TAP_MON_HE_THONG_THONG_TIN_NGAN_HANG - 1...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

1 KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ HÌNH THỨC THI HK1_15-16 HỌC PHẦN: HỆ THỐNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG I. HÌNH THỨC ĐỀ THI 1. Đề thi gồm các câu hỏi bài tập được trình bày dưới dạng tự luận . 2. Sinh viên làm bài thi trong thời gian 90 phút, không được sử dụng tài liệu . II. LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, thí sinh cần chuẩn bị: 1. Tham khảo kỹ nội dung ôn tập tại mục III 2. Đọc kỹ bài giảng và các tài liệu do giảng viên cung cấp và giới thiệu . 3. Dự học và làm đầy đủ các bài tập do giảng v iên cung cấp. 4. Nắm được các kiến thức kinh tế tài chính để có thể vận dụng Excel một cách phù hợp với các tình huống . 5. Thực hành trên máy tính để có thể mô phỏng nhập dữ liệu và các hàm trên giấy.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '16
 • van huong

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern